Bảng biá cho thuê căn hộ chung cư Xi Grand Court tại quận 10 được cập nhật 24/24 bởi xemgianha.com, thông tin về Giá cho thuê căn hộ Xi Grand Court tại quận 10 là thông tin giao dịch trên thị trường.

Khu căn hộ chung cư Xi Grand Court tại quận 10
Khu căn hộ chung cư Xi Grand Court tại quận 10

Giá cho thuê căn hộ Xi Grand Court 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Xi Grand Court với diện tích 45m² đang có giá khoảng 11.8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Xi Grand Court vào 20:10:16 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Xi Grand Court bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Xi Grand Court 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN50m²10 triệu/tháng
#1 PN50m²10 triệu/tháng
#1 PN50m²10.5 triệu/tháng
#1 PN40m²10.5 triệu/tháng
#1 PN45m²11.8 triệu/tháng
#1 PN45m²11.8 triệu/tháng
#1 PN53m²13 triệu/tháng
#1 PN53m²13 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Xi Grand Court 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Xi Grand Court với diện tích 80m² đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Xi Grand Court vào 20:10:51 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Xi Grand Court bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Xi Grand Court 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN70m²12 triệu/tháng
#2 PN79m²14 triệu/tháng
#2 PN80m²14 triệu/tháng
#2 PN80m²15 triệu/tháng
#2 PN80m²16 triệu/tháng
#2 PN79m²16 triệu/tháng
#2 PN80m²16.5 triệu/tháng
#2 PN80m²16.5 triệu/tháng
#2 PN80m²16.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Xi Grand Court 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Xi Grand Court với diện tích 109m² đang có giá khoảng 19.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Xi Grand Court vào 19:57:14 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Xi Grand Court bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Xi Grand Court 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN89m²16.5 triệu/tháng
#3 PN89m²17 triệu/tháng
#3 PN90m²17.5 triệu/tháng
#3 PN89m²17.5 triệu/tháng
#3 PN89m²17.5 triệu/tháng
#3 PN109m²19.5 triệu/tháng
#3 PN109m²19.5 triệu/tháng
#3 PN109.7m²19.5 triệu/tháng
#3 PN109m²22 triệu/tháng
#3 PN105m²22 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Xi Grand Court 40 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 40m² tại dự án Xi Grand Court với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 10.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Xi Grand Court vào 19:58:58 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Xi Grand Court bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 40 m2 tại dự án Xi Grand Court có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN40m²10.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Xi Grand Court 45 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 45m² tại dự án Xi Grand Court với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 11.8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Xi Grand Court vào 20:10:16 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Xi Grand Court bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 45 m2 tại dự án Xi Grand Court có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN45m²11.8 triệu/tháng
#1 PN45m²11.8 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Xi Grand Court 50 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 50m² tại dự án Xi Grand Court với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Xi Grand Court vào 19:57:41 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Xi Grand Court bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 50 m2 tại dự án Xi Grand Court có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN50m²10 triệu/tháng
#1 PN50m²10 triệu/tháng
#1 PN50m²10.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Xi Grand Court 53 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 53m² tại dự án Xi Grand Court với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 13 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Xi Grand Court vào 19:57:19 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Xi Grand Court bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 53 m2 tại dự án Xi Grand Court có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN53m²13 triệu/tháng
#1 PN53m²13 triệu/tháng
# PN53m²13 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Xi Grand Court 70 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 70m² tại dự án Xi Grand Court với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Xi Grand Court vào 20:12:01 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Xi Grand Court bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 70 m2 tại dự án Xi Grand Court có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN70m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Xi Grand Court 79 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 79m² tại dự án Xi Grand Court với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Xi Grand Court vào 20:11:42 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Xi Grand Court bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 79 m2 tại dự án Xi Grand Court có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN79m²14 triệu/tháng
#2 PN79m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Xi Grand Court 80 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 80m² tại dự án Xi Grand Court với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Xi Grand Court vào 20:10:51 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Xi Grand Court bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 80 m2 tại dự án Xi Grand Court có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN80m²14 triệu/tháng
#2 PN80m²15 triệu/tháng
#2 PN80m²16 triệu/tháng
#2 PN80m²16.5 triệu/tháng
#2 PN80m²16.5 triệu/tháng
#2 PN80m²16.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Xi Grand Court 89 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 89m² tại dự án Xi Grand Court với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 16.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Xi Grand Court vào 20:10:40 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Xi Grand Court bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 89 m2 tại dự án Xi Grand Court có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN89m²16.5 triệu/tháng
#3 PN89m²17 triệu/tháng
#3 PN89m²17.5 triệu/tháng
#3 PN89m²17.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Xi Grand Court 90 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 90m² tại dự án Xi Grand Court với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 17.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Xi Grand Court vào 20:11:24 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Xi Grand Court bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 90 m2 tại dự án Xi Grand Court có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN90m²17.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Xi Grand Court 105 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 105m² tại dự án Xi Grand Court với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 22 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Xi Grand Court vào 20:11:30 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Xi Grand Court bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 105 m2 tại dự án Xi Grand Court có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN105m²22 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Xi Grand Court 109 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 109m² tại dự án Xi Grand Court với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 19.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Xi Grand Court vào 19:57:14 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Xi Grand Court bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 109 m2 tại dự án Xi Grand Court có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN109m²19.5 triệu/tháng
#3 PN109m²19.5 triệu/tháng
#3 PN109m²22 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Xi Grand Court 109.7 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 109.7m² tại dự án Xi Grand Court với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 19.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Xi Grand Court vào 19:58:37 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Xi Grand Court bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 109.7 m2 tại dự án Xi Grand Court có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN109.7m²19.5 triệu/tháng

Tác giả bài viết