Tổng hợp bảng giá cho thuê căn hộ chung cư Vinhomes Central Park tại Bình Thạnh được cập nhật liên tục từ xemgianha.com, bảng giá chính xác theo giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park theo thị trường.

Giá cho thuê căn hộ chung cư Vinhomes Central Park tại Bình Thạnh
Giá cho thuê căn hộ chung cư Vinhomes Central Park tại Bình Thạnh

 

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Vinhomes Central Park với diện tích 54m² đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 15:57:27 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN56m²11 triệu/tháng
#1 PN54m²12 triệu/tháng
#1 PN51m²12 triệu/tháng
#1 PN36m²12 triệu/tháng
#1 PN53m²12.5 triệu/tháng
#1 PN50m²12.5 triệu/tháng
#1 PN53.5m²13 triệu/tháng
#1 PN53.5m²13 triệu/tháng
#1 PN54m²14 triệu/tháng
#1 PN56m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Vinhomes Central Park với diện tích 76.8m² đang có giá khoảng 13 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 15:57:22 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN76.8m²13 triệu/tháng
#2 PN86m²14.5 triệu/tháng
#2 PN83m²15 triệu/tháng
#2 PN85m²15 triệu/tháng
#2 PN80m²15 triệu/tháng
#2 PN90m²15 triệu/tháng
#2 PN87.8m²15 triệu/tháng
#2 PN83m²15 triệu/tháng
#2 PN87.8m²15 triệu/tháng
#2 PN78m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Vinhomes Central Park với diện tích 300m² đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:11:11 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN126m²17 triệu/tháng
#3 PN108m²18 triệu/tháng
#3 PN116m²19 triệu/tháng
#3 PN120m²19 triệu/tháng
#3 PN116m²20 triệu/tháng
#3 PN108.7m²20 triệu/tháng
#3 PN108.7m²20 triệu/tháng
#3 PN98.3m²20 triệu/tháng
#3 PN100m²20 triệu/tháng
#3 PN107.8m²21 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 4 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 4 phòng ngủ tại dự án Vinhomes Central Park với diện tích 300m² đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:16:36 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 4 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#4 PN151.4m²35 triệu/tháng
#4 PN188m²40 triệu/tháng
#4 PN155m²43 triệu/tháng
#4 PN188m²90 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 36 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 36m² tại dự án Vinhomes Central Park với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:14:02 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 36 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN36m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 50 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 50m² tại dự án Vinhomes Central Park với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 12.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:12:13 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 50 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN50m²12.5 triệu/tháng
#1 PN50m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 51 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 51m² tại dự án Vinhomes Central Park với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:06:34 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 51 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN51m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 52 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 52m² tại dự án Vinhomes Central Park với phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:09:16 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 52 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN52m²12 triệu/tháng
#1 PN52m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 52.7 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 52.7m² tại dự án Vinhomes Central Park với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:02:33 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 52.7 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 52.8 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 52.8m² tại dự án Vinhomes Central Park với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:07:17 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 52.8 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN52.8m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 53 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 53m² tại dự án Vinhomes Central Park với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 12.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:17:05 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 53 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN53m²12.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 53.5 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 53.5m² tại dự án Vinhomes Central Park với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 13 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:07:14 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 53.5 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN53.5m²13 triệu/tháng
#1 PN53.5m²13 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 54 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 54m² tại dự án Vinhomes Central Park với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 15:57:27 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 54 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN54m²12 triệu/tháng
#1 PN54m²14 triệu/tháng
#1 PN54m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 54.3 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 54.3m² tại dự án Vinhomes Central Park với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:00:13 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 54.3 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN54.3m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 55 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 55m² tại dự án Vinhomes Central Park với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 23.23 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:16:48 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 55 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN55m²14 triệu/tháng
#1 PN55m²15 triệu/tháng
#1 PN55m²23.23 triệu/tháng
#1 PN55m²23.23 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 56 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 56m² tại dự án Vinhomes Central Park với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:11:15 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 56 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN56m²11 triệu/tháng
#1 PN56m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 56.2 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 56.2m² tại dự án Vinhomes Central Park với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:06:12 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 56.2 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 70.5 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 70.5m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:18:28 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 70.5 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 75 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 75m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 17 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 15:57:34 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 75 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN75m²17 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 76.8 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 76.8m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 13 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 15:57:22 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 76.8 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN76.8m²13 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 78 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 78m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:14:54 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 78 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN78m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 79.2 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 79.2m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:00:46 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 79.2 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN79.2m²15 triệu/tháng
#2 PN79.2m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 80 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 80m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:03:37 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 80 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN80m²15 triệu/tháng
#2 PN80m²15.5 triệu/tháng
#2 PN80m²17 triệu/tháng
#2 PN80m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 80.3 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 80.3m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:04:27 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 80.3 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN80.3m²16 triệu/tháng
#2 PN80.3m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 81 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 81m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:11:49 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 81 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN81m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 81.7 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 81.7m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:08:55 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 81.7 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN81.7m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 83 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 83m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:18:10 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 83 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN83m²15 triệu/tháng
#2 PN83m²15 triệu/tháng
#2 PN83m²16.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 83.4 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 83.4m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:06:58 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 83.4 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN83.4m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 83.8 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 83.8m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 18.6 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:12:03 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 83.8 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN83.8m²18.6 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 84.7 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 84.7m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:07:12 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 84.7 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN84.7m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 85 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 85m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:09:40 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 85 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN85m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 86 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 86m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:06:13 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 86 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN86m²14.5 triệu/tháng
#2 PN86m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 86.8 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 86.8m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16.3 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:07:43 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 86.8 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN86.8m²16.3 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 87.2 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 87.2m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:07:21 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 87.2 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN87.2m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 87.5 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 87.5m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:13:33 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 87.5 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN87.5m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 87.8 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 87.8m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:16:21 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 87.8 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN87.8m²15 triệu/tháng
#2 PN87.8m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 88 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 88m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:00:31 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 88 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN88m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 89 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 89m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:07:34 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 89 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 90 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 90m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:06:57 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 90 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN90m²15 triệu/tháng
#2 PN90m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 90.6 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 90.6m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:08:00 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 90.6 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN90.6m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 91 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 91m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 17 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:17:50 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 91 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN91m²17 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 91.3 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 91.3m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15.6 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 15:58:47 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 91.3 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN91.3m²15.6 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 94.7 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 94.7m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:18:24 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 94.7 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 95 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 95m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:11:34 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 95 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 98.3 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 98.3m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 20 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:08:05 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 98.3 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN98.3m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 100 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 100m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 20 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:06:04 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 100 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN100m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 104.2 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 104.2m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 21 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:14:38 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 104.2 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN104.2m²21 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 105 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 105m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 30 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:15:17 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 105 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN105m²30 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 107.8 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 107.8m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 21 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:04:22 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 107.8 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN107.8m²21 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 108 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 108m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:07:03 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 108 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN108m²18 triệu/tháng
# PN108m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 108.7 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 108.7m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 20 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:07:55 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 108.7 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN108.7m²20 triệu/tháng
#3 PN108.7m²20 triệu/tháng
#3 PN108.7m²26 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 109 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 109m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 23 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:15:21 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 109 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN109m²23 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 110 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 110m² tại dự án Vinhomes Central Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 21 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:12:08 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 110 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN110m²21 triệu/tháng
#3 PN110m²23 triệu/tháng
#3 PN110m²26.713 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 114 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 114m² tại dự án Vinhomes Central Park với phòng ngủ đang có giá khoảng 25 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:10:32 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 114 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN114m²25 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 114.4 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 114.4m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 21 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:07:16 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 114.4 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN114.4m²21 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 115 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 115m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 23.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:06:27 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 115 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN115m²23.5 triệu/tháng
#3 PN115m²26 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 116 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 116m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 20 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:17:09 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 116 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN116m²19 triệu/tháng
#3 PN116m²20 triệu/tháng
#3 PN116m²40 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 117.4 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 117.4m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:18:51 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 117.4 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 118 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 118m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 25 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:15:00 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 118 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN118m²25 triệu/tháng
#3 PN118m²26 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 118.1 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 118.1m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 21 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:08:50 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 118.1 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN118.1m²21 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 118.2 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 118.2m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:02:38 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 118.2 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 119 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 119m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:06:44 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 119 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 120 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 120m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 19 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:05:50 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 120 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN120m²19 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 125 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 125m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:17:45 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 125 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 126 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 126m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 17 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 15:59:48 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 126 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN126m²17 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 128 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 128m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 35 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:16:40 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 128 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN128m²35 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 133 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 133m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:16:59 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 133 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 135 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 135m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:07:27 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 135 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 140.4 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 140.4m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:11:24 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 140.4 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 150 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 150m² tại dự án Vinhomes Central Park với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:16:53 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 150 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 151.4 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 151.4m² tại dự án Vinhomes Central Park với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 35 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:07:38 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 151.4 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#4 PN151.4m²35 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 153.6 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 153.6m² tại dự án Vinhomes Central Park với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:11:59 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 153.6 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 155 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 155m² tại dự án Vinhomes Central Park với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:18:19 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 155 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#4 PN155m²43 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 187 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 187m² tại dự án Vinhomes Central Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 71.235 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:15:06 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 187 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN187m²71.235 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 188 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 188m² tại dự án Vinhomes Central Park với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 90 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:17:14 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 188 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#4 PN188m²40 triệu/tháng
#4 PN188m²90 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 300 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 300m² tại dự án Vinhomes Central Park với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:16:36 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 300 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 330 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 330m² tại dự án Vinhomes Central Park với phòng ngủ đang có giá khoảng 89.044 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Central Park vào 16:07:07 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Central Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 330 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN330m²89.044 triệu/tháng

Tác giả bài viết