Bảng Giá cho thuê căn hộ chung cư The Tresor tại quận 4 được cập nhật mới nhất theo các loại diện tích thông dụng, Giá cho thuê căn hộ The Tresor tại quận 4 được xemgianha.com tổng hợp nghiên cứu theo giá thị trường.

Giá cho thuê căn hộ chung cư The Tresor tại quận 4
Giá cho thuê căn hộ chung cư The Tresor tại quận 4

 

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án The Tresor với diện tích 30m² đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 11:55:21 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ The Tresor 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN38m²8 triệu/tháng
#1 PN30m²9 triệu/tháng
#1 PN40m²9 triệu/tháng
#1 PN33m²9 triệu/tháng
#1 PN35m²9.5 triệu/tháng
#1 PN30m²10 triệu/tháng
#1 PN30m²11 triệu/tháng
#1 PN23m²11 triệu/tháng
#1 PN30m²11 triệu/tháng
#1 PN23m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án The Tresor với diện tích 65m² đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 11:50:37 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ The Tresor 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN32m²10 triệu/tháng
#2 PN59m²14 triệu/tháng
#2 PN64m²14 triệu/tháng
#2 PN66m²14.5 triệu/tháng
#2 PN65m²15 triệu/tháng
#2 PN65m²15 triệu/tháng
#2 PN74m²15 triệu/tháng
#2 PN65m²15 triệu/tháng
#2 PN75m²15 triệu/tháng
#2 PN65m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án The Tresor với diện tích 92m² đang có giá khoảng 20 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 11:53:39 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ The Tresor 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN98m²18.5 triệu/tháng
#3 PN93m²19 triệu/tháng
#3 PN93m²19 triệu/tháng
#3 PN93m²19 triệu/tháng
#3 PN92m²20 triệu/tháng
#3 PN92m²20 triệu/tháng
#3 PN92m²20 triệu/tháng
#3 PN93m²20 triệu/tháng
#3 PN92m²20 triệu/tháng
#3 PN93m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 23 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 23m² tại dự án The Tresor với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 11:51:35 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 23 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN23m²11 triệu/tháng
#1 PN23m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 27 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 27m² tại dự án The Tresor với phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 11:53:00 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 27 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN27m²10 triệu/tháng
# PN27m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 30 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 30m² tại dự án The Tresor với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 11:55:21 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 30 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN30m²9 triệu/tháng
# PN30m²9 triệu/tháng
#1 PN30m²10 triệu/tháng
#1 PN30m²11 triệu/tháng
#1 PN30m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 32 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 32m² tại dự án The Tresor với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 13:03:05 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 32 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN32m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 33 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 33m² tại dự án The Tresor với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 13:00:33 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 33 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN33m²9 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 35 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 35m² tại dự án The Tresor với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 9.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 11:52:36 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 35 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN35m²9.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 38 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 38m² tại dự án The Tresor với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 13:03:55 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 38 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN38m²8 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 40 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 40m² tại dự án The Tresor với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 11:53:24 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 40 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN40m²9 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 50 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 50m² tại dự án The Tresor với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 13 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 11:53:58 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 50 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN50m²13 triệu/tháng
# PN50m²13 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 59 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 59m² tại dự án The Tresor với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 13:00:37 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 59 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN59m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 64 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 64m² tại dự án The Tresor với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 13:01:35 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 64 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN64m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 65 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 65m² tại dự án The Tresor với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 11:50:37 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 65 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN65m²15 triệu/tháng
#2 PN65m²15 triệu/tháng
#2 PN65m²15 triệu/tháng
#2 PN65m²15 triệu/tháng
# PN65m²15 triệu/tháng
#2 PN65m²15 triệu/tháng
#2 PN65m²15 triệu/tháng
#2 PN65m²15 triệu/tháng
#2 PN65m²15 triệu/tháng
#2 PN65m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 66 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 66m² tại dự án The Tresor với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 11:54:42 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 66 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN66m²14.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 74 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 74m² tại dự án The Tresor với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 11:54:27 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 74 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN74m²15 triệu/tháng
# PN74m²16.5 triệu/tháng
#2 PN74m²17 triệu/tháng
#2 PN74m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 75 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 75m² tại dự án The Tresor với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 11:54:13 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 75 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN75m²15 triệu/tháng
#2 PN75m²15 triệu/tháng
#2 PN75m²16 triệu/tháng
#2 PN75m²16 triệu/tháng
#2 PN75m²16 triệu/tháng
#2 PN75m²18 triệu/tháng
#2 PN75m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 78 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 78m² tại dự án The Tresor với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 17 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 11:54:03 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 78 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN78m²17 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 80 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 80m² tại dự án The Tresor với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 13:04:27 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 80 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN80m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 92 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 92m² tại dự án The Tresor với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 20 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 11:53:39 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 92 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN92m²20 triệu/tháng
#3 PN92m²20 triệu/tháng
#3 PN92m²20 triệu/tháng
#3 PN92m²20 triệu/tháng
#3 PN92m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 93 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 93m² tại dự án The Tresor với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 20 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 13:03:01 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 93 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN93m²19 triệu/tháng
#3 PN93m²19 triệu/tháng
#3 PN93m²19 triệu/tháng
#3 PN93m²20 triệu/tháng
#3 PN93m²20 triệu/tháng
#3 PN93m²24.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 95 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 95m² tại dự án The Tresor với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 20 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 11:54:14 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 95 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN95m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 98 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 98m² tại dự án The Tresor với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 18.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 11:53:15 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 98 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN98m²18.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Tresor 114 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 114m² tại dự án The Tresor với phòng ngủ đang có giá khoảng 22 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Tresor vào 11:50:57 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Tresor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 114 m2 tại dự án The Tresor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN114m²22 triệu/tháng
#3 PN114m²22 triệu/tháng

Tác giả bài viết