Cập nhật bảng giá cho thuê căn hộ chung cư The Manor tại TP. Hồ Chí Minh mới nhất 2021 bởi xemgianha.com, website cung cấp thông tin chính xác nhất về giá cho thuê căn hộ The Manor tại TP. Hồ Chí Minh.

Chung cư The Manor HCM
Chung cư The Manor HCM

Giá cho thuê căn hộ The Manor 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án The Manor với diện tích 36m² đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:19:34 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ The Manor 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN36m²8 triệu/tháng
#1 PN38m²8 triệu/tháng
#1 PN38m²8 triệu/tháng
#1 PN33m²8 triệu/tháng
#1 PN38m²8 triệu/tháng
#1 PN36m²8 triệu/tháng
#1 PN38m²8.5 triệu/tháng
#1 PN38m²8.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Manor 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án The Manor với diện tích 81m² đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:17:45 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ The Manor 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN70m²13 triệu/tháng
#2 PN81m²14 triệu/tháng
#2 PN98m²14 triệu/tháng
#2 PN80m²14 triệu/tháng
#2 PN98m²16 triệu/tháng
#2 PN80m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Manor 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án The Manor với diện tích 165m² đang có giá khoảng 26 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:16:16 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ The Manor 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN120m²15 triệu/tháng
#3 PN101m²16 triệu/tháng
#3 PN120m²18 triệu/tháng
#3 PN101m²18 triệu/tháng
#3 PN165m²26 triệu/tháng
#3 PN165m²26 triệu/tháng
#3 PN165m²26 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Manor 33 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 33m² tại dự án The Manor với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:40:09 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 33 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN33m²8 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Manor 36 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 36m² tại dự án The Manor với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:19:34 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 36 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN36m²8 triệu/tháng
#1 PN36m²8 triệu/tháng
# PN36m²9 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Manor 38 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 38m² tại dự án The Manor với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:16:47 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 38 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN38m²8 triệu/tháng
#1 PN38m²8 triệu/tháng
#1 PN38m²8 triệu/tháng
# PN38m²8.5 triệu/tháng
#1 PN38m²8.5 triệu/tháng
#1 PN38m²8.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Manor 70 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 70m² tại dự án The Manor với phòng ngủ đang có giá khoảng 13 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:15:53 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 70 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN70m²13 triệu/tháng
# PN70m²13 triệu/tháng
#2 PN70m²13 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Manor 80 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 80m² tại dự án The Manor với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:39:35 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 80 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN80m²14 triệu/tháng
#2 PN80m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Manor 81 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 81m² tại dự án The Manor với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:17:45 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 81 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN81m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Manor 98 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 98m² tại dự án The Manor với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:19:52 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 98 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN98m²14 triệu/tháng
#2 PN98m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Manor 101 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 101m² tại dự án The Manor với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:19:38 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 101 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN101m²16 triệu/tháng
#3 PN101m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Manor 120 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 120m² tại dự án The Manor với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:43:27 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 120 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN120m²15 triệu/tháng
#3 PN120m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Manor 165 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 165m² tại dự án The Manor với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 26 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:16:16 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 165 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN165m²26 triệu/tháng
#3 PN165m²26 triệu/tháng
#3 PN165m²26 triệu/tháng

Tác giả bài viết