Bảng giá cho thuê căn hộ chung cư The Gold View tại quận 4 được cập nhật mới nhất bởi https://xemgianha.com/, chúng tôi đảm bảo đây là giá thị trường hiện tại ngay thời điểm bây giờ giá cho thuê căn hộ The Gold View là giá chính xác nhất.

Giá cho thuê căn hộ chung cư The Gold View tại quận 4
Giá cho thuê căn hộ chung cư The Gold View tại quận 4

Giá cho thuê căn hộ The Gold View 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án The Gold View với diện tích 60m² đang có giá khoảng 13 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 20:44:45 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ The Gold View 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN50m²11 triệu/tháng
#1 PN60m²13 triệu/tháng
#1 PN65m²13 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Gold View 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án The Gold View với diện tích 80m² đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 20:15:58 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ The Gold View 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN72m²10.5 triệu/tháng
#2 PN68m²13 triệu/tháng
#2 PN68m²13 triệu/tháng
#2 PN70m²13 triệu/tháng
#2 PN68m²13.5 triệu/tháng
#2 PN70m²13.5 triệu/tháng
#2 PN70m²13.5 triệu/tháng
#2 PN80m²14 triệu/tháng
#2 PN82m²14 triệu/tháng
#2 PN50m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Gold View 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án The Gold View với diện tích 110m² đang có giá khoảng 17 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 20:44:55 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ The Gold View 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN110m²17 triệu/tháng
#3 PN107m²17 triệu/tháng
#3 PN133m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Gold View 50 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 50m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 21:01:29 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 50 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN50m²11 triệu/tháng
#2 PN50m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Gold View 60 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 60m² tại dự án The Gold View với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 13 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 20:44:45 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 60 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN60m²13 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Gold View 65 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 65m² tại dự án The Gold View với phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 21:01:16 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 65 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN65m²13 triệu/tháng
#1 PN65m²13 triệu/tháng
# PN65m²14 triệu/tháng
# PN65m²14 triệu/tháng
# PN65m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Gold View 67 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 67m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 20:44:31 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 67 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN67m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Gold View 68 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 68m² tại dự án The Gold View với phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 21:01:39 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 68 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN68m²10 triệu/tháng
#2 PN68m²13 triệu/tháng
#2 PN68m²13 triệu/tháng
#2 PN68m²13.5 triệu/tháng
#2 PN68m²14.5 triệu/tháng
#2 PN68m²14.5 triệu/tháng
#2 PN68m²14.5 triệu/tháng
#2 PN68m²14.5 triệu/tháng
#2 PN68m²14.5 triệu/tháng
#2 PN68m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Gold View 70 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 70m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 13.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 21:00:58 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 70 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN70m²13 triệu/tháng
#2 PN70m²13.5 triệu/tháng
#2 PN70m²13.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Gold View 72 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 72m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 20:45:51 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 72 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN72m²10.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Gold View 75 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 75m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 20:44:50 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 75 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN75m²15 triệu/tháng
#2 PN75m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Gold View 80 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 80m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 20:15:58 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 80 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN80m²14 triệu/tháng
#2 PN80m²15 triệu/tháng
#2 PN80m²15 triệu/tháng
#2 PN80m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Gold View 81 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 81m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 21:00:47 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 81 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN81m²15 triệu/tháng
#2 PN81m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Gold View 82 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 82m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 21:00:26 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 82 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN82m²14 triệu/tháng
#2 PN82m²15 triệu/tháng
#2 PN82m²15 triệu/tháng
#2 PN82m²15.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Gold View 92 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 92m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 20:16:25 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 92 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN92m²15 triệu/tháng
#2 PN92m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Gold View 107 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 107m² tại dự án The Gold View với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 17 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 21:42:14 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 107 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN107m²17 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Gold View 110 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 110m² tại dự án The Gold View với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 17 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 20:44:55 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 110 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN110m²17 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Gold View 133 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 133m² tại dự án The Gold View với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 20 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 20:45:46 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 133 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN133m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Gold View 880 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 880m² tại dự án The Gold View với phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 21:00:31 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 880 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN880m²15 triệu/tháng

Tác giả bài viết