Giá cho thuê căn hộ chung cư tại Sunrise Riverside, Nhà Bè, bài viết này xemgianha.com cập nhật giá thuê mới nhất của khu căn hộ chung cư tại Sunrise Riverside, Nhà Bè. Bảng giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside được chúng tôi cập nhật liên tục.

Giá cho thuê căn hộ chung cư tại Sunrise Riverside, Nhà Bè
Giá cho thuê căn hộ chung cư tại Sunrise Riverside, Nhà Bè

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Sunrise Riverside với diện tích 70m² đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 15:36:48 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN75m²7 triệu/tháng
#2 PN70m²8 triệu/tháng
#2 PN70m²9 triệu/tháng
#2 PN71m²9 triệu/tháng
#2 PN70m²9 triệu/tháng
#2 PN70m²9 triệu/tháng
#2 PN70m²9.5 triệu/tháng
#2 PN70m²9.5 triệu/tháng
#2 PN70m²9.5 triệu/tháng
#2 PN70m²9.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Sunrise Riverside với diện tích 110m² đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 15:00:20 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN83m²10 triệu/tháng
#3 PN92m²12 triệu/tháng
#3 PN104m²12 triệu/tháng
#3 PN83m²12 triệu/tháng
#3 PN84m²12 triệu/tháng
#3 PN93m²13 triệu/tháng
#3 PN92m²13 triệu/tháng
#3 PN83m²13 triệu/tháng
#3 PN93m²13 triệu/tháng
#3 PN93m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 55 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 55m² tại dự án Sunrise Riverside với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 15:17:48 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 55 m2 tại dự án Sunrise Riverside có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN55m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 60 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 60m² tại dự án Sunrise Riverside với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 15:19:43 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 60 m2 tại dự án Sunrise Riverside có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN60m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 68 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 68m² tại dự án Sunrise Riverside với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 15:19:52 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 68 m2 tại dự án Sunrise Riverside có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN68m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 69 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 69m² tại dự án Sunrise Riverside với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 15:18:07 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 69 m2 tại dự án Sunrise Riverside có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN69m²10 triệu/tháng
#2 PN69m²10 triệu/tháng
#2 PN69m²10 triệu/tháng
#2 PN69m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 70 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 70m² tại dự án Sunrise Riverside với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 15:36:48 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 70 m2 tại dự án Sunrise Riverside có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN70m²8 triệu/tháng
#2 PN70m²9 triệu/tháng
#2 PN70m²9 triệu/tháng
#2 PN70m²9 triệu/tháng
#2 PN70m²9.5 triệu/tháng
#2 PN70m²9.5 triệu/tháng
#2 PN70m²9.5 triệu/tháng
#2 PN70m²9.5 triệu/tháng
#2 PN70m²10 triệu/tháng
#2 PN70m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 71 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 71m² tại dự án Sunrise Riverside với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 14:59:20 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 71 m2 tại dự án Sunrise Riverside có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN71m²9 triệu/tháng
#2 PN71m²10 triệu/tháng
#2 PN71m²11 triệu/tháng
#2 PN71m²11 triệu/tháng
#2 PN71m²12 triệu/tháng
#2 PN71m²14 triệu/tháng
#2 PN71m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 72 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 72m² tại dự án Sunrise Riverside với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 14:58:57 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 72 m2 tại dự án Sunrise Riverside có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN72m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 75 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 75m² tại dự án Sunrise Riverside với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 14:59:53 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 75 m2 tại dự án Sunrise Riverside có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN75m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 80 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 80m² tại dự án Sunrise Riverside với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 12.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 15:01:26 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 80 m2 tại dự án Sunrise Riverside có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN80m²12.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 83 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 83m² tại dự án Sunrise Riverside với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 15:00:32 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 83 m2 tại dự án Sunrise Riverside có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN83m²10 triệu/tháng
#2 PN83m²10 triệu/tháng
#2 PN83m²11 triệu/tháng
#3 PN83m²12 triệu/tháng
#3 PN83m²13 triệu/tháng
#3 PN83m²14 triệu/tháng
#3 PN83m²14 triệu/tháng
#3 PN83m²14 triệu/tháng
#3 PN83m²14 triệu/tháng
#3 PN83m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 83.15 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 83.15m² tại dự án Sunrise Riverside với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 17.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 15:00:24 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 83.15 m2 tại dự án Sunrise Riverside có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN83.15m²17.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 84 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 84m² tại dự án Sunrise Riverside với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 15:00:35 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 84 m2 tại dự án Sunrise Riverside có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN84m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 85 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 85m² tại dự án Sunrise Riverside với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 15:39:10 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 85 m2 tại dự án Sunrise Riverside có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN85m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 90 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 90m² tại dự án Sunrise Riverside với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 15:01:33 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 90 m2 tại dự án Sunrise Riverside có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN90m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 92 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 92m² tại dự án Sunrise Riverside với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 15:04:18 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 92 m2 tại dự án Sunrise Riverside có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN92m²12 triệu/tháng
#3 PN92m²13 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 93 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 93m² tại dự án Sunrise Riverside với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 14:59:59 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 93 m2 tại dự án Sunrise Riverside có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN93m²13 triệu/tháng
#3 PN93m²13 triệu/tháng
#3 PN93m²14 triệu/tháng
#3 PN93m²14 triệu/tháng
#3 PN93m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 99 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 99m² tại dự án Sunrise Riverside với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 17 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 15:04:04 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 99 m2 tại dự án Sunrise Riverside có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN99m²15 triệu/tháng
#3 PN99m²15 triệu/tháng
#3 PN99m²17 triệu/tháng
#3 PN99m²17 triệu/tháng
# PN99m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 104 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 104m² tại dự án Sunrise Riverside với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 15:01:27 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 104 m2 tại dự án Sunrise Riverside có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN104m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 109 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 109m² tại dự án Sunrise Riverside với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 17 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 15:01:44 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 109 m2 tại dự án Sunrise Riverside có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN109m²17 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunrise Riverside 110 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 110m² tại dự án Sunrise Riverside với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunrise Riverside vào 15:00:20 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunrise Riverside bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 110 m2 tại dự án Sunrise Riverside có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN110m²15 triệu/tháng

Tác giả bài viết