Cập nhật bảng giá cho thuê căn hộ chung cư tại Saigon South Residences mới nhất bởi xemgianha.com, thông tin chính xác cho quý khách hàng về Giá cho thuê căn hộ Saigon South Residences tại Nhà Bè

Saigon South Residences
Saigon South Residences

Giá cho thuê căn hộ Saigon South Residences 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Saigon South Residences với diện tích 71m² đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon South Residences vào 12:49:44 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon South Residences bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Saigon South Residences 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN71m²10 triệu/tháng
#2 PN71m²10 triệu/tháng
#2 PN71m²10 triệu/tháng
#2 PN71m²10 triệu/tháng
#2 PN71m²11 triệu/tháng
#2 PN75m²11 triệu/tháng
#2 PN74m²11 triệu/tháng
#2 PN71m²11 triệu/tháng
#2 PN71m²11 triệu/tháng
#2 PN65m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon South Residences 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Saigon South Residences với diện tích 100m² đang có giá khoảng 17 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon South Residences vào 12:49:59 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon South Residences bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Saigon South Residences 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN95m²13 triệu/tháng
#3 PN104m²15 triệu/tháng
#3 PN104m²15 triệu/tháng
#3 PN105m²16 triệu/tháng
#3 PN100m²16 triệu/tháng
#3 PN104m²16 triệu/tháng
#3 PN94m²16 triệu/tháng
#3 PN100m²16 triệu/tháng
#3 PN100m²17 triệu/tháng
#3 PN100m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon South Residences 65 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 65m² tại dự án Saigon South Residences với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon South Residences vào 12:57:14 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon South Residences bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 65 m2 tại dự án Saigon South Residences có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN65m²11 triệu/tháng
#2 PN65m²12 triệu/tháng
#2 PN65m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon South Residences 71 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 71m² tại dự án Saigon South Residences với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon South Residences vào 12:49:44 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon South Residences bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 71 m2 tại dự án Saigon South Residences có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN71m²10 triệu/tháng
# PN71m²10 triệu/tháng
#2 PN71m²10 triệu/tháng
#2 PN71m²10 triệu/tháng
#2 PN71m²10 triệu/tháng
#2 PN71m²11 triệu/tháng
#2 PN71m²11 triệu/tháng
#2 PN71m²11 triệu/tháng
#2 PN71m²12 triệu/tháng
#2 PN71m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon South Residences 72 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 72m² tại dự án Saigon South Residences với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 13 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon South Residences vào 13:18:54 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon South Residences bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 72 m2 tại dự án Saigon South Residences có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN72m²13 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon South Residences 74 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 74m² tại dự án Saigon South Residences với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon South Residences vào 12:53:35 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon South Residences bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 74 m2 tại dự án Saigon South Residences có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN74m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon South Residences 75 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 75m² tại dự án Saigon South Residences với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon South Residences vào 12:51:03 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon South Residences bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 75 m2 tại dự án Saigon South Residences có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN75m²11 triệu/tháng
#2 PN75m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon South Residences 94 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 94m² tại dự án Saigon South Residences với phòng ngủ đang có giá khoảng 13 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon South Residences vào 12:57:28 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon South Residences bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 94 m2 tại dự án Saigon South Residences có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN94m²13 triệu/tháng
#3 PN94m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon South Residences 95 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 95m² tại dự án Saigon South Residences với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 13 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon South Residences vào 13:19:47 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon South Residences bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 95 m2 tại dự án Saigon South Residences có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN95m²13 triệu/tháng
# PN95m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon South Residences 100 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 100m² tại dự án Saigon South Residences với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 17 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon South Residences vào 12:49:59 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon South Residences bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 100 m2 tại dự án Saigon South Residences có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN100m²16 triệu/tháng
#3 PN100m²16 triệu/tháng
#3 PN100m²17 triệu/tháng
#3 PN100m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon South Residences 104 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 104m² tại dự án Saigon South Residences với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon South Residences vào 13:18:29 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon South Residences bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 104 m2 tại dự án Saigon South Residences có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN104m²15 triệu/tháng
#3 PN104m²15 triệu/tháng
#3 PN104m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon South Residences 105 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 105m² tại dự án Saigon South Residences với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon South Residences vào 13:18:00 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon South Residences bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 105 m2 tại dự án Saigon South Residences có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN105m²16 triệu/tháng

Tác giả bài viết