Cập nhật giá cho thuê căn hộ chung cư tại Dragon Hill Residence and Suites 2 24/24, nhanh nhất thị trường bất động sản, thông tin được cung cấp bởi xemgianha.com, mọi thông tin về Giá cho thuê căn hộ Dragon Hill Residence and Suites 2 tại Nhà Bè, được xemgianha.com bảo lưu bản quyền.

Giá cho thuê căn hộ chung cư tại Dragon Hill Residence and Suites 2 tại Nhà Bè
Giá cho thuê căn hộ chung cư tại Dragon Hill Residence and Suites 2 tại Nhà Bè

 

Giá cho thuê căn hộ Dragon Hill Residence 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Dragon Hill Residence với diện tích 88m² đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Dragon Hill Residence vào 00:03:18 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Dragon Hill Residence bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Dragon Hill Residence 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN52m²5 triệu/tháng
#2 PN52m²5.5 triệu/tháng
#2 PN52m²7 triệu/tháng
#2 PN52m²7 triệu/tháng
#2 PN76m²7 triệu/tháng
#2 PN52m²7 triệu/tháng
#2 PN52m²7 triệu/tháng
#2 PN52m²7 triệu/tháng
#2 PN52m²7 triệu/tháng
#2 PN52m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Dragon Hill Residence 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Dragon Hill Residence với diện tích 94m² đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Dragon Hill Residence vào 23:53:18 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Dragon Hill Residence bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Dragon Hill Residence 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN94m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Dragon Hill Residence 52 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 52m² tại dự án Dragon Hill Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Dragon Hill Residence vào 00:02:48 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Dragon Hill Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 52 m2 tại dự án Dragon Hill Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN52m²5 triệu/tháng
#2 PN52m²5.5 triệu/tháng
#2 PN52m²7 triệu/tháng
#2 PN52m²7 triệu/tháng
#2 PN52m²7 triệu/tháng
#2 PN52m²7 triệu/tháng
#2 PN52m²7 triệu/tháng
#2 PN52m²7 triệu/tháng
#2 PN52m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Dragon Hill Residence 60 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 60m² tại dự án Dragon Hill Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Dragon Hill Residence vào 00:02:08 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Dragon Hill Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 60 m2 tại dự án Dragon Hill Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN60m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Dragon Hill Residence 69 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 69m² tại dự án Dragon Hill Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Dragon Hill Residence vào 23:53:26 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Dragon Hill Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 69 m2 tại dự án Dragon Hill Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN69m²8 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Dragon Hill Residence 71 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 71m² tại dự án Dragon Hill Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Dragon Hill Residence vào 00:02:17 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Dragon Hill Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 71 m2 tại dự án Dragon Hill Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN71m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Dragon Hill Residence 76 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 76m² tại dự án Dragon Hill Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Dragon Hill Residence vào 00:04:09 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Dragon Hill Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 76 m2 tại dự án Dragon Hill Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN76m²7 triệu/tháng
#2 PN76m²9 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Dragon Hill Residence 79 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 79m² tại dự án Dragon Hill Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Dragon Hill Residence vào 23:53:49 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Dragon Hill Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 79 m2 tại dự án Dragon Hill Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN79m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Dragon Hill Residence 86 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 86m² tại dự án Dragon Hill Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Dragon Hill Residence vào 00:04:10 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Dragon Hill Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 86 m2 tại dự án Dragon Hill Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN86m²9 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Dragon Hill Residence 88 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 88m² tại dự án Dragon Hill Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Dragon Hill Residence vào 00:03:18 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Dragon Hill Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 88 m2 tại dự án Dragon Hill Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN88m²8 triệu/tháng
#2 PN88m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Dragon Hill Residence 94 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 94m² tại dự án Dragon Hill Residence với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Dragon Hill Residence vào 23:53:18 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Dragon Hill Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 94 m2 tại dự án Dragon Hill Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN94m²12 triệu/tháng

Tác giả bài viết