Bảng giá cho thuê căn hộ chung cư Sunwah Pearl tại Bình Thạnh cập nhật mới nhất liên tục, xemgianha.com cung cấp thông tin giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl tại Bình Thạnh chính xác theo giá thị trường cho thuê 24/24.

Khu căn hộ chung cư Sunwah Pearl

 

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Sunwah Pearl với diện tích 55m² đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 17:09:44 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN55m²12 triệu/tháng
#1 PN53m²12 triệu/tháng
#1 PN55m²12 triệu/tháng
#1 PN56m²13 triệu/tháng
#1 PN55m²15 triệu/tháng
#1 PN55m²15 triệu/tháng
#1 PN55m²15 triệu/tháng
#1 PN55.27m²15 triệu/tháng
#1 PN55.27m²16 triệu/tháng
#1 PN56.49m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Sunwah Pearl với diện tích 100m² đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 18:06:44 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN87.77m²16 triệu/tháng
#2 PN98.92m²17 triệu/tháng
#2 PN98.92m²17 triệu/tháng
#2 PN100m²18 triệu/tháng
#2 PN106m²18 triệu/tháng
#2 PN100m²18 triệu/tháng
#2 PN104m²18 triệu/tháng
#2 PN110m²20 triệu/tháng
#2 PN106m²21 triệu/tháng
#2 PN112.78m²21 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Sunwah Pearl với diện tích 129m² đang có giá khoảng 26 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 17:09:38 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN130m²23 triệu/tháng
#3 PN110m²24.487 triệu/tháng
#3 PN129m²26 triệu/tháng
#3 PN125m²27.6 triệu/tháng
#3 PN126m²30 triệu/tháng
#3 PN126.26m²30 triệu/tháng
#3 PN133m²30 triệu/tháng
#3 PN126.26m²30.052 triệu/tháng
#3 PN130m²33 triệu/tháng
#3 PN133m²33.392 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 53 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 53m² tại dự án Sunwah Pearl với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 17:03:45 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 53 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN53m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 55 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 55m² tại dự án Sunwah Pearl với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 17:09:44 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 55 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN55m²12 triệu/tháng
#1 PN55m²12 triệu/tháng
#1 PN55m²15 triệu/tháng
#1 PN55m²15 triệu/tháng
#1 PN55m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 55.27 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 55.27m² tại dự án Sunwah Pearl với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 18:05:44 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 55.27 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN55.27m²15 triệu/tháng
#1 PN55.27m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 56 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 56m² tại dự án Sunwah Pearl với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 13 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 17:04:06 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 56 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN56m²12 triệu/tháng
#1 PN56m²13 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 56.49 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 56.49m² tại dự án Sunwah Pearl với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 17:07:22 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 56.49 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN56.49m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 87 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 87m² tại dự án Sunwah Pearl với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 25 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 18:03:08 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 87 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN87m²25 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 87.77 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 87.77m² tại dự án Sunwah Pearl với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 17:03:55 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 87.77 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN87.77m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 98.92 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 98.92m² tại dự án Sunwah Pearl với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 17 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 18:04:20 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 98.92 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN98.92m²17 triệu/tháng
#2 PN98.92m²17 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 99 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 99m² tại dự án Sunwah Pearl với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 21 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 18:02:59 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 99 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN99m²21 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 100 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 100m² tại dự án Sunwah Pearl với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 18:06:44 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 100 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN100m²18 triệu/tháng
#2 PN100m²18 triệu/tháng
# PN100m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 104 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 104m² tại dự án Sunwah Pearl với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 17:07:26 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 104 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN104m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 106 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 106m² tại dự án Sunwah Pearl với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 17:10:03 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 106 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN106m²18 triệu/tháng
# PN106m²20 triệu/tháng
# PN106m²20 triệu/tháng
#2 PN106m²21 triệu/tháng
#2 PN106m²25 triệu/tháng
#2 PN106m²27 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 110 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 110m² tại dự án Sunwah Pearl với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 20 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 18:02:37 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 110 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN110m²20 triệu/tháng
#3 PN110m²24.487 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 112.78 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 112.78m² tại dự án Sunwah Pearl với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 21 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 18:05:40 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 112.78 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN112.78m²21 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 125 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 125m² tại dự án Sunwah Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 27.6 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 17:03:50 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 125 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN125m²27.6 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 126 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 126m² tại dự án Sunwah Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 30 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 17:10:07 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 126 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN126m²30 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 126.26 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 126.26m² tại dự án Sunwah Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 30.052 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 17:09:49 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 126.26 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN126.26m²30 triệu/tháng
#3 PN126.26m²30.052 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 129 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 129m² tại dự án Sunwah Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 26 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 17:09:38 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 129 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN129m²26 triệu/tháng
#3 PN129m²37 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 130 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 130m² tại dự án Sunwah Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 33 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 18:03:21 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 130 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN130m²23 triệu/tháng
#3 PN130m²33 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 133 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 133m² tại dự án Sunwah Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 30 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 17:02:28 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 133 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN133m²30 triệu/tháng
#3 PN133m²33.392 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 140 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 140m² tại dự án Sunwah Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 36.9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sunwah Pearl vào 17:06:09 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sunwah Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 140 m2 tại dự án Sunwah Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN140m²36.9 triệu/tháng

Tác giả bài viết