Cập nhật Giá cho thuê căn hộ chung cư Sky Garden 3 tại Phú Mỹ Hưng, quận 7 mới nhất, thông tin cập nhật 24/24 với bảng giá cho thuê căn hộ Sky Garden 3 tại Phú Mỹ Hưng, quận 7 chính xác nhất.

Sky Garden 3
Sky Garden 3

Giá cho thuê căn hộ Sky Garden 3 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Sky Garden 3 với diện tích 74m² đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:06:33 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Sky Garden 3 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN71m²8 triệu/tháng
#2 PN74m²8 triệu/tháng
#2 PN74m²8 triệu/tháng
#2 PN56m²8 triệu/tháng
#2 PN74m²8 triệu/tháng
#2 PN70.12m²8 triệu/tháng
#2 PN74m²8 triệu/tháng
#2 PN72m²8 triệu/tháng
#2 PN74m²8 triệu/tháng
#2 PN70m²8 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sky Garden 3 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Sky Garden 3 với diện tích 74m² đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:50:08 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Sky Garden 3 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN74m²8 triệu/tháng
#3 PN72m²9 triệu/tháng
#3 PN75m²10.5 triệu/tháng
#3 PN91m²11 triệu/tháng
#3 PN72m²15 triệu/tháng
#3 PN98m²18 triệu/tháng
#3 PN185m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sky Garden 3 56 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 56m² tại dự án Sky Garden 3 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:49:47 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 56 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN56m²8 triệu/tháng
#2 PN56m²8 triệu/tháng
#2 PN56m²8 triệu/tháng
#2 PN56m²9 triệu/tháng
# PN56m²10 triệu/tháng
#2 PN56m²10 triệu/tháng
#2 PN56m²10 triệu/tháng
# PN56m²56 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sky Garden 3 57 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 57m² tại dự án Sky Garden 3 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 8.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:01:28 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 57 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN57m²8.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sky Garden 3 68 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 68m² tại dự án Sky Garden 3 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 21:59:23 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 68 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN68m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sky Garden 3 70 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 70m² tại dự án Sky Garden 3 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:00:35 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 70 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN70m²8 triệu/tháng
#2 PN70m²8 triệu/tháng
#2 PN70m²8 triệu/tháng
#2 PN70m²8 triệu/tháng
#2 PN70m²9 triệu/tháng
#2 PN70m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sky Garden 3 70.12 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 70.12m² tại dự án Sky Garden 3 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:04:39 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 70.12 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN70.12m²8 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sky Garden 3 71 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 71m² tại dự án Sky Garden 3 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:51:05 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 71 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN71m²8 triệu/tháng
#2 PN71m²9 triệu/tháng
#2 PN71m²9 triệu/tháng
#2 PN71m²9 triệu/tháng
# PN71m²13 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sky Garden 3 72 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 72m² tại dự án Sky Garden 3 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:07:01 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 72 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN72m²8 triệu/tháng
#3 PN72m²9 triệu/tháng
#2 PN72m²9 triệu/tháng
# PN72m²11 triệu/tháng
#3 PN72m²15 triệu/tháng
# PN72m²17 triệu/tháng
# PN72m²18 triệu/tháng
#2 PN72m²18 triệu/tháng
#2 PN72m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sky Garden 3 74 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 74m² tại dự án Sky Garden 3 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:06:33 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 74 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN74m²8 triệu/tháng
#2 PN74m²8 triệu/tháng
#2 PN74m²8 triệu/tháng
#2 PN74m²8 triệu/tháng
#2 PN74m²8 triệu/tháng
#2 PN74m²8 triệu/tháng
#3 PN74m²8 triệu/tháng
#2 PN74m²8.5 triệu/tháng
#2 PN74m²9 triệu/tháng
#2 PN74m²9 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sky Garden 3 75 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 75m² tại dự án Sky Garden 3 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:48:50 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 75 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN75m²8 triệu/tháng
#2 PN75m²8 triệu/tháng
#2 PN75m²9 triệu/tháng
#2 PN75m²9.5 triệu/tháng
#3 PN75m²10.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sky Garden 3 80 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 80m² tại dự án Sky Garden 3 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:06:49 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 80 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN80m²9 triệu/tháng
#2 PN80m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sky Garden 3 88 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 88m² tại dự án Sky Garden 3 với phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:00:09 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 88 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN88m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sky Garden 3 91 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 91m² tại dự án Sky Garden 3 với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:49:54 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 91 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN91m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sky Garden 3 98 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 98m² tại dự án Sky Garden 3 với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:03:45 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 98 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN98m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sky Garden 3 185 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 185m² tại dự án Sky Garden 3 với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 20 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:49:09 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 185 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN185m²20 triệu/tháng

Tác giả bài viết