Cập nhật bảng giá cho thuê căn hộ chung cư Saigon Royal Residence tại quận 4 mới nhất 24/24, hệ thống xemgianha.com cập nhật thông tin giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence quận 4 nhanh nhất.

Giá cho thuê căn hộ chung cư Saigon Royal Residence tại quận 4
Giá cho thuê căn hộ chung cư Saigon Royal Residence tại quận 4

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Saigon Royal Residence với diện tích 43m² đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:26:08 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN31m²9 triệu/tháng
#1 PN30m²9 triệu/tháng
#1 PN30m²9 triệu/tháng
#1 PN35m²10 triệu/tháng
#1 PN35m²11.5 triệu/tháng
#1 PN43m²12 triệu/tháng
#1 PN41m²12 triệu/tháng
#1 PN30m²12 triệu/tháng
#1 PN30m²12 triệu/tháng
#1 PN36m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Saigon Royal Residence với diện tích 55m² đang có giá khoảng 17 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:28:43 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN80m²12 triệu/tháng
#2 PN80m²13 triệu/tháng
#2 PN60m²15 triệu/tháng
#2 PN65m²15 triệu/tháng
#2 PN65m²15 triệu/tháng
#2 PN60m²16 triệu/tháng
#2 PN84m²16 triệu/tháng
#2 PN60m²16 triệu/tháng
#2 PN60m²16 triệu/tháng
#2 PN81m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Saigon Royal Residence với diện tích 125m² đang có giá khoảng 21 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:25:55 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN60m²16 triệu/tháng
#3 PN86m²17 triệu/tháng
#3 PN125m²21 triệu/tháng
#3 PN117m²28 triệu/tháng
#3 PN117m²30 triệu/tháng
#3 PN114m²32 triệu/tháng
#3 PN114m²32 triệu/tháng
#3 PN115m²33 triệu/tháng
#3 PN176m²40 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 30 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 30m² tại dự án Saigon Royal Residence với phòng ngủ đang có giá khoảng 13.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:05:31 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 30 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN30m²9 triệu/tháng
#1 PN30m²9 triệu/tháng
# PN30m²9.5 triệu/tháng
# PN30m²9.5 triệu/tháng
#1 PN30m²12 triệu/tháng
#1 PN30m²12 triệu/tháng
# PN30m²13.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 31 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 31m² tại dự án Saigon Royal Residence với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:00:55 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 31 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN31m²9 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 34 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 34m² tại dự án Saigon Royal Residence với phòng ngủ đang có giá khoảng 9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:24:18 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 34 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN34m²9 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 35 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 35m² tại dự án Saigon Royal Residence với phòng ngủ đang có giá khoảng 13 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:05:13 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 35 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN35m²10 triệu/tháng
#1 PN35m²10 triệu/tháng
# PN35m²11 triệu/tháng
#1 PN35m²11.5 triệu/tháng
# PN35m²13 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 36 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 36m² tại dự án Saigon Royal Residence với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:23:57 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 36 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN36m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 40 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 40m² tại dự án Saigon Royal Residence với phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:27:50 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 40 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN40m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 41 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 41m² tại dự án Saigon Royal Residence với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:10:32 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 41 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN41m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 43 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 43m² tại dự án Saigon Royal Residence với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:26:08 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 43 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN43m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 48 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 48m² tại dự án Saigon Royal Residence với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 13 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:31:46 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 48 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN48m²13 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 55 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 55m² tại dự án Saigon Royal Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 17 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:28:43 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 55 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN55m²17 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 60 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 60m² tại dự án Saigon Royal Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:01:04 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 60 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN60m²15 triệu/tháng
#2 PN60m²16 triệu/tháng
#2 PN60m²16 triệu/tháng
#3 PN60m²16 triệu/tháng
#2 PN60m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 65 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 65m² tại dự án Saigon Royal Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:10:06 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 65 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN65m²15 triệu/tháng
#2 PN65m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 80 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 80m² tại dự án Saigon Royal Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:31:14 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 80 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN80m²12 triệu/tháng
#2 PN80m²13 triệu/tháng
#2 PN80m²17.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 81 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 81m² tại dự án Saigon Royal Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:05:40 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 81 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN81m²15 triệu/tháng
#2 PN81m²16 triệu/tháng
#2 PN81m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 82 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 82m² tại dự án Saigon Royal Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 17 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:27:05 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 82 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN82m²17 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 83 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 83m² tại dự án Saigon Royal Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:28:48 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 83 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN83m²17 triệu/tháng
#2 PN83m²17 triệu/tháng
#2 PN83m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 84 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 84m² tại dự án Saigon Royal Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 21 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:29:07 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 84 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN84m²16 triệu/tháng
#2 PN84m²21 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 86 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 86m² tại dự án Saigon Royal Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 17 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:14:04 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 86 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN86m²17 triệu/tháng
#3 PN86m²17 triệu/tháng
#2 PN86m²20 triệu/tháng
#2 PN86m²20 triệu/tháng
#2 PN86m²21 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 87 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 87m² tại dự án Saigon Royal Residence với phòng ngủ đang có giá khoảng 23 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:09:15 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 87 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN87m²23 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 88 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 88m² tại dự án Saigon Royal Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 21.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:04:06 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 88 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN88m²17 triệu/tháng
#2 PN88m²17 triệu/tháng
#2 PN88m²17 triệu/tháng
#2 PN88m²17 triệu/tháng
#2 PN88m²18 triệu/tháng
#2 PN88m²18 triệu/tháng
#2 PN88m²18 triệu/tháng
#2 PN88m²20 triệu/tháng
#2 PN88m²21.5 triệu/tháng
#2 PN88m²23 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 90 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 90m² tại dự án Saigon Royal Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:13:45 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 90 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN90m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 95 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 95m² tại dự án Saigon Royal Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:29:35 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 95 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN95m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 114 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 114m² tại dự án Saigon Royal Residence với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 32 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:29:17 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 114 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN114m²32 triệu/tháng
#3 PN114m²32 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 115 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 115m² tại dự án Saigon Royal Residence với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 33 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:03:43 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 115 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN115m²33 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 117 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 117m² tại dự án Saigon Royal Residence với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 28 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:01:26 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 117 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN117m²28 triệu/tháng
#3 PN117m²30 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 125 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 125m² tại dự án Saigon Royal Residence với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 21 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:25:55 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 125 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN125m²21 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 176 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 176m² tại dự án Saigon Royal Residence với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 40 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:29:12 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 176 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN176m²40 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Royal Residence 180 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 180m² tại dự án Saigon Royal Residence với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Royal Residence vào 18:29:03 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Royal Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 180 m2 tại dự án Saigon Royal Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Tác giả bài viết