Giá cho thuê căn hộ chung cư Sài Gòn Mia tại Bình Chánh được xemgianha.com tổng hợp và cập nhật liên tục từ thị trường cho thuê căn hộ, bảng giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia tại Bình Chánh là bảng giá mới nhất.

Giá cho thuê căn hộ chung cư Sài Gòn Mia tại Bình Chánh
Giá cho thuê căn hộ chung cư Sài Gòn Mia tại Bình Chánh

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Sài Gòn Mia với diện tích 50m² đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 17:19:41 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN33m²7 triệu/tháng
#1 PN50m²10 triệu/tháng
#1 PN 44 m² 10 triệu/tháng
#1 PN 50 m² 11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Sài Gòn Mia với diện tích 65 m² đang có giá khoảng 13 triệu/tháng , giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 23:53:12 ngày 12 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN 55 m² 7 triệu/tháng
#2 PN71m²8 triệu/tháng
#2 PN71m²8 triệu/tháng
#2 PN71m²8 triệu/tháng
#2 PN71m²8 triệu/tháng
#2 PN71m²9.5 triệu/tháng
#2 PN71m²10 triệu/tháng
#2 PN 56 m² 10 triệu/tháng
#2 PN71m²10 triệu/tháng
#2 PN 70 m² 10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Sài Gòn Mia với diện tích 89m² đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 00:25:52 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN89m²10 triệu/tháng
#3 PN 76.26 m² 12 triệu/tháng
#3 PN78m²13 triệu/tháng
#3 PN89m²13 triệu/tháng
#3 PN76m²15 triệu/tháng
#3 PN88m²15 triệu/tháng
#3 PN88m²15 triệu/tháng
#3 PN76m²15 triệu/tháng
#3 PN 76 m² 15 triệu/tháng
#3 PN 76 m² 16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 4 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 4 phòng ngủ tại dự án Sài Gòn Mia với diện tích 500m² đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 00:01:55 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 4 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 2 PN m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 2 PNm² tại dự án Sài Gòn Mia với phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng , giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 23:53:35 ngày 12 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 2 PN m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN2 PNm² 12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 33 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 33m² tại dự án Sài Gòn Mia với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 17:09:40 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 33 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN33m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 43 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 43m² tại dự án Sài Gòn Mia với phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 17:22:28 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 43 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN43m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 44 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 44 m² tại dự án Sài Gòn Mia với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng , giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 23:45:46 ngày 06 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 44 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 50 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 50m² tại dự án Sài Gòn Mia với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 17:19:41 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 50 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN50m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 50 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 50 m² tại dự án Sài Gòn Mia với phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng , giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 23:52:00 ngày 09 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 50 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN50m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 55 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 55m² tại dự án Sài Gòn Mia với phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 17:09:20 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 55 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN55m²11 triệu/tháng
#2 PN55m²11 triệu/tháng
# PN55m²11.5 triệu/tháng
#2 PN55m²13 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 55 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 55 m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng , giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 23:52:22 ngày 12 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 55 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN55m²11 triệu/tháng
#2 PN55m²11 triệu/tháng
# PN55m²11.5 triệu/tháng
#2 PN55m²13 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 56 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 56m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 17:20:04 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 56 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN56m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 56 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 56 m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng , giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 23:45:40 ngày 06 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 56 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN56m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 59 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 59 m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng , giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 23:46:41 ngày 06 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 59 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 60 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 60 m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng , giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 23:46:35 ngày 06 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 60 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 64 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 64m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 17:12:09 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 64 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN64m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 64 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 64 m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng , giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 23:44:52 ngày 06 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 64 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN64m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 65 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 65 m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 13 triệu/tháng , giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 23:53:12 ngày 12 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 65 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN65m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 65 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 65m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 17:09:10 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 65 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN65m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 66 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 66 m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng , giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 23:52:05 ngày 12 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 66 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 70 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 70m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 17:47:02 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 70 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN70m²11 triệu/tháng
#2 PN70m²13.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 70 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 70 m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 13 triệu/tháng , giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 23:52:17 ngày 12 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 70 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN70m²11 triệu/tháng
#2 PN70m²13.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 71 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 71m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 00:26:06 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 71 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN71m²8 triệu/tháng
#2 PN71m²8 triệu/tháng
#2 PN71m²8 triệu/tháng
#2 PN71m²8 triệu/tháng
# PN71m²9.5 triệu/tháng
#2 PN71m²9.5 triệu/tháng
#2 PN71m²10 triệu/tháng
#2 PN71m²10 triệu/tháng
# PN71m²11 triệu/tháng
#2 PN71m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 75 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 75 m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 13 triệu/tháng , giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 23:45:57 ngày 06 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 75 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 76 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 76m² tại dự án Sài Gòn Mia với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 17:21:41 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 76 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN76m²15 triệu/tháng
#3 PN76m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 76 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 76 m² tại dự án Sài Gòn Mia với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng , giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 23:44:30 ngày 06 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 76 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN76m²15 triệu/tháng
#3 PN76m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 76.26 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 76.26 m² tại dự án Sài Gòn Mia với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng , giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 23:53:18 ngày 12 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 76.26 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 78 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 78 m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng , giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 23:53:24 ngày 12 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 78 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN78m²10 triệu/tháng
#2 PN78m²12 triệu/tháng
#2 PN78m²12 triệu/tháng
#3 PN78m²13 triệu/tháng
#2 PN78m²13 triệu/tháng
#2 PN78m²14 triệu/tháng
#2 PN78m²14 triệu/tháng
#2 PN78m²15 triệu/tháng
#2 PN78m²15 triệu/tháng
#2 PN78m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 78 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 78m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 17:46:43 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 78 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN78m²10 triệu/tháng
#2 PN78m²12 triệu/tháng
#2 PN78m²12 triệu/tháng
#3 PN78m²13 triệu/tháng
#2 PN78m²13 triệu/tháng
#2 PN78m²14 triệu/tháng
#2 PN78m²14 triệu/tháng
#2 PN78m²15 triệu/tháng
#2 PN78m²15 triệu/tháng
#2 PN78m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 81 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 81m² tại dự án Sài Gòn Mia với phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 23:57:18 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 81 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN81m²12 triệu/tháng
#2 PN81m²12 triệu/tháng
#2 PN81m²12 triệu/tháng
#2 PN81m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 83 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 83m² tại dự án Sài Gòn Mia với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 17 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 17:10:14 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 83 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN83m²17 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 83 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 83 m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 17 triệu/tháng , giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 23:53:09 ngày 09 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 83 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN83m²17 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 88 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 88m² tại dự án Sài Gòn Mia với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 00:26:10 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 88 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN88m²15 triệu/tháng
#3 PN88m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 89 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 89m² tại dự án Sài Gòn Mia với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 00:25:52 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 89 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN89m²10 triệu/tháng
#3 PN89m²13 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 91 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 91m² tại dự án Sài Gòn Mia với phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 23:57:14 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 91 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN91m²16 triệu/tháng
# PN91m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 100 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 100 m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng , giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 23:45:21 ngày 06 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 100 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ Sài Gòn Mia 500 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 500m² tại dự án Sài Gòn Mia với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 00:01:55 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 500 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Tác giả bài viết