Bảng Giá cho thuê căn hộ chung cư Safira Khang Điền tại Quận 9 mới nhất, được cập nhật liên tục 24/24 bởi xemgianha.com, thông tin về giá cho thuê căn hộ Safira Khang Điền tại Quận 9 chính xác nhất theo giá thị trường.

Khu căn hộ chung cư Safira Khang Điền tại Quận 9
Khu căn hộ chung cư Safira Khang Điền tại Quận 9

Giá cho thuê căn hộ Safira Khang Điền 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Safira Khang Điền với diện tích 49m² đang có giá khoảng 5.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 10:06:37 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Safira Khang Điền 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN49m²4 triệu/tháng
#1 PN49m²5.4 triệu/tháng
#1 PN50m²5.4 triệu/tháng
#1 PN49m²5.5 triệu/tháng
#1 PN51m²5.5 triệu/tháng
#1 PN49m²6.5 triệu/tháng
#1 PN49m²6.7 triệu/tháng
#1 PN49m²7.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Safira Khang Điền 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Safira Khang Điền với diện tích 67m² đang có giá khoảng 6.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 09:03:17 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Safira Khang Điền 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN65m²5.2 triệu/tháng
#2 PN65m²5.2 triệu/tháng
#2 PN68m²5.2 triệu/tháng
#2 PN65m²5.2 triệu/tháng
#2 PN65m²5.2 triệu/tháng
#2 PN65m²5.2 triệu/tháng
#2 PN68m²5.2 triệu/tháng
#2 PN67m²5.2 triệu/tháng
#2 PN50m²5.4 triệu/tháng
#2 PN67m²5.4 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Safira Khang Điền 49 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 49m² tại dự án Safira Khang Điền với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 10:06:37 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 49 m2 tại dự án Safira Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN49m²4 triệu/tháng
#1 PN49m²5.4 triệu/tháng
#1 PN49m²5.5 triệu/tháng
#1 PN49m²6.5 triệu/tháng
#1 PN49m²6.7 triệu/tháng
#1 PN49m²7.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Safira Khang Điền 50 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 50m² tại dự án Safira Khang Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.4 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 09:03:57 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 50 m2 tại dự án Safira Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN50m²5.4 triệu/tháng
#1 PN50m²5.4 triệu/tháng
#2 PN50m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Safira Khang Điền 51 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 51m² tại dự án Safira Khang Điền với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 09:00:18 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 51 m2 tại dự án Safira Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN51m²5.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Safira Khang Điền 65 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 65m² tại dự án Safira Khang Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.2 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 09:03:28 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 65 m2 tại dự án Safira Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN65m²5.2 triệu/tháng
#2 PN65m²5.2 triệu/tháng
#2 PN65m²5.2 triệu/tháng
#2 PN65m²5.2 triệu/tháng
#2 PN65m²5.2 triệu/tháng
#2 PN65m²5.7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Safira Khang Điền 67 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 67m² tại dự án Safira Khang Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 09:03:17 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 67 m2 tại dự án Safira Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN67m²5.2 triệu/tháng
#2 PN67m²5.4 triệu/tháng
#2 PN67m²5.7 triệu/tháng
#2 PN67m²5.7 triệu/tháng
#2 PN67m²5.7 triệu/tháng
#2 PN67m²5.7 triệu/tháng
#2 PN67m²6.2 triệu/tháng
#2 PN67m²6.3 triệu/tháng
#2 PN67m²6.5 triệu/tháng
#2 PN67m²6.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Safira Khang Điền 67.5 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 67.5m² tại dự án Safira Khang Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.2 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 09:01:21 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 67.5 m2 tại dự án Safira Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN67.5m²6.2 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Safira Khang Điền 68 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 68m² tại dự án Safira Khang Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 09:04:48 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 68 m2 tại dự án Safira Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN68m²5.2 triệu/tháng
#2 PN68m²5.2 triệu/tháng
#2 PN68m²5.7 triệu/tháng
#2 PN68m²9 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Safira Khang Điền 69 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 69m² tại dự án Safira Khang Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 09:04:34 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 69 m2 tại dự án Safira Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN69m²6.5 triệu/tháng
#2 PN69m²6.5 triệu/tháng
#2 PN69m²6.5 triệu/tháng
#2 PN69m²6.5 triệu/tháng
#2 PN69m²6.5 triệu/tháng
#2 PN69m²6.5 triệu/tháng
#2 PN69m²6.5 triệu/tháng
#2 PN69m²9 triệu/tháng

Tác giả bài viết