Bảng Giá cho thuê căn hộ chung cư River Gate tại quận 4 mới nhất 2021, tập hợp giá cho thuê căn hộ chung cư River Gate tại quận 4 theo giá thị trường và cập nhật 24/24

Giá cho thuê căn hộ chung cư River Gate tại quận 4
Giá cho thuê căn hộ chung cư River Gate tại quận 4

Giá cho thuê căn hộ River Gate 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án River Gate với diện tích 34m² đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 00:47:31 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ River Gate 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN32m²7.5 triệu/tháng
#1 PN31m²7.5 triệu/tháng
#1 PN31m²7.5 triệu/tháng
#1 PN32m²7.5 triệu/tháng
#1 PN26m²8 triệu/tháng
#1 PN30m²8.5 triệu/tháng
#1 PN30m²9 triệu/tháng
#1 PN30m²9 triệu/tháng
#1 PN30m²9 triệu/tháng
#1 PN30m²9 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án River Gate với diện tích 74m² đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 00:45:15 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ River Gate 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN74m²1.5 triệu/m2/tháng
#2 PN60m²14 triệu/tháng
#2 PN74m²14 triệu/tháng
#2 PN60m²14 triệu/tháng
#2 PN74m²15 triệu/tháng
#2 PN65m²15 triệu/tháng
#2 PN65m²15 triệu/tháng
#2 PN74m²15 triệu/tháng
#2 PN73m²15 triệu/tháng
#2 PN75m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án River Gate với diện tích 93m² đang có giá khoảng 20 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 00:03:21 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ River Gate 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN95m²18 triệu/tháng
#3 PN93m²20 triệu/tháng
#3 PN92m²20 triệu/tháng
#3 PN110m²20 triệu/tháng
#3 PN120m²20 triệu/tháng
#3 PN120m²21 triệu/tháng
#3 PN92m²22 triệu/tháng
#3 PN110m²22 triệu/tháng
#3 PN95m²22 triệu/tháng
#3 PN112m²23 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 26 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 26m² tại dự án River Gate với phòng ngủ đang có giá khoảng 10.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 00:20:44 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 26 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN26m²8 triệu/tháng
#1 PN26m²8 triệu/tháng
# PN26m²8.5 triệu/tháng
# PN26m²8.5 triệu/tháng
#1 PN26m²10 triệu/tháng
# PN26m²10.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 30 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 30m² tại dự án River Gate với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 8.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 23:45:47 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 30 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN30m²8.5 triệu/tháng
# PN30m²9 triệu/tháng
#1 PN30m²9 triệu/tháng
#1 PN30m²9 triệu/tháng
#1 PN30m²9 triệu/tháng
#1 PN30m²9 triệu/tháng
#1 PN30m²9 triệu/tháng
#1 PN30m²9.5 triệu/tháng
# PN30m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 31 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 31m² tại dự án River Gate với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 7.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 00:04:07 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 31 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN31m²7.5 triệu/tháng
#1 PN31m²7.5 triệu/tháng
#1 PN31m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 32 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 32m² tại dự án River Gate với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 7.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 00:18:41 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 32 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN32m²7.5 triệu/tháng
#1 PN32m²7.5 triệu/tháng
#1 PN32m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 33 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 33m² tại dự án River Gate với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 23:58:55 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 33 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN33m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 34 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 34m² tại dự án River Gate với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 00:47:31 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 34 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN34m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 35 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 35m² tại dự án River Gate với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 00:19:46 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 35 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN35m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 38 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 38m² tại dự án River Gate với phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 00:47:26 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 38 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN38m²9 triệu/tháng
# PN38m²9 triệu/tháng
# PN38m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 40 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 40m² tại dự án River Gate với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 00:18:24 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 40 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN40m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 46 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 46m² tại dự án River Gate với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 00:47:04 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 46 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN46m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 60 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 60m² tại dự án River Gate với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 23:46:57 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 60 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN60m²14 triệu/tháng
#2 PN60m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 65 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 65m² tại dự án River Gate với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 23:59:04 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 65 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN65m²15 triệu/tháng
#2 PN65m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 73 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 73m² tại dự án River Gate với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 00:46:27 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 73 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN73m²15 triệu/tháng
#2 PN73m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 74 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 74m² tại dự án River Gate với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 00:45:15 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 74 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN74m²1.5 triệu/m2/tháng
#2 PN74m²14 triệu/tháng
#2 PN74m²15 triệu/tháng
#2 PN74m²15 triệu/tháng
#2 PN74m²15.5 triệu/tháng
#2 PN74m²16 triệu/tháng
#2 PN74m²16 triệu/tháng
#2 PN74m²16 triệu/tháng
#2 PN74m²17 triệu/tháng
#2 PN74m²17 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 75 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 75m² tại dự án River Gate với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 23:47:35 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 75 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN75m²15 triệu/tháng
#2 PN75m²16 triệu/tháng
#2 PN75m²16 triệu/tháng
#2 PN75m²16 triệu/tháng
#2 PN75m²16 triệu/tháng
#2 PN75m²17 triệu/tháng
#2 PN75m²17.5 triệu/tháng
#2 PN75m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 76 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 76m² tại dự án River Gate với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 00:03:00 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 76 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN76m²15.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 80 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 80m² tại dự án River Gate với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 00:18:34 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 80 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN80m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 90 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 90m² tại dự án River Gate với phòng ngủ đang có giá khoảng 30 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 23:44:26 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 90 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN90m²30 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 92 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 92m² tại dự án River Gate với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 22 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 00:04:26 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 92 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN92m²20 triệu/tháng
#3 PN92m²20 triệu/tháng
# PN92m²21 triệu/tháng
#3 PN92m²22 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 93 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 93m² tại dự án River Gate với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 20 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 00:03:21 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 93 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN93m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 95 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 95m² tại dự án River Gate với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 22 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 23:47:02 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 95 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN95m²18 triệu/tháng
#3 PN95m²22 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 110 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 110m² tại dự án River Gate với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 22 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 23:44:07 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 110 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN110m²20 triệu/tháng
#3 PN110m²22 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 112 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 112m² tại dự án River Gate với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 23 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 00:46:22 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 112 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN112m²23 triệu/tháng
#3 PN112m²23 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ River Gate 120 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 120m² tại dự án River Gate với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 23 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án River Gate vào 00:47:59 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án River Gate bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 120 m2 tại dự án River Gate có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN120m²20 triệu/tháng
#3 PN120m²21 triệu/tháng
#3 PN120m²23 triệu/tháng

Tác giả bài viết