Bảng giá cho thuê căn hộ chung cư Phú Hoàng Anh tại Nhà Bè được cung cấp bởi xemgianha.com, chúng tôi cập nhật Giá cho thuê căn hộ Phú Hoàng Anh tại Nhà Bè liên tục 24/24 cho quý khách hàng.

Giá cho thuê căn hộ chung cư Phú Hoàng Anh tại Nhà Bè
Giá cho thuê căn hộ chung cư Phú Hoàng Anh tại Nhà Bè

Giá cho thuê căn hộ Phú Hoàng Anh 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Phú Hoàng Anh với diện tích 88m² đang có giá khoảng 9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Phú Hoàng Anh vào 12:13:08 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Phú Hoàng Anh bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Phú Hoàng Anh 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN88m²8 triệu/tháng
#2 PN88m²8 triệu/tháng
#2 PN88m²8 triệu/tháng
#2 PN88m²9 triệu/tháng
#2 PN88m²9 triệu/tháng
#2 PN88m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Phú Hoàng Anh 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Phú Hoàng Anh với diện tích 160m² đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Phú Hoàng Anh vào 11:59:27 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Phú Hoàng Anh bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Phú Hoàng Anh 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN88m²8 triệu/tháng
#3 PN115m²9 triệu/tháng
#3 PN130m²13.9 triệu/tháng
#3 PN160m²14 triệu/tháng
#3 PN129m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Phú Hoàng Anh 5 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 5 phòng ngủ tại dự án Phú Hoàng Anh với diện tích 250m² đang có giá khoảng 30 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Phú Hoàng Anh vào 12:13:12 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Phú Hoàng Anh bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Phú Hoàng Anh 5 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#5 PN260m²22 triệu/tháng
#5 PN250m²30 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Phú Hoàng Anh 88 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 88m² tại dự án Phú Hoàng Anh với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Phú Hoàng Anh vào 12:13:08 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Phú Hoàng Anh bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 88 m2 tại dự án Phú Hoàng Anh có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN88m²8 triệu/tháng
#3 PN88m²8 triệu/tháng
#2 PN88m²8 triệu/tháng
#2 PN88m²8 triệu/tháng
#2 PN88m²9 triệu/tháng
#2 PN88m²9 triệu/tháng
#2 PN88m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Phú Hoàng Anh 115 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 115m² tại dự án Phú Hoàng Anh với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Phú Hoàng Anh vào 12:00:05 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Phú Hoàng Anh bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 115 m2 tại dự án Phú Hoàng Anh có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN115m²9 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Phú Hoàng Anh 129 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 129m² tại dự án Phú Hoàng Anh với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Phú Hoàng Anh vào 13:19:15 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Phú Hoàng Anh bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 129 m2 tại dự án Phú Hoàng Anh có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN129m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Phú Hoàng Anh 130 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 130m² tại dự án Phú Hoàng Anh với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 13.9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Phú Hoàng Anh vào 13:19:33 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Phú Hoàng Anh bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 130 m2 tại dự án Phú Hoàng Anh có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN130m²13.9 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Phú Hoàng Anh 160 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 160m² tại dự án Phú Hoàng Anh với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Phú Hoàng Anh vào 11:59:27 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Phú Hoàng Anh bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 160 m2 tại dự án Phú Hoàng Anh có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN160m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Phú Hoàng Anh 250 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 250m² tại dự án Phú Hoàng Anh với 5 phòng ngủ đang có giá khoảng 30 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Phú Hoàng Anh vào 12:13:12 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Phú Hoàng Anh bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 250 m2 tại dự án Phú Hoàng Anh có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#5 PN250m²30 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Phú Hoàng Anh 260 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 260m² tại dự án Phú Hoàng Anh với 5 phòng ngủ đang có giá khoảng 22 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Phú Hoàng Anh vào 13:19:37 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Phú Hoàng Anh bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 260 m2 tại dự án Phú Hoàng Anh có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#5 PN260m²22 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Phú Hoàng Anh 300 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 300m² tại dự án Phú Hoàng Anh với phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Phú Hoàng Anh vào 12:12:49 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Phú Hoàng Anh bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 300 m2 tại dự án Phú Hoàng Anh có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Tác giả bài viết