Giá cho thuê căn hộ chung cư Mizuki Park tại Bình Chánh mới nhất, thông tin được cập nhật liên tục từ xemgianha.com, giá cho thuê căn hộ Mizuki Park tại Bình Chánh được tổng hợp chi tiết từng loại căn, từng loại diện tích:

Giá cho thuê căn hộ chung cư Mizuki Park tại Bình Chánh
Giá cho thuê căn hộ chung cư Mizuki Park tại Bình Chánh

Giá cho thuê căn hộ Mizuki Park 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Mizuki Park với diện tích 46m² đang có giá khoảng 5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 17:09:23 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Mizuki Park 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN46m²5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Mizuki Park 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Mizuki Park với diện tích 78m² đang có giá khoảng 9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 17:46:29 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Mizuki Park 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN56m²6.5 triệu/tháng
#2 PN56m²6.5 triệu/tháng
#2 PN56m²6.5 triệu/tháng
#2 PN56m²6.8 triệu/tháng
#2 PN56m²6.8 triệu/tháng
#2 PN56m²6.8 triệu/tháng
#2 PN56m²6.8 triệu/tháng
#2 PN72m²7 triệu/tháng
#2 PN72m²7 triệu/tháng
#2 PN72m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Mizuki Park 40 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 40m² tại dự án Mizuki Park với phòng ngủ đang có giá khoảng 4.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 17:46:38 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 40 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN40m²4.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Mizuki Park 46 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 46m² tại dự án Mizuki Park với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 17:09:23 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 46 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN46m²5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Mizuki Park 56 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 56m² tại dự án Mizuki Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 17:22:35 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 56 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN56m²6.5 triệu/tháng
#2 PN56m²6.5 triệu/tháng
#2 PN56m²6.5 triệu/tháng
#2 PN56m²6.5 triệu/tháng
#2 PN56m²6.8 triệu/tháng
#2 PN56m²6.8 triệu/tháng
#2 PN56m²6.8 triệu/tháng
#2 PN56m²6.8 triệu/tháng
#2 PN56m²7 triệu/tháng
#2 PN56m²8 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Mizuki Park 72 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 72m² tại dự án Mizuki Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 17:47:37 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 72 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN72m²7 triệu/tháng
#2 PN72m²7 triệu/tháng
#2 PN72m²7 triệu/tháng
#2 PN72m²7 triệu/tháng
#2 PN72m²7 triệu/tháng
#2 PN72m²7 triệu/tháng
#2 PN72m²7 triệu/tháng
#2 PN72m²7.5 triệu/tháng
#2 PN72m²9 triệu/tháng
#2 PN72m²9.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Mizuki Park 74 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 74m² tại dự án Mizuki Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 17:45:56 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 74 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN74m²10 triệu/tháng
#2 PN74m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Mizuki Park 75 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 75m² tại dự án Mizuki Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 17:22:07 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 75 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN75m²10.5 triệu/tháng
#2 PN75m²10.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Mizuki Park 76 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 76m² tại dự án Mizuki Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 17:10:50 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 76 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN76m²10.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Mizuki Park 78 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 78m² tại dự án Mizuki Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 17:46:29 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 78 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN78m²7.5 triệu/tháng
#2 PN78m²7.5 triệu/tháng
#2 PN78m²7.5 triệu/tháng
#2 PN78m²7.5 triệu/tháng
#2 PN78m²7.5 triệu/tháng
#2 PN78m²7.5 triệu/tháng
#2 PN78m²7.5 triệu/tháng
#2 PN78m²9 triệu/tháng
#2 PN78m²9 triệu/tháng
#2 PN78m²9.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Mizuki Park 82 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 82m² tại dự án Mizuki Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 17:46:07 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 82 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN82m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Mizuki Park 107 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 107m² tại dự án Mizuki Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 17:09:28 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 107 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN107m²10 triệu/tháng

Tác giả bài viết