Bảng giá cho thuê căn hộ chung cư Lavida Plus tại quận 7 –  24/24 mới nhất, xemgianha.com cung cấp thông tin thị trường mới nhất, chuẩn xác nhất về Giá cho thuê căn hộ Lavida Plus tại quận 7

Căn Hộ Lavida Plus
Căn Hộ Lavida Plus

Giá cho thuê căn hộ Lavida Plus 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Lavida Plus với diện tích 37m² đang có giá khoảng 6 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 21:21:43 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Lavida Plus 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN37m²6 triệu/tháng
#1 PN30m²6 triệu/tháng
#1 PN30m²6 triệu/tháng
#1 PN37m²6 triệu/tháng
#1 PN40m²6 triệu/tháng
#1 PN55m²6.5 triệu/tháng
#1 PN30m²7 triệu/tháng
#1 PN30m²7 triệu/tháng
#1 PN30m²7 triệu/tháng
#1 PN35m²7.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Lavida Plus 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Lavida Plus với diện tích 76m² đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 21:22:43 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Lavida Plus 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN28m²7 triệu/tháng
#2 PN71m²11 triệu/tháng
#2 PN75m²12 triệu/tháng
#2 PN71m²12.5 triệu/tháng
#2 PN66m²13 triệu/tháng
#2 PN66m²14 triệu/tháng
#2 PN80m²14 triệu/tháng
#2 PN74m²14 triệu/tháng
#2 PN76m²15 triệu/tháng
#2 PN75m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Lavida Plus 28 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 28m² tại dự án Lavida Plus với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 20:41:04 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 28 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN28m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Lavida Plus 30 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 30m² tại dự án Lavida Plus với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 20:41:41 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 30 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN30m²5 triệu/tháng
# PN30m²5 triệu/tháng
# PN30m²6 triệu/tháng
#1 PN30m²6 triệu/tháng
#1 PN30m²6 triệu/tháng
#1 PN30m²7 triệu/tháng
#1 PN30m²7 triệu/tháng
#1 PN30m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Lavida Plus 35 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 35m² tại dự án Lavida Plus với phòng ngủ đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 21:22:38 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 35 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN35m²7.5 triệu/tháng
# PN35m²8 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Lavida Plus 37 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 37m² tại dự án Lavida Plus với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 6 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 21:21:43 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 37 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN37m²6 triệu/tháng
#1 PN37m²6 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Lavida Plus 38 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 38m² tại dự án Lavida Plus với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 20:41:13 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 38 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN38m²8 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Lavida Plus 39 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 39m² tại dự án Lavida Plus với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 9.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 21:19:30 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 39 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN39m²9.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Lavida Plus 40 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 40m² tại dự án Lavida Plus với phòng ngủ đang có giá khoảng 6.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 20:41:17 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 40 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN40m²6 triệu/tháng
# PN40m²6.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Lavida Plus 53 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 53m² tại dự án Lavida Plus với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 21:19:44 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 53 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN53m²8 triệu/tháng
#1 PN53m²8 triệu/tháng
#1 PN53m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Lavida Plus 55 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 55m² tại dự án Lavida Plus với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 21:20:12 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 55 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN55m²6.5 triệu/tháng
#1 PN55m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Lavida Plus 66 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 66m² tại dự án Lavida Plus với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 21:20:46 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 66 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN66m²13 triệu/tháng
#2 PN66m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Lavida Plus 71 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 71m² tại dự án Lavida Plus với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 21:19:58 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 71 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN71m²11 triệu/tháng
#2 PN71m²12.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Lavida Plus 74 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 74m² tại dự án Lavida Plus với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 20:42:48 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 74 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN74m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Lavida Plus 75 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 75m² tại dự án Lavida Plus với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 21:19:37 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 75 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN75m²12 triệu/tháng
#2 PN75m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Lavida Plus 76 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 76m² tại dự án Lavida Plus với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 21:22:43 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 76 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN76m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Lavida Plus 80 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 80m² tại dự án Lavida Plus với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 21:22:03 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 80 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN80m²14 triệu/tháng

Tác giả bài viết