xemgianha.com cập nhật giá cho thuê căn hộ chung cư ICON 56 tại quận 4 mới nhất, danh sách các tin đăng tốt nhât về căn hộ ICON 56 của Novaland, giá cho thuê căn hộ ICON 56 tại quận 4 là giá thị trường mới nhất.

Giá cho thuê căn hộ chung cư ICON 56 tại quận 4
Giá cho thuê căn hộ chung cư ICON 56 tại quận 4

Giá cho thuê căn hộ ICON 56 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án ICON 56 với diện tích 50m² đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án ICON 56 vào 11:37:06 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án ICON 56 bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ ICON 56 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN50m²10 triệu/tháng
#1 PN50m²11 triệu/tháng
#1 PN50m²11 triệu/tháng
#1 PN48m²11 triệu/tháng
#1 PN50m²11 triệu/tháng
#1 PN50m²11 triệu/tháng
#1 PN50m²12 triệu/tháng
#1 PN50m²12 triệu/tháng
#1 PN52m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ ICON 56 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án ICON 56 với diện tích 80m² đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án ICON 56 vào 11:50:22 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án ICON 56 bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ ICON 56 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN85m²10.5 triệu/tháng
#2 PN80m²12.5 triệu/tháng
#2 PN80m²13 triệu/tháng
#2 PN80m²13 triệu/tháng
#2 PN80m²13 triệu/tháng
#2 PN79m²13 triệu/tháng
#2 PN78m²13 triệu/tháng
#2 PN80m²13.5 triệu/tháng
#2 PN79m²14 triệu/tháng
#2 PN80m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ ICON 56 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án ICON 56 với diện tích 88m² đang có giá khoảng 20 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án ICON 56 vào 11:38:53 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án ICON 56 bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ ICON 56 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN80m²13 triệu/tháng
#3 PN92m²16 triệu/tháng
#3 PN88m²17 triệu/tháng
#3 PN88m²17 triệu/tháng
#3 PN88m²17 triệu/tháng
#3 PN88m²17 triệu/tháng
#3 PN88m²17 triệu/tháng
#3 PN88m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ ICON 56 48 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 48m² tại dự án ICON 56 với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án ICON 56 vào 11:37:43 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án ICON 56 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 48 m2 tại dự án ICON 56 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN48m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ ICON 56 50 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 50m² tại dự án ICON 56 với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án ICON 56 vào 11:37:06 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án ICON 56 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 50 m2 tại dự án ICON 56 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN50m²10 triệu/tháng
#1 PN50m²11 triệu/tháng
#1 PN50m²11 triệu/tháng
#1 PN50m²11 triệu/tháng
#1 PN50m²11 triệu/tháng
#1 PN50m²12 triệu/tháng
#1 PN50m²12 triệu/tháng
# PN50m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ ICON 56 52 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 52m² tại dự án ICON 56 với phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án ICON 56 vào 11:38:10 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án ICON 56 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 52 m2 tại dự án ICON 56 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN52m²14 triệu/tháng
#1 PN52m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ ICON 56 78 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 78m² tại dự án ICON 56 với phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án ICON 56 vào 11:47:16 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án ICON 56 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 78 m2 tại dự án ICON 56 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN78m²12 triệu/tháng
# PN78m²12 triệu/tháng
#2 PN78m²13 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ ICON 56 79 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 79m² tại dự án ICON 56 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án ICON 56 vào 11:41:01 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án ICON 56 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 79 m2 tại dự án ICON 56 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN79m²13 triệu/tháng
#2 PN79m²13 triệu/tháng
#2 PN79m²14 triệu/tháng
#2 PN79m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ ICON 56 80 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 80m² tại dự án ICON 56 với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 13 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án ICON 56 vào 11:48:36 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án ICON 56 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 80 m2 tại dự án ICON 56 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN80m²12.5 triệu/tháng
#3 PN80m²13 triệu/tháng
#2 PN80m²13 triệu/tháng
# PN80m²13 triệu/tháng
#2 PN80m²13 triệu/tháng
#2 PN80m²13 triệu/tháng
#2 PN80m²13.5 triệu/tháng
#2 PN80m²14 triệu/tháng
#2 PN80m²14 triệu/tháng
#2 PN80m²14.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ ICON 56 85 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 85m² tại dự án ICON 56 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án ICON 56 vào 11:48:28 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án ICON 56 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 85 m2 tại dự án ICON 56 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN85m²10.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ ICON 56 88 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 88m² tại dự án ICON 56 với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 20 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án ICON 56 vào 11:38:53 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án ICON 56 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 88 m2 tại dự án ICON 56 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN88m²17 triệu/tháng
#3 PN88m²17 triệu/tháng
#3 PN88m²17 triệu/tháng
#3 PN88m²17 triệu/tháng
#3 PN88m²17 triệu/tháng
#3 PN88m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ ICON 56 92 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 92m² tại dự án ICON 56 với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án ICON 56 vào 11:39:32 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án ICON 56 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 92 m2 tại dự án ICON 56 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN92m²16 triệu/tháng

Tác giả bài viết