Thông tin về Giá cho thuê căn hộ chung cư Diamond Island – đảo kim cương tại quận 2 mới nhất, chính xác nhất từ xemgianha.com, chúng tôi cung cấp Giá cho thuê căn hộ Diamond Island – đảo kim cương tại quận 2 liên tục 24/24.

Diamond Island
Diamond Island

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Diamond Island với diện tích 52m² đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:31:57 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Diamond Island 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN47m²13 triệu/tháng
#1 PN50m²13 triệu/tháng
#1 PN48m²13 triệu/tháng
#1 PN50m²13 triệu/tháng
#1 PN47m²13 triệu/tháng
#1 PN54m²14 triệu/tháng
#1 PN52m²14 triệu/tháng
#1 PN50m²14 triệu/tháng
#1 PN50m²14 triệu/tháng
#1 PN59m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Diamond Island với diện tích 83m² đang có giá khoảng 19 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:42:12 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Diamond Island 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN89m²16 triệu/tháng
#2 PN90m²16 triệu/tháng
#2 PN87m²17 triệu/tháng
#2 PN92m²17 triệu/tháng
#2 PN90m²17 triệu/tháng
#2 PN80m²17 triệu/tháng
#2 PN89m²18 triệu/tháng
#2 PN88m²18 triệu/tháng
#2 PN89m²18 triệu/tháng
#2 PN88m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Diamond Island với diện tích 118m² đang có giá khoảng 28 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:50:48 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Diamond Island 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN135m²26 triệu/tháng
#3 PN118m²28 triệu/tháng
#3 PN119m²28 triệu/tháng
#3 PN110m²28 triệu/tháng
#3 PN120m²30 triệu/tháng
#3 PN145m²30 triệu/tháng
#3 PN120m²30 triệu/tháng
#3 PN118m²31.8 triệu/tháng
#3 PN118m²32 triệu/tháng
#3 PN118m²32 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 4 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 4 phòng ngủ tại dự án Diamond Island với diện tích 200m² đang có giá khoảng 67 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:44:48 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Diamond Island 4 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#4 PN200m²67 triệu/tháng
#4 PN170m²67 triệu/tháng
#4 PN160m²67 triệu/tháng
#4 PN160m²67 triệu/tháng
#4 PN170m²67 triệu/tháng
#4 PN170m²70 triệu/tháng
#4 PN170m²73 triệu/tháng
#4 PN167m²74 triệu/tháng
#4 PN340m²81 triệu/tháng
#4 PN323m²100 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 47 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 47m² tại dự án Diamond Island với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:49:38 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 47 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN47m²13 triệu/tháng
#1 PN47m²13 triệu/tháng
#1 PN47m²14 triệu/tháng
#1 PN47m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 48 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 48m² tại dự án Diamond Island với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 13 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:39:37 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 48 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN48m²13 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 50 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 50m² tại dự án Diamond Island với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:49:16 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 50 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN50m²13 triệu/tháng
#1 PN50m²13 triệu/tháng
#1 PN50m²14 triệu/tháng
#1 PN50m²14 triệu/tháng
#1 PN50m²14 triệu/tháng
#1 PN50m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 52 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 52m² tại dự án Diamond Island với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:31:57 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 52 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN52m²14 triệu/tháng
#1 PN52m²15 triệu/tháng
#1 PN52m²17 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 54 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 54m² tại dự án Diamond Island với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:49:25 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 54 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN54m²14 triệu/tháng
#1 PN54m²14 triệu/tháng
#1 PN54m²14 triệu/tháng
#1 PN54m²15 triệu/tháng
#1 PN54m²15 triệu/tháng
#1 PN54m²15 triệu/tháng
#1 PN54m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 55 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 55m² tại dự án Diamond Island với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:49:19 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 55 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN55m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 56 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 56m² tại dự án Diamond Island với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:45:57 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 56 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN56m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 57 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 57m² tại dự án Diamond Island với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:58:26 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 57 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN57m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 59 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 59m² tại dự án Diamond Island với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:46:48 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 59 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN59m²14 triệu/tháng
#1 PN59m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 60 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 60m² tại dự án Diamond Island với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:51:12 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 60 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN60m²15 triệu/tháng
#1 PN60m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 67 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 67m² tại dự án Diamond Island với phòng ngủ đang có giá khoảng 17 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:35:36 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 67 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN67m²17 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 70 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 70m² tại dự án Diamond Island với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:44:37 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 70 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN70m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 72 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 72m² tại dự án Diamond Island với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:39:57 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 72 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN72m²18 triệu/tháng
#2 PN72m²18 triệu/tháng
#2 PN72m²19 triệu/tháng
#2 PN72m²19 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 73 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 73m² tại dự án Diamond Island với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 20 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:51:41 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 73 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN73m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 74 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 74m² tại dự án Diamond Island với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 18.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:41:46 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 74 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN74m²18.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 76 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 76m² tại dự án Diamond Island với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:45:21 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 76 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN76m²18 triệu/tháng
#2 PN76m²18 triệu/tháng
#2 PN76m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 80 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 80m² tại dự án Diamond Island với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 19 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:35:48 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 80 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN80m²17 triệu/tháng
#2 PN80m²19 triệu/tháng
#2 PN80m²19 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 83 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 83m² tại dự án Diamond Island với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 19 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:42:12 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 83 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN83m²18 triệu/tháng
#2 PN83m²18 triệu/tháng
#2 PN83m²19 triệu/tháng
#2 PN83m²19 triệu/tháng
#2 PN83m²19 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 86 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 86m² tại dự án Diamond Island với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 22 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:49:14 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 86 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN86m²20 triệu/tháng
#2 PN86m²20 triệu/tháng
#2 PN86m²20 triệu/tháng
#2 PN86m²20 triệu/tháng
#2 PN86m²20 triệu/tháng
#2 PN86m²22 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 87 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 87m² tại dự án Diamond Island với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 19 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:46:16 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 87 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN87m²17 triệu/tháng
#2 PN87m²19 triệu/tháng
#2 PN87m²20 triệu/tháng
#2 PN87m²20 triệu/tháng
#2 PN87m²20 triệu/tháng
#2 PN87m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 88 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 88m² tại dự án Diamond Island với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 20 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:56:52 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 88 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN88m²18 triệu/tháng
#2 PN88m²18 triệu/tháng
#2 PN88m²20 triệu/tháng
#2 PN88m²20 triệu/tháng
#2 PN88m²20 triệu/tháng
#2 PN88m²20 triệu/tháng
#2 PN88m²20 triệu/tháng
#2 PN88m²20 triệu/tháng
#2 PN88m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 89 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 89m² tại dự án Diamond Island với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 20 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:45:47 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 89 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN89m²16 triệu/tháng
#2 PN89m²18 triệu/tháng
#2 PN89m²18 triệu/tháng
#2 PN89m²18 triệu/tháng
#2 PN89m²19 triệu/tháng
#2 PN89m²19 triệu/tháng
#2 PN89m²19 triệu/tháng
#2 PN89m²20 triệu/tháng
#2 PN89m²20 triệu/tháng
#2 PN89m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 90 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 90m² tại dự án Diamond Island với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 22 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:38:48 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 90 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN90m²16 triệu/tháng
#2 PN90m²17 triệu/tháng
#2 PN90m²20 triệu/tháng
#2 PN90m²20 triệu/tháng
#2 PN90m²20 triệu/tháng
#2 PN90m²20 triệu/tháng
#2 PN90m²21 triệu/tháng
#2 PN90m²21 triệu/tháng
#2 PN90m²21 triệu/tháng
#2 PN90m²22 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 91 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 91m² tại dự án Diamond Island với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 26 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:44:28 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 91 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN91m²20 triệu/tháng
#2 PN91m²26 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 92 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 92m² tại dự án Diamond Island với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 25 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:35:55 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 92 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN92m²17 triệu/tháng
#2 PN92m²20 triệu/tháng
#2 PN92m²23 triệu/tháng
#2 PN92m²25 triệu/tháng
#2 PN92m²26 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 110 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 110m² tại dự án Diamond Island với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 28 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:43:13 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 110 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN110m²28 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 115 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 115m² tại dự án Diamond Island với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 34 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:23:04 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 115 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN115m²34 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 118 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 118m² tại dự án Diamond Island với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 28 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:50:48 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 118 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN118m²28 triệu/tháng
#3 PN118m²31.8 triệu/tháng
#3 PN118m²32 triệu/tháng
#3 PN118m²32 triệu/tháng
#3 PN118m²32 triệu/tháng
#3 PN118m²32 triệu/tháng
#3 PN118m²32 triệu/tháng
#3 PN118m²32 triệu/tháng
#3 PN118m²32 triệu/tháng
#3 PN118m²32.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 119 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 119m² tại dự án Diamond Island với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 37.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:46:41 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 119 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN119m²28 triệu/tháng
#3 PN119m²37.5 triệu/tháng
#3 PN119m²39 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 120 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 120m² tại dự án Diamond Island với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 30 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:53:03 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 120 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN120m²30 triệu/tháng
#3 PN120m²30 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 135 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 135m² tại dự án Diamond Island với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 26 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:34:12 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 135 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN135m²26 triệu/tháng
#3 PN135m²32 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 145 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 145m² tại dự án Diamond Island với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:47:00 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 145 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN145m²30 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 160 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 160m² tại dự án Diamond Island với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 67 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:45:16 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 160 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#4 PN160m²67 triệu/tháng
#4 PN160m²67 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 167 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 167m² tại dự án Diamond Island với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 74 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:46:30 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 167 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#4 PN167m²74 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 170 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 170m² tại dự án Diamond Island với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 67 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:35:24 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 170 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#4 PN170m²67 triệu/tháng
#4 PN170m²67 triệu/tháng
#4 PN170m²70 triệu/tháng
#4 PN170m²73 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 200 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 200m² tại dự án Diamond Island với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 69 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:45:25 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 200 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#4 PN200m²67 triệu/tháng
#3 PN200m²69 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 323 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 323m² tại dự án Diamond Island với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 100 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:39:19 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 323 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#4 PN323m²100 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Diamond Island 340 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 340m² tại dự án Diamond Island với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 81 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Island vào 11:47:42 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Island bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 340 m2 tại dự án Diamond Island có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#4 PN340m²81 triệu/tháng

Tác giả bài viết