Tổng hợp Giá cho thuê căn hộ chung cư City Garden tại Bình Thạnh mới nhất bởi xemgianha.com, thông tin về Giá cho thuê căn hộ City Garden tại Bình Thạnh luôn cập nhật liên tục 24/24.

Khu căn hộ chung cư City Garden tại Bình Thạnh
Khu căn hộ chung cư City Garden tại Bình Thạnh

 

 

Giá cho thuê căn hộ City Garden 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án City Garden với diện tích 70m² đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 10:40:17 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ City Garden 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN70m²15 triệu/tháng
#1 PN70m²15 triệu/tháng
#1 PN75m²16 triệu/tháng
#1 PN70m²16 triệu/tháng
#1 PN70.5m²18 triệu/tháng
#1 PN75m²18 triệu/tháng
#1 PN72m²18 triệu/tháng
#1 PN72m²19 triệu/tháng
#1 PN70m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ City Garden 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án City Garden với diện tích 105m² đang có giá khoảng 25 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 11:35:10 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ City Garden 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN110m²21 triệu/tháng
#2 PN105m²22 triệu/tháng
#2 PN105m²25 triệu/tháng
#2 PN145m²25 triệu/tháng
#2 PN116m²25 triệu/tháng
#2 PN150m²26 triệu/tháng
#2 PN102m²33.392 triệu/tháng
#2 PN105m²35 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ City Garden 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án City Garden với diện tích 143m² đang có giá khoảng 48.3 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 10:38:43 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ City Garden 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN140m²30 triệu/tháng
#3 PN143m²48.3 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ City Garden 70 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 70m² tại dự án City Garden với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 10:40:17 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 70 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN70m²15 triệu/tháng
#1 PN70m²15 triệu/tháng
#1 PN70m²16 triệu/tháng
#1 PN70m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ City Garden 70.5 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 70.5m² tại dự án City Garden với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 11:32:21 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 70.5 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN70.5m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ City Garden 72 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 72m² tại dự án City Garden với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 10:39:26 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 72 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN72m²18 triệu/tháng
#1 PN72m²19 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ City Garden 75 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 75m² tại dự án City Garden với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 10:39:12 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 75 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN75m²16 triệu/tháng
#1 PN75m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ City Garden 102 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 102m² tại dự án City Garden với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 33.392 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 11:33:41 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 102 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN102m²33.392 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ City Garden 105 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 105m² tại dự án City Garden với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 25 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 11:35:10 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 105 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN105m²22 triệu/tháng
#2 PN105m²25 triệu/tháng
#2 PN105m²35 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ City Garden 110 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 110m² tại dự án City Garden với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 21 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 10:39:07 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 110 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN110m²21 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ City Garden 116 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 116m² tại dự án City Garden với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 25 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 10:39:17 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 116 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN116m²25 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ City Garden 120 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 120m² tại dự án City Garden với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 10:37:55 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 120 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê

Giá cho thuê căn hộ City Garden 140 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 140m² tại dự án City Garden với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 30 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 11:33:36 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 140 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN140m²30 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ City Garden 143 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 143m² tại dự án City Garden với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 48.3 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 10:38:43 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 143 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN143m²48.3 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ City Garden 145 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 145m² tại dự án City Garden với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 25 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 10:38:21 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 145 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN145m²25 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ City Garden 150 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 150m² tại dự án City Garden với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 26 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 10:37:25 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 150 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN150m²26 triệu/tháng

Tác giả bài viết