Bảng giá bán căn hộ Thủ Thiêm Dragon tại quận 2 mới nhất cập nhật liên tục 24/24 bởi xemgianha.com, thông tin về Giá bán căn hộ Thủ Thiêm Dragon tại quận 2 là thông tin chính xác nhất theo thị trường ngày hôm nay.

Khu căn hộ Thủ Thiêm Dragon tại quận 2
Khu căn hộ Thủ Thiêm Dragon tại quận 2

Giá bán căn hộ Thủ Thiêm Dragon 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Thủ Thiêm Dragon với diện tích 49m² đang có giá khoảng 2.45 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Thủ Thiêm Dragon vào 22:57:38 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Thủ Thiêm Dragon bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Thủ Thiêm Dragon 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN49m²2.45 tỷ

Giá bán căn hộ Thủ Thiêm Dragon 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Thủ Thiêm Dragon với diện tích 80m² đang có giá khoảng 3.53 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Thủ Thiêm Dragon vào 22:57:43 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Thủ Thiêm Dragon bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Thủ Thiêm Dragon 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN48.5m²2.32 tỷ
#2 PN77m²2.932 tỷ
#2 PN77m²3.5 tỷ
#2 PN80m²3.53 tỷ
#2 PN79m²3.6 tỷ
#2 PN82m²3.65 tỷ
#2 PN79m²3.7 tỷ
#2 PN80.5m²3.8 tỷ
#2 PN80.5m²3.8 tỷ
#2 PN80m²3.85 tỷ

Giá bán căn hộ Thủ Thiêm Dragon 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Thủ Thiêm Dragon với diện tích 93m² đang có giá khoảng 4.55 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Thủ Thiêm Dragon vào 23:18:53 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Thủ Thiêm Dragon bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Thủ Thiêm Dragon 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN93m²4.55 tỷ

Giá bán căn hộ Thủ Thiêm Dragon 48.5 m2

Giá bán diện tích căn hộ 48.5m² tại dự án Thủ Thiêm Dragon với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.32 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Thủ Thiêm Dragon vào 22:57:26 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Thủ Thiêm Dragon bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 48.5 m2 tại dự án Thủ Thiêm Dragon có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN48.5m²2.32 tỷ

Giá bán căn hộ Thủ Thiêm Dragon 49 m2

Giá bán diện tích căn hộ 49m² tại dự án Thủ Thiêm Dragon với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.45 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Thủ Thiêm Dragon vào 22:57:38 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Thủ Thiêm Dragon bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 49 m2 tại dự án Thủ Thiêm Dragon có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN49m²2.45 tỷ

Giá bán căn hộ Thủ Thiêm Dragon 77 m2

Giá bán diện tích căn hộ 77m² tại dự án Thủ Thiêm Dragon với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.932 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Thủ Thiêm Dragon vào 22:57:33 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Thủ Thiêm Dragon bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 77 m2 tại dự án Thủ Thiêm Dragon có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN77m²2.932 tỷ
#2 PN77m²3.5 tỷ

Giá bán căn hộ Thủ Thiêm Dragon 79 m2

Giá bán diện tích căn hộ 79m² tại dự án Thủ Thiêm Dragon với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Thủ Thiêm Dragon vào 22:57:16 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Thủ Thiêm Dragon bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 79 m2 tại dự án Thủ Thiêm Dragon có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN79m²3.6 tỷ
#2 PN79m²3.7 tỷ

Giá bán căn hộ Thủ Thiêm Dragon 80 m2

Giá bán diện tích căn hộ 80m² tại dự án Thủ Thiêm Dragon với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.53 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Thủ Thiêm Dragon vào 22:57:43 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Thủ Thiêm Dragon bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 80 m2 tại dự án Thủ Thiêm Dragon có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN80m²3.53 tỷ
#2 PN80m²3.85 tỷ

Giá bán căn hộ Thủ Thiêm Dragon 80.5 m2

Giá bán diện tích căn hộ 80.5m² tại dự án Thủ Thiêm Dragon với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Thủ Thiêm Dragon vào 23:00:11 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Thủ Thiêm Dragon bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 80.5 m2 tại dự án Thủ Thiêm Dragon có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN80.5m²3.8 tỷ
#2 PN80.5m²3.8 tỷ

Giá bán căn hộ Thủ Thiêm Dragon 82 m2

Giá bán diện tích căn hộ 82m² tại dự án Thủ Thiêm Dragon với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.65 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Thủ Thiêm Dragon vào 22:59:36 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Thủ Thiêm Dragon bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 82 m2 tại dự án Thủ Thiêm Dragon có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN82m²3.65 tỷ

Giá bán căn hộ Thủ Thiêm Dragon 93 m2

Giá bán diện tích căn hộ 93m² tại dự án Thủ Thiêm Dragon với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.55 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Thủ Thiêm Dragon vào 23:18:53 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Thủ Thiêm Dragon bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 93 m2 tại dự án Thủ Thiêm Dragon có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN93m²4.55 tỷ

Tác giả bài viết