Cập nhật bảng giá bán căn hộ The Gold View tại quận 4 cập nhật mới nhất theo thông tin thị trường sớm nhất, Giá bán căn hộ The Gold View tại quận 4 là giá chính xác nhất hiện tại.

Khu căn hộ The Gold View tại quận 4
Khu căn hộ The Gold View tại quận 4

Giá bán căn hộ The Gold View 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án The Gold View với diện tích 51m² đang có giá khoảng 2.95 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:53:11 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ The Gold View 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN51m²2.95 tỷ

Giá bán căn hộ The Gold View 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án The Gold View với diện tích 91m² đang có giá khoảng 3.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:51:18 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ The Gold View 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN68m²3.35 tỷ
#2 PN68m²3.35 tỷ
#2 PN68m²3.35 tỷ
#2 PN70m²3.4 tỷ
#2 PN70m²3.4 tỷ
#2 PN70m²3.4 tỷ
#2 PN64m²3.4 tỷ
#2 PN69m²3.48 tỷ
#2 PN80m²3.6 tỷ
#2 PN78m²3.6 tỷ

Giá bán căn hộ The Gold View 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án The Gold View với diện tích 115m² đang có giá khoảng 5.85 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:54:34 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ The Gold View 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN92m²4 tỷ
#3 PN115m²5.85 tỷ
#3 PN117m²5.85 tỷ
#3 PN117m²6.1 tỷ
#3 PN118m²6.15 tỷ

Giá bán căn hộ The Gold View 4 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 4 phòng ngủ tại dự án The Gold View với diện tích 133m² đang có giá khoảng 8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:48:20 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ The Gold View 4 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN133m²8 tỷ

Giá bán căn hộ The Gold View 51 m2

Giá bán diện tích căn hộ 51m² tại dự án The Gold View với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.95 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:53:11 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 51 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN51m²2.95 tỷ

Giá bán căn hộ The Gold View 64 m2

Giá bán diện tích căn hộ 64m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:52:04 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 64 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN64m²3.4 tỷ

Giá bán căn hộ The Gold View 68 m2

Giá bán diện tích căn hộ 68m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:54:58 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 68 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN68m²3.35 tỷ
#2 PN68m²3.35 tỷ
#2 PN68m²3.35 tỷ
#2 PN68m²3.7 tỷ

Giá bán căn hộ The Gold View 69 m2

Giá bán diện tích căn hộ 69m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.48 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:53:05 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 69 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN69m²3.48 tỷ

Giá bán căn hộ The Gold View 70 m2

Giá bán diện tích căn hộ 70m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:54:16 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 70 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN70m²3.4 tỷ
#2 PN70m²3.4 tỷ
#2 PN70m²3.4 tỷ
#2 PN70m²12 tỷ

Giá bán căn hộ The Gold View 78 m2

Giá bán diện tích căn hộ 78m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:54:24 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 78 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN78m²3.6 tỷ
#2 PN78m²3.8 tỷ

Giá bán căn hộ The Gold View 80 m2

Giá bán diện tích căn hộ 80m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:54:06 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 80 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN80m²3.6 tỷ
#2 PN80m²3.6 tỷ
#2 PN80m²3.6 tỷ
#2 PN80m²3.8 tỷ
#2 PN80m²3.85 tỷ
#2 PN80m²3.85 tỷ
#2 PN80m²3.9 tỷ
#2 PN80m²4 tỷ
#2 PN80m²4.3 tỷ
#2 PN80m²14 tỷ

Giá bán căn hộ The Gold View 81 m2

Giá bán diện tích căn hộ 81m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:53:22 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 81 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN81m²3.8 tỷ

Giá bán căn hộ The Gold View 82 m2

Giá bán diện tích căn hộ 82m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.68 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:54:27 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 82 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN82m²3.68 tỷ

Giá bán căn hộ The Gold View 86 m2

Giá bán diện tích căn hộ 86m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:54:42 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 86 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN86m²3.8 tỷ

Giá bán căn hộ The Gold View 90 m2

Giá bán diện tích căn hộ 90m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.65 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:53:28 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 90 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN90m²4.65 tỷ
#2 PN90m²4.65 tỷ
#2 PN90m²4.65 tỷ
#2 PN90m²4.65 tỷ
#2 PN90m²4.65 tỷ
#2 PN90m²4.699 tỷ

Giá bán căn hộ The Gold View 91 m2

Giá bán diện tích căn hộ 91m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:51:18 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 91 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN91m²3.9 tỷ
# PN91m²4.45 tỷ
# PN91m²4.65 tỷ

Giá bán căn hộ The Gold View 92 m2

Giá bán diện tích căn hộ 92m² tại dự án The Gold View với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:49:22 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 92 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN92m²4 tỷ
#3 PN92m²4 tỷ
#2 PN92m²4.5 tỷ
#2 PN92m²4.5 tỷ
#2 PN92m²4.5 tỷ
#2 PN92m²4.5 tỷ

Giá bán căn hộ The Gold View 115 m2

Giá bán diện tích căn hộ 115m² tại dự án The Gold View với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.85 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:54:34 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 115 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN115m²5.85 tỷ

Giá bán căn hộ The Gold View 117 m2

Giá bán diện tích căn hộ 117m² tại dự án The Gold View với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.1 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:54:36 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 117 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN117m²5.85 tỷ
#3 PN117m²6.1 tỷ

Giá bán căn hộ The Gold View 118 m2

Giá bán diện tích căn hộ 118m² tại dự án The Gold View với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.15 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:52:10 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 118 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN118m²6.15 tỷ

Giá bán căn hộ The Gold View 133 m2

Giá bán diện tích căn hộ 133m² tại dự án The Gold View với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Gold View vào 10:48:20 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Gold View bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 133 m2 tại dự án The Gold View có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN133m²8 tỷ

Tác giả bài viết