Giá bán căn hộ chung cư The Vista An Phú tại quận 2 cập nhật mới nhất 2021, thông tin Giá bán căn hộ chung cư The Vista An Phú tại quận 2 là thông tin chính xác nhất theo giá cho thuê trên thị trường.

Khu căn hộ chung cư The Vista An Phú tại quận 2
Khu căn hộ chung cư The Vista An Phú tại quận 2

Giá bán căn hộ The Vista An Phú 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án The Vista An Phú với diện tích 107m² đang có giá khoảng 4.75 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Vista An Phú vào 15:23:53 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Vista An Phú bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ The Vista An Phú 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN101m²4.45 tỷ
#2 PN101m²4.45 tỷ
#2 PN101m²4.5 tỷ
#2 PN107m²4.75 tỷ
#2 PN107m²4.75 tỷ

Giá bán căn hộ The Vista An Phú 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án The Vista An Phú với diện tích 150m² đang có giá khoảng 9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Vista An Phú vào 15:08:05 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Vista An Phú bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ The Vista An Phú 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN135m²5.2 tỷ
#3 PN135m²5.4 tỷ
#3 PN135m²5.5 tỷ
#3 PN135m²6.25 tỷ
#3 PN154m²6.3 tỷ
#3 PN135m²6.3 tỷ
#3 PN123.4m²6.5 tỷ
#3 PN152.7m²6.8 tỷ
#3 PN175m²8.5 tỷ
#3 PN150m²9 tỷ

Giá bán căn hộ The Vista An Phú 4 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 4 phòng ngủ tại dự án The Vista An Phú với diện tích 173m² đang có giá khoảng 9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Vista An Phú vào 15:21:59 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Vista An Phú bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ The Vista An Phú 4 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN173m²9 tỷ
#4 PN172m²9 tỷ
#4 PN173m²9 tỷ
#4 PN453.7m²27.3 tỷ

Giá bán căn hộ The Vista An Phú 5 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 5 phòng ngủ tại dự án The Vista An Phú với diện tích 457m² đang có giá khoảng 28 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Vista An Phú vào 15:09:20 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Vista An Phú bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ The Vista An Phú 5 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#5 PN457m²28 tỷ

Giá bán căn hộ The Vista An Phú 101 m2

Giá bán diện tích căn hộ 101m² tại dự án The Vista An Phú với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.45 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Vista An Phú vào 16:30:11 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Vista An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 101 m2 tại dự án The Vista An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN101m²4.45 tỷ
#2 PN101m²4.45 tỷ
#2 PN101m²4.5 tỷ

Giá bán căn hộ The Vista An Phú 107 m2

Giá bán diện tích căn hộ 107m² tại dự án The Vista An Phú với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.75 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Vista An Phú vào 15:23:53 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Vista An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 107 m2 tại dự án The Vista An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN107m²4.75 tỷ
#2 PN107m²4.75 tỷ

Giá bán căn hộ The Vista An Phú 123.4 m2

Giá bán diện tích căn hộ 123.4m² tại dự án The Vista An Phú với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Vista An Phú vào 15:21:39 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Vista An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 123.4 m2 tại dự án The Vista An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN123.4m²6.5 tỷ

Giá bán căn hộ The Vista An Phú 135 m2

Giá bán diện tích căn hộ 135m² tại dự án The Vista An Phú với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Vista An Phú vào 15:21:49 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Vista An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 135 m2 tại dự án The Vista An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN135m²5.2 tỷ
#3 PN135m²5.4 tỷ
#3 PN135m²5.5 tỷ
#3 PN135m²6.25 tỷ
#3 PN135m²6.3 tỷ

Giá bán căn hộ The Vista An Phú 150 m2

Giá bán diện tích căn hộ 150m² tại dự án The Vista An Phú với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Vista An Phú vào 15:08:05 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Vista An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 150 m2 tại dự án The Vista An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN150m²9 tỷ

Giá bán căn hộ The Vista An Phú 152.7 m2

Giá bán diện tích căn hộ 152.7m² tại dự án The Vista An Phú với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Vista An Phú vào 15:08:28 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Vista An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 152.7 m2 tại dự án The Vista An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN152.7m²6.8 tỷ

Giá bán căn hộ The Vista An Phú 154 m2

Giá bán diện tích căn hộ 154m² tại dự án The Vista An Phú với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Vista An Phú vào 15:23:37 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Vista An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 154 m2 tại dự án The Vista An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN154m²6.3 tỷ

Giá bán căn hộ The Vista An Phú 172 m2

Giá bán diện tích căn hộ 172m² tại dự án The Vista An Phú với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Vista An Phú vào 15:24:29 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Vista An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 172 m2 tại dự án The Vista An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN172m²9 tỷ

Giá bán căn hộ The Vista An Phú 173 m2

Giá bán diện tích căn hộ 173m² tại dự án The Vista An Phú với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Vista An Phú vào 15:21:59 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Vista An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 173 m2 tại dự án The Vista An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN173m²9 tỷ
#4 PN173m²9 tỷ

Giá bán căn hộ The Vista An Phú 175 m2

Giá bán diện tích căn hộ 175m² tại dự án The Vista An Phú với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 8.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Vista An Phú vào 15:07:56 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Vista An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 175 m2 tại dự án The Vista An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN175m²8.5 tỷ

Giá bán căn hộ The Vista An Phú 179 m2

Giá bán diện tích căn hộ 179m² tại dự án The Vista An Phú với phòng ngủ đang có giá khoảng 8.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Vista An Phú vào 15:21:10 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Vista An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 179 m2 tại dự án The Vista An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN179m²8.5 tỷ

Giá bán căn hộ The Vista An Phú 453.7 m2

Giá bán diện tích căn hộ 453.7m² tại dự án The Vista An Phú với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 27.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Vista An Phú vào 15:24:08 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Vista An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 453.7 m2 tại dự án The Vista An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN453.7m²27.3 tỷ

Giá bán căn hộ The Vista An Phú 457 m2

Giá bán diện tích căn hộ 457m² tại dự án The Vista An Phú với 5 phòng ngủ đang có giá khoảng 28 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Vista An Phú vào 15:09:20 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Vista An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 457 m2 tại dự án The Vista An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#5 PN457m²28 tỷ

Tác giả bài viết