Bảng Giá bán căn hộ chung cư The Pegasuite tại quận 8 mới nhất được cập nhật bởi xemgianha.com, thông tin Giá bán căn hộ chung cư The Pegasuite tại quận 8 là thông tin chính xác nhất.

Khu căn hộ chung cư The Pegasuite tại quận 8
Khu căn hộ chung cư The Pegasuite tại quận 8

Giá bán căn hộ The Pegasuite 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án The Pegasuite với diện tích 45m² đang có giá khoảng 1.73 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Pegasuite vào 17:34:34 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Pegasuite bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ The Pegasuite 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN35m²1.5 tỷ
#1 PN35m²1.5 tỷ
#1 PN35m²1.5 tỷ
#1 PN35m²1.5 tỷ
#1 PN35m²1.5 tỷ
#1 PN45m²1.69 tỷ
#1 PN45m²1.69 tỷ
#1 PN45m²1.7 tỷ
#1 PN45m²1.7 tỷ
#1 PN45m²1.72 tỷ

Giá bán căn hộ The Pegasuite 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án The Pegasuite với diện tích 60m² đang có giá khoảng 2.65 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Pegasuite vào 18:02:08 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Pegasuite bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ The Pegasuite 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN62m²2.2 tỷ
#2 PN60m²2.25 tỷ
#2 PN60m²2.25 tỷ
#2 PN60m²2.25 tỷ
#2 PN60m²2.25 tỷ
#2 PN60m²2.25 tỷ
#2 PN60m²2.28 tỷ
#2 PN60m²2.3 tỷ
#2 PN60m²2.3 tỷ
#2 PN60m²2.35 tỷ

Giá bán căn hộ The Pegasuite 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án The Pegasuite với diện tích 93m² đang có giá khoảng 3.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Pegasuite vào 18:00:21 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Pegasuite bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ The Pegasuite 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN93m²3.2 tỷ
#3 PN90m²3.7 tỷ

Giá bán căn hộ The Pegasuite 25 m2

Giá bán diện tích căn hộ 25m² tại dự án The Pegasuite với phòng ngủ đang có giá khoảng 839 triệu, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Pegasuite vào 17:31:25 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Pegasuite bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 25 m2 tại dự án The Pegasuite có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN25m²839 triệu

Giá bán căn hộ The Pegasuite 35 m2

Giá bán diện tích căn hộ 35m² tại dự án The Pegasuite với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Pegasuite vào 17:58:12 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Pegasuite bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 35 m2 tại dự án The Pegasuite có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN35m²1 tỷ
#1 PN35m²1.5 tỷ
#1 PN35m²1.5 tỷ
#1 PN35m²1.5 tỷ
#1 PN35m²1.5 tỷ
#1 PN35m²1.5 tỷ

Giá bán căn hộ The Pegasuite 45 m2

Giá bán diện tích căn hộ 45m² tại dự án The Pegasuite với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.73 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Pegasuite vào 17:34:34 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Pegasuite bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 45 m2 tại dự án The Pegasuite có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN45m²1.45 tỷ
# PN45m²1.65 tỷ
# PN45m²1.65 tỷ
# PN45m²1.68 tỷ
#1 PN45m²1.69 tỷ
# PN45m²1.69 tỷ
#1 PN45m²1.69 tỷ
#1 PN45m²1.7 tỷ
#1 PN45m²1.7 tỷ
# PN45m²1.7 tỷ

Giá bán căn hộ The Pegasuite 60 m2

Giá bán diện tích căn hộ 60m² tại dự án The Pegasuite với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.65 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Pegasuite vào 18:02:08 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Pegasuite bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 60 m2 tại dự án The Pegasuite có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN60m²2.25 tỷ
#2 PN60m²2.25 tỷ
#2 PN60m²2.25 tỷ
#2 PN60m²2.25 tỷ
#2 PN60m²2.25 tỷ
# PN60m²2.25 tỷ
#2 PN60m²2.28 tỷ
#2 PN60m²2.3 tỷ
#2 PN60m²2.3 tỷ
#2 PN60m²2.35 tỷ

Giá bán căn hộ The Pegasuite 62 m2

Giá bán diện tích căn hộ 62m² tại dự án The Pegasuite với phòng ngủ đang có giá khoảng 150 triệu, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Pegasuite vào 17:32:33 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Pegasuite bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 62 m2 tại dự án The Pegasuite có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN62m²2.2 tỷ
# PN62m²150 triệu

Giá bán căn hộ The Pegasuite 68 m2

Giá bán diện tích căn hộ 68m² tại dự án The Pegasuite với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.65 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Pegasuite vào 18:02:52 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Pegasuite bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 68 m2 tại dự án The Pegasuite có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN68m²2.47 tỷ
#2 PN68m²2.5 tỷ
#2 PN68m²2.5 tỷ
#2 PN68m²2.5 tỷ
#2 PN68m²2.52 tỷ
#2 PN68m²2.55 tỷ
#2 PN68m²2.59 tỷ
#2 PN68m²2.6 tỷ
#2 PN68m²2.65 tỷ
#2 PN68m²2.65 tỷ

Giá bán căn hộ The Pegasuite 68.68 m2

Giá bán diện tích căn hộ 68.68m² tại dự án The Pegasuite với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.68 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Pegasuite vào 18:00:30 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Pegasuite bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 68.68 m2 tại dự án The Pegasuite có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN68.68m²2.59 tỷ
#2 PN68.68m²2.6 tỷ
#2 PN68.68m²2.68 tỷ
#2 PN68.68m²3 tỷ

Giá bán căn hộ The Pegasuite 75 m2

Giá bán diện tích căn hộ 75m² tại dự án The Pegasuite với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.1 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Pegasuite vào 18:02:34 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Pegasuite bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 75 m2 tại dự án The Pegasuite có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN75m²2.8 tỷ
#2 PN75m²2.8 tỷ
# PN75m²2.82 tỷ
# PN75m²2.82 tỷ
#2 PN75m²2.9 tỷ
#2 PN75m²3.1 tỷ
#2 PN75m²3.1 tỷ
#2 PN75m²3.1 tỷ
#2 PN75m²3.1 tỷ
#2 PN75m²3.1 tỷ

Giá bán căn hộ The Pegasuite 77 m2

Giá bán diện tích căn hộ 77m² tại dự án The Pegasuite với phòng ngủ đang có giá khoảng 2.95 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Pegasuite vào 17:11:07 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Pegasuite bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 77 m2 tại dự án The Pegasuite có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN77m²2.95 tỷ
#2 PN77m²2.95 tỷ

Giá bán căn hộ The Pegasuite 90 m2

Giá bán diện tích căn hộ 90m² tại dự án The Pegasuite với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Pegasuite vào 17:29:03 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Pegasuite bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 90 m2 tại dự án The Pegasuite có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN90m²3.7 tỷ

Giá bán căn hộ The Pegasuite 92 m2

Giá bán diện tích căn hộ 92m² tại dự án The Pegasuite với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Pegasuite vào 17:14:51 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Pegasuite bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 92 m2 tại dự án The Pegasuite có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN92m²3.3 tỷ
# PN92m²4 tỷ

Giá bán căn hộ The Pegasuite 93 m2

Giá bán diện tích căn hộ 93m² tại dự án The Pegasuite với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Pegasuite vào 18:00:21 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Pegasuite bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 93 m2 tại dự án The Pegasuite có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN93m²3.2 tỷ

Tác giả bài viết