Bảng Giá bán căn hộ chung cư Sky Garden 3 tại Phú Mỹ Hưng, quận 7 được xemgianha.com cập nhật liên tục 24/24 với thông tin mới nhất và chính xác nhất, Giá bán căn hộ Sky Garden 3 tại Phú Mỹ Hưng, quận 7 là giá thị trường với những giao dịch mới nhất.

Sky Garden 3
Sky Garden 3

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Sky Garden 3 với diện tích 56m² đang có giá khoảng 2.1 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:51:18 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Sky Garden 3 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN56m²2.1 tỷ
#1 PN56m²2.25 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Sky Garden 3 với diện tích 70m² đang có giá khoảng 2.75 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:49:07 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Sky Garden 3 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN56m²2.23 tỷ
#2 PN56m²2.23 tỷ
#2 PN56m²2.25 tỷ
#2 PN56.66m²2.25 tỷ
#2 PN56.66m²2.25 tỷ
#2 PN56m²2.25 tỷ
#2 PN56m²2.27 tỷ
#2 PN56m²2.3 tỷ
#2 PN56m²2.3 tỷ
#2 PN56m²2.3 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Sky Garden 3 với diện tích 272m² đang có giá khoảng 5.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:03:45 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Sky Garden 3 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN70.12m²2.8 tỷ
#3 PN72m²2.88 tỷ
#3 PN74m²3 tỷ
#3 PN74m²3 tỷ
#3 PN72m²3.2 tỷ
#3 PN272m²5.3 tỷ
#3 PN250m²5.3 tỷ
#3 PN250m²6.1 tỷ
#3 PN207m²6.15 tỷ
#3 PN313m²6.35 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 4 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 4 phòng ngủ tại dự án Sky Garden 3 với diện tích 315m² đang có giá khoảng 7.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:08:25 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Sky Garden 3 4 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN315m²7.9 tỷ
#4 PN270m²9 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 56 m2

Giá bán diện tích căn hộ 56m² tại dự án Sky Garden 3 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:51:39 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 56 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN56m²2.1 tỷ
#2 PN56m²2.23 tỷ
#2 PN56m²2.23 tỷ
#1 PN56m²2.25 tỷ
#2 PN56m²2.25 tỷ
#2 PN56m²2.25 tỷ
#2 PN56m²2.27 tỷ
#2 PN56m²2.3 tỷ
#2 PN56m²2.3 tỷ
# PN56m²2.3 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 56.66 m2

Giá bán diện tích căn hộ 56.66m² tại dự án Sky Garden 3 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.25 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:07:34 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 56.66 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN56.66m²2.25 tỷ
#2 PN56.66m²2.25 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 68 m2

Giá bán diện tích căn hộ 68m² tại dự án Sky Garden 3 với phòng ngủ đang có giá khoảng 2.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:09:19 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 68 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN68m²2.5 tỷ
#2 PN68m²2.5 tỷ
# PN68m²2.55 tỷ
#2 PN68m²2.55 tỷ
#2 PN68m²2.63 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 68.66 m2

Giá bán diện tích căn hộ 68.66m² tại dự án Sky Garden 3 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.48 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:06:34 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 68.66 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN68.66m²2.48 tỷ
#2 PN68.66m²2.5 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 69 m2

Giá bán diện tích căn hộ 69m² tại dự án Sky Garden 3 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.48 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:02:51 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 69 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN69m²2.48 tỷ
#2 PN69m²2.85 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 70 m2

Giá bán diện tích căn hộ 70m² tại dự án Sky Garden 3 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.75 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:49:07 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 70 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN70m²2.69 tỷ
#2 PN70m²2.75 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 70.1 m2

Giá bán diện tích căn hộ 70.1m² tại dự án Sky Garden 3 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:45:43 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 70.1 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN70.1m²2.8 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 70.12 m2

Giá bán diện tích căn hộ 70.12m² tại dự án Sky Garden 3 với phòng ngủ đang có giá khoảng 2.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:51:24 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 70.12 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN70.12m²2.5 tỷ
#2 PN70.12m²2.52 tỷ
#2 PN70.12m²2.55 tỷ
#3 PN70.12m²2.8 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 72 m2

Giá bán diện tích căn hộ 72m² tại dự án Sky Garden 3 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.85 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:50:10 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 72 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN72m²2.45 tỷ
#2 PN72m²2.85 tỷ
#3 PN72m²2.88 tỷ
#3 PN72m²3.2 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 74 m2

Giá bán diện tích căn hộ 74m² tại dự án Sky Garden 3 với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:02:51 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 74 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN74m²3 tỷ
#3 PN74m²3 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 207 m2

Giá bán diện tích căn hộ 207m² tại dự án Sky Garden 3 với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.15 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:09:03 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 207 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN207m²6.15 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 222 m2

Giá bán diện tích căn hộ 222m² tại dự án Sky Garden 3 với phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:50:00 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 222 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 250 m2

Giá bán diện tích căn hộ 250m² tại dự án Sky Garden 3 với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:48:44 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 250 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN250m²5.3 tỷ
#3 PN250m²6.1 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 270 m2

Giá bán diện tích căn hộ 270m² tại dự án Sky Garden 3 với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:02:46 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 270 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN270m²9 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 272 m2

Giá bán diện tích căn hộ 272m² tại dự án Sky Garden 3 với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:03:45 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 272 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN272m²5.3 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 275 m2

Giá bán diện tích căn hộ 275m² tại dự án Sky Garden 3 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:50:55 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 275 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN275m²5.3 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 313 m2

Giá bán diện tích căn hộ 313m² tại dự án Sky Garden 3 với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.35 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:05:17 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 313 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN313m²6.35 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 3 315 m2

Giá bán diện tích căn hộ 315m² tại dự án Sky Garden 3 với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 7.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 3 vào 22:08:25 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 3 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 315 m2 tại dự án Sky Garden 3 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN315m²7.9 tỷ

Tác giả bài viết