Cập nhật Giá bán căn hộ chung cư Sky Garden 2 tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7 năm 2021 mới nhất, cập nhật liên tục từ xemgianha.com, Giá bán căn hộ Sky Garden 2 tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7 là giá chính xác nhất theo thị trường hiện tại.

căn hộ chung cư Sky Garden 2
căn hộ chung cư Sky Garden 2

 

Giá bán căn hộ Sky Garden 2 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Sky Garden 2 với diện tích 81m² đang có giá khoảng 2.75 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 2 vào 13:18:20 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 2 bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Sky Garden 2 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN71m²2.32 tỷ
#2 PN71m²2.35 tỷ
#2 PN71m²2.38 tỷ
#2 PN71m²2.39 tỷ
#2 PN71m²2.4 tỷ
#2 PN71m²2.4 tỷ
#2 PN71m²2.5 tỷ
#2 PN71m²2.55 tỷ
#2 PN71m²2.55 tỷ
#2 PN81m²2.75 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 2 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Sky Garden 2 với diện tích 275m² đang có giá khoảng 5.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 2 vào 12:00:59 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 2 bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Sky Garden 2 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN81m²2.7 tỷ
#3 PN89m²3.1 tỷ
#3 PN89m²3.1 tỷ
#3 PN88m²3.1 tỷ
#3 PN89m²3.1 tỷ
#3 PN89m²3.15 tỷ
#3 PN89m²3.2 tỷ
#3 PN88m²3.2 tỷ
#3 PN89m²3.25 tỷ
#3 PN275m²5.7 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 2 4 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 4 phòng ngủ tại dự án Sky Garden 2 với diện tích 497m² đang có giá khoảng 9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 2 vào 13:18:14 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 2 bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Sky Garden 2 4 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN351m²7.5 tỷ
#4 PN497m²9 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 2 71 m2

Giá bán diện tích căn hộ 71m² tại dự án Sky Garden 2 với phòng ngủ đang có giá khoảng 2.35 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 2 vào 13:18:29 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 2 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 71 m2 tại dự án Sky Garden 2 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN71m²2.32 tỷ
# PN71m²2.35 tỷ
#2 PN71m²2.35 tỷ
#2 PN71m²2.38 tỷ
#2 PN71m²2.39 tỷ
#2 PN71m²2.4 tỷ
#2 PN71m²2.4 tỷ
#2 PN71m²2.5 tỷ
#2 PN71m²2.55 tỷ
#2 PN71m²2.55 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 2 81 m2

Giá bán diện tích căn hộ 81m² tại dự án Sky Garden 2 với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.75 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 2 vào 13:18:20 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 2 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 81 m2 tại dự án Sky Garden 2 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN81m²2.7 tỷ
#2 PN81m²2.75 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 2 88 m2

Giá bán diện tích căn hộ 88m² tại dự án Sky Garden 2 với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.1 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 2 vào 12:13:23 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 2 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 88 m2 tại dự án Sky Garden 2 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN88m²3.1 tỷ
#3 PN88m²3.2 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 2 89 m2

Giá bán diện tích căn hộ 89m² tại dự án Sky Garden 2 với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.1 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 2 vào 13:18:36 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 2 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 89 m2 tại dự án Sky Garden 2 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN89m²3.1 tỷ
#3 PN89m²3.1 tỷ
#3 PN89m²3.1 tỷ
#3 PN89m²3.15 tỷ
#3 PN89m²3.2 tỷ
#3 PN89m²3.25 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 2 91 m2

Giá bán diện tích căn hộ 91m² tại dự án Sky Garden 2 với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 2 vào 12:14:21 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 2 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 91 m2 tại dự án Sky Garden 2 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN91m²3 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 2 265 m2

Giá bán diện tích căn hộ 265m² tại dự án Sky Garden 2 với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 2 vào 12:10:49 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 2 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 265 m2 tại dự án Sky Garden 2 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN265m²6.5 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 2 275 m2

Giá bán diện tích căn hộ 275m² tại dự án Sky Garden 2 với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 2 vào 12:00:59 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 2 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 275 m2 tại dự án Sky Garden 2 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN275m²5.7 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 2 351 m2

Giá bán diện tích căn hộ 351m² tại dự án Sky Garden 2 với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 7.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 2 vào 12:01:10 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 2 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 351 m2 tại dự án Sky Garden 2 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN351m²7.5 tỷ

Giá bán căn hộ Sky Garden 2 497 m2

Giá bán diện tích căn hộ 497m² tại dự án Sky Garden 2 với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sky Garden 2 vào 13:18:14 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sky Garden 2 bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 497 m2 tại dự án Sky Garden 2 có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN497m²9 tỷ

Tác giả bài viết