Cập nhật bảng Giá bán căn hộ chung cư Saigon Pearl tại Bình Thạnh mới nhất 24/24 bởi xemgianha.com, thông tin chính xác về Giá bán căn hộ Saigon Pearl tại Bình Thạnh theo giá thị trường chuyển nhượng.

Khu căn hộ chung cư Saigon Pearl
Khu căn hộ chung cư Saigon Pearl

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Saigon Pearl với diện tích 50m² đang có giá khoảng 3.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:21:07 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Saigon Pearl 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN50m²3.7 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Saigon Pearl với diện tích 90m² đang có giá khoảng 4.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:20:11 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Saigon Pearl 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN92m²4.4 tỷ
#2 PN90m²4.45 tỷ
#2 PN90m²4.5 tỷ
#2 PN85m²4.5 tỷ
#2 PN90m²4.5 tỷ
#2 PN85m²4.5 tỷ
#2 PN90m²4.55 tỷ
#2 PN85m²4.6 tỷ
#2 PN86m²4.6 tỷ
#2 PN85m²4.6 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Saigon Pearl với diện tích 135m² đang có giá khoảng 6.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:40:31 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Saigon Pearl 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN99m²5.65 tỷ
#3 PN100m²6.1 tỷ
#3 PN136m²6.2 tỷ
#3 PN122m²6.4 tỷ
#3 PN135m²6.4 tỷ
#3 PN135m²6.5 tỷ
#3 PN135m²6.5 tỷ
#3 PN100m²6.5 tỷ
#3 PN100m²6.6 tỷ
#3 PN135m²7 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 4 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 4 phòng ngủ tại dự án Saigon Pearl với diện tích 143m² đang có giá khoảng 9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:51:02 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Saigon Pearl 4 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN143m²9 tỷ
#4 PN158m²11.8 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 5 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 5 phòng ngủ tại dự án Saigon Pearl với diện tích 226m² đang có giá khoảng 18.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:51:20 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Saigon Pearl 5 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#5 PN226m²18.2 tỷ
#5 PN230m²19 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 50 m2

Giá bán diện tích căn hộ 50m² tại dự án Saigon Pearl với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:21:07 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 50 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN50m²3.7 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 84 m2

Giá bán diện tích căn hộ 84m² tại dự án Saigon Pearl với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:33:37 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 84 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN84m²4.6 tỷ
#2 PN84m²4.95 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 85 m2

Giá bán diện tích căn hộ 85m² tại dự án Saigon Pearl với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:42:09 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 85 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN85m²4.5 tỷ
#2 PN85m²4.5 tỷ
#2 PN85m²4.6 tỷ
#2 PN85m²4.6 tỷ
#2 PN85m²4.65 tỷ
#2 PN85m²4.7 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 86 m2

Giá bán diện tích căn hộ 86m² tại dự án Saigon Pearl với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:39:51 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 86 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN86m²4.6 tỷ
#2 PN86m²4.7 tỷ
#2 PN86m²5.2 tỷ
#2 PN86m²5.4 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 89 m2

Giá bán diện tích căn hộ 89m² tại dự án Saigon Pearl với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.75 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:42:51 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 89 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN89m²4.75 tỷ
#2 PN89m²5.39 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 90 m2

Giá bán diện tích căn hộ 90m² tại dự án Saigon Pearl với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:20:11 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 90 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN90m²4.45 tỷ
#2 PN90m²4.5 tỷ
#2 PN90m²4.5 tỷ
#2 PN90m²4.55 tỷ
#2 PN90m²4.7 tỷ
#2 PN90m²4.7 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 92 m2

Giá bán diện tích căn hộ 92m² tại dự án Saigon Pearl với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:38:02 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 92 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN92m²4.4 tỷ
#2 PN92m²4.9 tỷ
#2 PN92m²5 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 99 m2

Giá bán diện tích căn hộ 99m² tại dự án Saigon Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.65 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:42:14 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 99 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN99m²5.65 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 100 m2

Giá bán diện tích căn hộ 100m² tại dự án Saigon Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:51:07 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 100 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN100m²6.1 tỷ
#3 PN100m²6.5 tỷ
#3 PN100m²6.6 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 122 m2

Giá bán diện tích căn hộ 122m² tại dự án Saigon Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:47:04 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 122 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN122m²6.4 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 135 m2

Giá bán diện tích căn hộ 135m² tại dự án Saigon Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:40:31 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 135 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN135m²6.4 tỷ
#3 PN135m²6.5 tỷ
#3 PN135m²6.5 tỷ
# PN135m²7 tỷ
#3 PN135m²7 tỷ
#3 PN135m²7 tỷ
#3 PN135m²7.2 tỷ
#3 PN135m²7.5 tỷ
#3 PN135m²7.8 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 135.88 m2

Giá bán diện tích căn hộ 135.88m² tại dự án Saigon Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 9.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:33:09 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 135.88 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN135.88m²9.3 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 136 m2

Giá bán diện tích căn hộ 136m² tại dự án Saigon Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:51:11 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 136 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN136m²6.2 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 137 m2

Giá bán diện tích căn hộ 137m² tại dự án Saigon Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 7.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:22:19 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 137 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN137m²7.5 tỷ
#3 PN137m²7.5 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 140 m2

Giá bán diện tích căn hộ 140m² tại dự án Saigon Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:47:48 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 140 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN140m²7 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 143 m2

Giá bán diện tích căn hộ 143m² tại dự án Saigon Pearl với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:51:02 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 143 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN143m²9 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 158 m2

Giá bán diện tích căn hộ 158m² tại dự án Saigon Pearl với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 11.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:33:29 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 158 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN158m²11.8 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 220 m2

Giá bán diện tích căn hộ 220m² tại dự án Saigon Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 17 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:16:03 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 220 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN220m²17 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 226 m2

Giá bán diện tích căn hộ 226m² tại dự án Saigon Pearl với 5 phòng ngủ đang có giá khoảng 18.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:51:20 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 226 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#5 PN226m²18.2 tỷ

Giá bán căn hộ Saigon Pearl 230 m2

Giá bán diện tích căn hộ 230m² tại dự án Saigon Pearl với 5 phòng ngủ đang có giá khoảng 19 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:47:20 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 230 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#5 PN230m²19 tỷ

Tác giả bài viết