Giá bán căn hộ chung cư Căn hộ Riva Park tại quận 4 được xemgianha.com cập nhật chính xác nhất, thông tin theo Giá bán căn hộ Riva Park tại quận 4 mới nhất hiện tại, liên tục cập nhật 24/24.

Khu căn hộ chung cư Căn hộ Riva Park tại quận 4
Khu căn hộ chung cư Căn hộ Riva Park tại quận 4

Giá bán căn hộ Riva Park 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Riva Park với diện tích 74.8m² đang có giá khoảng 3.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:49:57 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Riva Park 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN80m²3.2 tỷ
#2 PN74.8m²3.3 tỷ
#2 PN75m²3.35 tỷ
#2 PN77m²3.35 tỷ
#2 PN75m²3.35 tỷ
#2 PN80m²3.4 tỷ
#2 PN80.88m²3.4 tỷ
#2 PN80.88m²3.4 tỷ
#2 PN80m²3.5 tỷ
#2 PN80m²3.6 tỷ

Giá bán căn hộ Riva Park 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Riva Park với diện tích 107m² đang có giá khoảng 4.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:49:50 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Riva Park 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN110m²4.2 tỷ
#3 PN110m²4.3 tỷ
#3 PN87m²4.5 tỷ
#3 PN104m²4.7 tỷ
#3 PN107m²4.8 tỷ
#3 PN104m²4.8 tỷ
#3 PN109m²5.2 tỷ

Giá bán căn hộ Riva Park 74.8 m2

Giá bán diện tích căn hộ 74.8m² tại dự án Riva Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:49:57 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 74.8 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN74.8m²3.3 tỷ
#2 PN74.8m²3.6 tỷ

Giá bán căn hộ Riva Park 75 m2

Giá bán diện tích căn hộ 75m² tại dự án Riva Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.35 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:50:14 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 75 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN75m²3.35 tỷ
#2 PN75m²3.35 tỷ

Giá bán căn hộ Riva Park 77 m2

Giá bán diện tích căn hộ 77m² tại dự án Riva Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.35 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:50:26 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 77 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN77m²3.35 tỷ

Giá bán căn hộ Riva Park 80 m2

Giá bán diện tích căn hộ 80m² tại dự án Riva Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:50:03 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 80 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN80m²3.2 tỷ
#2 PN80m²3.4 tỷ
#2 PN80m²3.5 tỷ
#2 PN80m²3.6 tỷ

Giá bán căn hộ Riva Park 80.88 m2

Giá bán diện tích căn hộ 80.88m² tại dự án Riva Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:50:44 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 80.88 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN80.88m²3.4 tỷ
#2 PN80.88m²3.4 tỷ
#2 PN80.88m²3.6 tỷ

Giá bán căn hộ Riva Park 87 m2

Giá bán diện tích căn hộ 87m² tại dự án Riva Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:50:33 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 87 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN87m²4.5 tỷ

Giá bán căn hộ Riva Park 104 m2

Giá bán diện tích căn hộ 104m² tại dự án Riva Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:50:09 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 104 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN104m²4.7 tỷ
#3 PN104m²4.8 tỷ

Giá bán căn hộ Riva Park 107 m2

Giá bán diện tích căn hộ 107m² tại dự án Riva Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:49:50 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 107 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN107m²4.8 tỷ

Giá bán căn hộ Riva Park 109 m2

Giá bán diện tích căn hộ 109m² tại dự án Riva Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:50:20 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 109 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN109m²5.2 tỷ

Giá bán căn hộ Riva Park 110 m2

Giá bán diện tích căn hộ 110m² tại dự án Riva Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:51:08 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 110 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN110m²4.2 tỷ
#3 PN110m²4.3 tỷ

Tác giả bài viết