Xemgianha.com cập nhật thông tin Giá bán căn hộ chung cư Mizuki Park tại Bình Chánh mới nhất, chính xác nhất, liên tục, giá bán căn hộ  Mizuki Park tại Bình Chánh được cập nhật theo giá thị trường chuyển nhượng.

Giá cho thuê căn hộ chung cư Mizuki Park tại Bình Chánh
Giá cho thuê căn hộ chung cư Mizuki Park tại Bình Chánh

Giá bán căn hộ Mizuki Park 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Mizuki Park với diện tích 40m² đang có giá khoảng 990 triệu, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:33:29 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Mizuki Park 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN50m²1.6 tỷ
#1 PN40m²990 triệu

Giá bán căn hộ Mizuki Park 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Mizuki Park với diện tích 72m² đang có giá khoảng 2.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:27:03 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Mizuki Park 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN56m²1.6 tỷ
#2 PN56m²1.998 tỷ
#2 PN56m²2 tỷ
#2 PN56m²2.1 tỷ
#2 PN56m²2.15 tỷ
#2 PN56m²2.15 tỷ
#2 PN56m²2.19 tỷ
#2 PN56m²2.2 tỷ
#2 PN56m²2.2 tỷ
#2 PN56m²2.2 tỷ

Giá bán căn hộ Mizuki Park 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Mizuki Park với diện tích 98m² đang có giá khoảng 3.29 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:27:34 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Mizuki Park 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN86m²3 tỷ
#3 PN86m²3.05 tỷ
#3 PN98m²3.29 tỷ
#3 PN95m²3.35 tỷ
#3 PN94m²4 tỷ

Giá bán căn hộ Mizuki Park 40 m2

Giá bán diện tích căn hộ 40m² tại dự án Mizuki Park với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 990 triệu, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:33:29 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 40 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN40m²990 triệu

Giá bán căn hộ Mizuki Park 50 m2

Giá bán diện tích căn hộ 50m² tại dự án Mizuki Park với phòng ngủ đang có giá khoảng 1.65 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:35:53 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 50 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN50m²1.6 tỷ
# PN50m²1.65 tỷ

Giá bán căn hộ Mizuki Park 56 m2

Giá bán diện tích căn hộ 56m² tại dự án Mizuki Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:36:27 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 56 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN56m²1.6 tỷ
#2 PN56m²1.998 tỷ
#2 PN56m²2 tỷ
#2 PN56m²2.1 tỷ
#2 PN56m²2.15 tỷ
#2 PN56m²2.15 tỷ
#2 PN56m²2.19 tỷ
#2 PN56m²2.2 tỷ
#2 PN56m²2.2 tỷ
#2 PN56m²2.2 tỷ

Giá bán căn hộ Mizuki Park 58 m2

Giá bán diện tích căn hộ 58m² tại dự án Mizuki Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:36:16 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 58 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN58m²2.4 tỷ
#2 PN58m²2.4 tỷ
#2 PN58m²2.68 tỷ
#2 PN58m²2.7 tỷ

Giá bán căn hộ Mizuki Park 67 m2

Giá bán diện tích căn hộ 67m² tại dự án Mizuki Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.52 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:27:29 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 67 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN67m²2.52 tỷ

Giá bán căn hộ Mizuki Park 71 m2

Giá bán diện tích căn hộ 71m² tại dự án Mizuki Park với phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:32:56 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 71 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN71m²3.2 tỷ

Giá bán căn hộ Mizuki Park 72 m2

Giá bán diện tích căn hộ 72m² tại dự án Mizuki Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:27:03 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 72 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN72m²2.5 tỷ
#2 PN72m²2.55 tỷ
#2 PN72m²2.6 tỷ
#2 PN72m²2.6 tỷ
#2 PN72m²2.65 tỷ
#2 PN72m²2.65 tỷ
#2 PN72m²2.67 tỷ
#2 PN72m²2.7 tỷ
#2 PN72m²2.7 tỷ
#2 PN72m²2.7 tỷ

Giá bán căn hộ Mizuki Park 74 m2

Giá bán diện tích căn hộ 74m² tại dự án Mizuki Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.753 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:26:43 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 74 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN74m²2.753 tỷ
#2 PN74m²2.85 tỷ
#2 PN74m²2.85 tỷ

Giá bán căn hộ Mizuki Park 75 m2

Giá bán diện tích căn hộ 75m² tại dự án Mizuki Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.77 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:36:11 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 75 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN75m²2.77 tỷ
#2 PN75m²3.1 tỷ

Giá bán căn hộ Mizuki Park 78 m2

Giá bán diện tích căn hộ 78m² tại dự án Mizuki Park với phòng ngủ đang có giá khoảng 3.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:35:58 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 78 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN78m²2.9 tỷ
#2 PN78m²2.97 tỷ
#2 PN78m²2.97 tỷ
# PN78m²3.3 tỷ
#2 PN78m²3.3 tỷ
#2 PN78m²3.431 tỷ

Giá bán căn hộ Mizuki Park 79 m2

Giá bán diện tích căn hộ 79m² tại dự án Mizuki Park với phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:28:29 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 79 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN79m²2.78 tỷ

Giá bán căn hộ Mizuki Park 86 m2

Giá bán diện tích căn hộ 86m² tại dự án Mizuki Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:33:58 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 86 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN86m²3 tỷ
#3 PN86m²3.05 tỷ

Giá bán căn hộ Mizuki Park 94 m2

Giá bán diện tích căn hộ 94m² tại dự án Mizuki Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:33:22 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 94 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN94m²4 tỷ

Giá bán căn hộ Mizuki Park 95 m2

Giá bán diện tích căn hộ 95m² tại dự án Mizuki Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.35 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:32:20 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 95 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN95m²3.35 tỷ

Giá bán căn hộ Mizuki Park 98 m2

Giá bán diện tích căn hộ 98m² tại dự án Mizuki Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.29 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:27:34 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 98 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN98m²3.29 tỷ

Giá bán căn hộ Mizuki Park 100 m2

Giá bán diện tích căn hộ 100m² tại dự án Mizuki Park với phòng ngủ đang có giá khoảng 7.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:24:33 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 100 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN100m²7.7 tỷ

Giá bán căn hộ Mizuki Park 105 m2

Giá bán diện tích căn hộ 105m² tại dự án Mizuki Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:33:07 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 105 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN105m²4.4 tỷ

Giá bán căn hộ Mizuki Park 156 m2

Giá bán diện tích căn hộ 156m² tại dự án Mizuki Park với phòng ngủ đang có giá khoảng 14.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Mizuki Park vào 10:30:32 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Mizuki Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 156 m2 tại dự án Mizuki Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN156m²14.7 tỷ

Tác giả bài viết