Bảng Giá bán căn hộ chung cư Masteri An Phú tại quận 2 cập nhật mới nhất bởi xemgianha.com, thông tin chính xác được cập nhật 24/24 giá bán căn hộ chung cư Masteri An Phú tại quận 2 là giá thị trường cho thuê.

Khu căn hộ chung cư Masteri An Phú tại quận 2
Khu căn hộ chung cư Masteri An Phú tại quận 2

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 1.95 tỷ phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1.95 tỷ phòng ngủ tại dự án Masteri An Phú với diện tích 1.95 tỷm² đang có giá khoảng 1.95 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:40:07 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Masteri An Phú 1.95 tỷ phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1.95 tỷ PN1.95 tỷm²1.95 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Masteri An Phú với diện tích 70m² đang có giá khoảng 4.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 15:05:51 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Masteri An Phú 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN70m²3.55 tỷ
#2 PN70m²3.8 tỷ
#2 PN69.7m²3.9 tỷ
#2 PN70m²3.95 tỷ
#2 PN70m²4.05 tỷ
#2 PN70m²4.05 tỷ
#2 PN70m²4.05 tỷ
#2 PN70m²4.2 tỷ
#2 PN70m²4.3 tỷ
#2 PN69.57m²4.85 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 3.1 tỷ phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3.1 tỷ phòng ngủ tại dự án Masteri An Phú với diện tích 3.1 tỷm² đang có giá khoảng 3.1 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:41:54 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Masteri An Phú 3.1 tỷ phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3.1 tỷ PN3.1 tỷm²3.1 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 3.2 tỷ phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3.2 tỷ phòng ngủ tại dự án Masteri An Phú với diện tích 3.2 tỷm² đang có giá khoảng 3.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:42:50 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Masteri An Phú 3.2 tỷ phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3.2 tỷ PN3.2 tỷm²3.2 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 3.5 tỷ phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3.5 tỷ phòng ngủ tại dự án Masteri An Phú với diện tích 3.5 tỷm² đang có giá khoảng 3.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:40:49 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Masteri An Phú 3.5 tỷ phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3.5 tỷ PN3.5 tỷm²3.5 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 3.7 tỷ phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3.7 tỷ phòng ngủ tại dự án Masteri An Phú với diện tích 3.7 tỷm² đang có giá khoảng 3.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:41:22 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Masteri An Phú 3.7 tỷ phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3.7 tỷ PN3.7 tỷm²3.7 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 3.9 tỷ phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3.9 tỷ phòng ngủ tại dự án Masteri An Phú với diện tích 3.9 tỷm² đang có giá khoảng 3.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:40:54 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Masteri An Phú 3.9 tỷ phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3.9 tỷ PN3.9 tỷm²3.9 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 4 tỷ phòng ngủ

Giá bán căn hộ 4 tỷ phòng ngủ tại dự án Masteri An Phú với diện tích 4 tỷm² đang có giá khoảng 4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:40:16 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Masteri An Phú 4 tỷ phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 tỷ PN4 tỷm²4 tỷ
#4 tỷ PN4 tỷm²4 tỷ
#4 tỷ PN4 tỷm²4 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 4.04 tỷ phòng ngủ

Giá bán căn hộ 4.04 tỷ phòng ngủ tại dự án Masteri An Phú với diện tích 4.04 tỷm² đang có giá khoảng 4.04 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:41:27 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Masteri An Phú 4.04 tỷ phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4.04 tỷ PN4.04 tỷm²4.04 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 4.05 tỷ phòng ngủ

Giá bán căn hộ 4.05 tỷ phòng ngủ tại dự án Masteri An Phú với diện tích 4.05 tỷm² đang có giá khoảng 4.05 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:40:48 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Masteri An Phú 4.05 tỷ phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4.05 tỷ PN4.05 tỷm²4.05 tỷ
#4.05 tỷ PN4.05 tỷm²4.05 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 4.1 tỷ phòng ngủ

Giá bán căn hộ 4.1 tỷ phòng ngủ tại dự án Masteri An Phú với diện tích 4.1 tỷm² đang có giá khoảng 4.1 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:42:30 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Masteri An Phú 4.1 tỷ phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4.1 tỷ PN4.1 tỷm²4.1 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 4.25 tỷ phòng ngủ

Giá bán căn hộ 4.25 tỷ phòng ngủ tại dự án Masteri An Phú với diện tích 4.25 tỷm² đang có giá khoảng 4.25 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:41:33 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Masteri An Phú 4.25 tỷ phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4.25 tỷ PN4.25 tỷm²4.25 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 4.3 tỷ phòng ngủ

Giá bán căn hộ 4.3 tỷ phòng ngủ tại dự án Masteri An Phú với diện tích 4.3 tỷm² đang có giá khoảng 4.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:39:43 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Masteri An Phú 4.3 tỷ phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4.3 tỷ PN4.3 tỷm²4.3 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 4.5 tỷ phòng ngủ

Giá bán căn hộ 4.5 tỷ phòng ngủ tại dự án Masteri An Phú với diện tích 4.5 tỷm² đang có giá khoảng 4.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:41:17 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Masteri An Phú 4.5 tỷ phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4.5 tỷ PN4.5 tỷm²4.5 tỷ
#4.5 tỷ PN4.5 tỷm²4.5 tỷ
#4.5 tỷ PN4.5 tỷm²4.5 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 6 tỷ phòng ngủ

Giá bán căn hộ 6 tỷ phòng ngủ tại dự án Masteri An Phú với diện tích 6 tỷm² đang có giá khoảng 6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:41:11 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Masteri An Phú 6 tỷ phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#6 tỷ PN6 tỷm²6 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 23 tỷ phòng ngủ

Giá bán căn hộ 23 tỷ phòng ngủ tại dự án Masteri An Phú với diện tích 23 tỷm² đang có giá khoảng 23 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:41:59 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Masteri An Phú 23 tỷ phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#23 tỷ PN23 tỷm²23 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 1.95 tỷ m2

Giá bán diện tích căn hộ 1.95 tỷm² tại dự án Masteri An Phú với 1.95 tỷ phòng ngủ đang có giá khoảng 1.95 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:40:07 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 1.95 tỷ m2 tại dự án Masteri An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1.95 tỷ PN1.95 tỷm²1.95 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 3.1 tỷ m2

Giá bán diện tích căn hộ 3.1 tỷm² tại dự án Masteri An Phú với 3.1 tỷ phòng ngủ đang có giá khoảng 3.1 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:41:54 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 3.1 tỷ m2 tại dự án Masteri An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3.1 tỷ PN3.1 tỷm²3.1 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 3.2 tỷ m2

Giá bán diện tích căn hộ 3.2 tỷm² tại dự án Masteri An Phú với 3.2 tỷ phòng ngủ đang có giá khoảng 3.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:42:50 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 3.2 tỷ m2 tại dự án Masteri An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3.2 tỷ PN3.2 tỷm²3.2 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 3.5 tỷ m2

Giá bán diện tích căn hộ 3.5 tỷm² tại dự án Masteri An Phú với 3.5 tỷ phòng ngủ đang có giá khoảng 3.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:40:49 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 3.5 tỷ m2 tại dự án Masteri An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3.5 tỷ PN3.5 tỷm²3.5 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 3.7 tỷ m2

Giá bán diện tích căn hộ 3.7 tỷm² tại dự án Masteri An Phú với 3.7 tỷ phòng ngủ đang có giá khoảng 3.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:41:22 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 3.7 tỷ m2 tại dự án Masteri An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3.7 tỷ PN3.7 tỷm²3.7 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 3.9 tỷ m2

Giá bán diện tích căn hộ 3.9 tỷm² tại dự án Masteri An Phú với 3.9 tỷ phòng ngủ đang có giá khoảng 3.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:40:54 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 3.9 tỷ m2 tại dự án Masteri An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3.9 tỷ PN3.9 tỷm²3.9 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 4 tỷ m2

Giá bán diện tích căn hộ 4 tỷm² tại dự án Masteri An Phú với 4 tỷ phòng ngủ đang có giá khoảng 4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:40:16 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 4 tỷ m2 tại dự án Masteri An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 tỷ PN4 tỷm²4 tỷ
#4 tỷ PN4 tỷm²4 tỷ
#4 tỷ PN4 tỷm²4 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 4.04 tỷ m2

Giá bán diện tích căn hộ 4.04 tỷm² tại dự án Masteri An Phú với 4.04 tỷ phòng ngủ đang có giá khoảng 4.04 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:41:27 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 4.04 tỷ m2 tại dự án Masteri An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4.04 tỷ PN4.04 tỷm²4.04 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 4.05 tỷ m2

Giá bán diện tích căn hộ 4.05 tỷm² tại dự án Masteri An Phú với 4.05 tỷ phòng ngủ đang có giá khoảng 4.05 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:40:48 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 4.05 tỷ m2 tại dự án Masteri An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4.05 tỷ PN4.05 tỷm²4.05 tỷ
#4.05 tỷ PN4.05 tỷm²4.05 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 4.1 tỷ m2

Giá bán diện tích căn hộ 4.1 tỷm² tại dự án Masteri An Phú với 4.1 tỷ phòng ngủ đang có giá khoảng 4.1 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:42:30 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 4.1 tỷ m2 tại dự án Masteri An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4.1 tỷ PN4.1 tỷm²4.1 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 4.25 tỷ m2

Giá bán diện tích căn hộ 4.25 tỷm² tại dự án Masteri An Phú với 4.25 tỷ phòng ngủ đang có giá khoảng 4.25 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:41:33 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 4.25 tỷ m2 tại dự án Masteri An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4.25 tỷ PN4.25 tỷm²4.25 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 4.3 tỷ m2

Giá bán diện tích căn hộ 4.3 tỷm² tại dự án Masteri An Phú với 4.3 tỷ phòng ngủ đang có giá khoảng 4.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:39:43 ngày 07 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 4.3 tỷ m2 tại dự án Masteri An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4.3 tỷ PN4.3 tỷm²4.3 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 4.5 tỷ m2

Giá bán diện tích căn hộ 4.5 tỷm² tại dự án Masteri An Phú với 4.5 tỷ phòng ngủ đang có giá khoảng 4.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:41:17 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 4.5 tỷ m2 tại dự án Masteri An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4.5 tỷ PN4.5 tỷm²4.5 tỷ
#4.5 tỷ PN4.5 tỷm²4.5 tỷ
#4.5 tỷ PN4.5 tỷm²4.5 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 6 tỷ m2

Giá bán diện tích căn hộ 6 tỷm² tại dự án Masteri An Phú với 6 tỷ phòng ngủ đang có giá khoảng 6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:41:11 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 6 tỷ m2 tại dự án Masteri An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#6 tỷ PN6 tỷm²6 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 23 tỷ m2

Giá bán diện tích căn hộ 23 tỷm² tại dự án Masteri An Phú với 23 tỷ phòng ngủ đang có giá khoảng 23 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 09:41:59 ngày 10 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 23 tỷ m2 tại dự án Masteri An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#23 tỷ PN23 tỷm²23 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 69.57 m2

Giá bán diện tích căn hộ 69.57m² tại dự án Masteri An Phú với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.85 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 15:05:10 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 69.57 m2 tại dự án Masteri An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN69.57m²4.85 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 69.7 m2

Giá bán diện tích căn hộ 69.7m² tại dự án Masteri An Phú với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 14:13:35 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 69.7 m2 tại dự án Masteri An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN69.7m²3.9 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 70 m2

Giá bán diện tích căn hộ 70m² tại dự án Masteri An Phú với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 15:05:51 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 70 m2 tại dự án Masteri An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN70m²3.55 tỷ
#2 PN70m²3.8 tỷ
#2 PN70m²3.95 tỷ
#2 PN70m²4.05 tỷ
#2 PN70m²4.05 tỷ
#2 PN70m²4.05 tỷ
#2 PN70m²4.2 tỷ
#2 PN70m²4.3 tỷ
#2 PN70m²4.85 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri An Phú 396 m2

Giá bán diện tích căn hộ 396m² tại dự án Masteri An Phú với phòng ngủ đang có giá khoảng 23 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri An Phú vào 14:12:44 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri An Phú bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 396 m2 tại dự án Masteri An Phú có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN396m²23 tỷ

Tác giả bài viết