Bảng Giá bán căn hộ chung cư Lavida Plus tại quận 7 cập nhật mới nhất từ xemgianha.com, chúng tôi cam kết đây là thông tin chính xác từ thị trường Giá bán căn hộ Lavida Plus tại quận 7 cập nhật 24/24

Căn Hộ Lavida Plus
Căn Hộ Lavida Plus

Giá bán căn hộ Lavida Plus 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Lavida Plus với diện tích 38m² đang có giá khoảng 1.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 13:59:48 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Lavida Plus 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN55m²1.5 tỷ
#1 PN30m²1.5 tỷ
#1 PN53m²1.6 tỷ
#1 PN38m²1.7 tỷ
#1 PN51m²1.9 tỷ
#1 PN55m²2.085 tỷ
#1 PN55m²2.085 tỷ
#1 PN55m²2.1 tỷ
#1 PN55m²2.17 tỷ
#1 PN55m²2.185 tỷ

Giá bán căn hộ Lavida Plus 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Lavida Plus với diện tích 75m² đang có giá khoảng 2.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 14:02:19 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Lavida Plus 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN55m²2.5 tỷ
#2 PN75m²2.8 tỷ
#2 PN75m²2.8 tỷ
#2 PN75m²2.8 tỷ
#2 PN75m²2.8 tỷ
#2 PN75m²2.85 tỷ
#2 PN76m²3 tỷ
#2 PN65m²3.1 tỷ
#2 PN80m²3.3 tỷ
#2 PN75m²3.5 tỷ

Giá bán căn hộ Lavida Plus 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Lavida Plus với diện tích 96m² đang có giá khoảng 4.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 14:02:14 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Lavida Plus 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN96m²4.3 tỷ

Giá bán căn hộ Lavida Plus 30 m2

Giá bán diện tích căn hộ 30m² tại dự án Lavida Plus với phòng ngủ đang có giá khoảng 1.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 14:04:58 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 30 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN30m²1.5 tỷ
#1 PN30m²1.5 tỷ

Giá bán căn hộ Lavida Plus 37 m2

Giá bán diện tích căn hộ 37m² tại dự án Lavida Plus với phòng ngủ đang có giá khoảng 1.85 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 14:07:59 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 37 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN37m²1.85 tỷ

Giá bán căn hộ Lavida Plus 38 m2

Giá bán diện tích căn hộ 38m² tại dự án Lavida Plus với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 13:59:48 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 38 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN38m²1.7 tỷ

Giá bán căn hộ Lavida Plus 43 m2

Giá bán diện tích căn hộ 43m² tại dự án Lavida Plus với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.32 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 14:05:13 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 43 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN43m²2.32 tỷ

Giá bán căn hộ Lavida Plus 51 m2

Giá bán diện tích căn hộ 51m² tại dự án Lavida Plus với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 14:01:36 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 51 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN51m²1.9 tỷ

Giá bán căn hộ Lavida Plus 53 m2

Giá bán diện tích căn hộ 53m² tại dự án Lavida Plus với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.35 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 14:02:41 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 53 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN53m²1.6 tỷ
# PN53m²2.25 tỷ
#1 PN53m²2.25 tỷ
#1 PN53m²2.25 tỷ
#1 PN53m²2.27 tỷ
#1 PN53m²2.35 tỷ

Giá bán căn hộ Lavida Plus 55 m2

Giá bán diện tích căn hộ 55m² tại dự án Lavida Plus với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.085 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 14:05:19 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 55 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN55m²1.5 tỷ
#1 PN55m²2.085 tỷ
#1 PN55m²2.085 tỷ
#1 PN55m²2.1 tỷ
#1 PN55m²2.17 tỷ
#1 PN55m²2.185 tỷ
#1 PN55m²2.185 tỷ
#2 PN55m²2.5 tỷ

Giá bán căn hộ Lavida Plus 65 m2

Giá bán diện tích căn hộ 65m² tại dự án Lavida Plus với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.1 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 14:59:40 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 65 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN65m²3.1 tỷ

Giá bán căn hộ Lavida Plus 66 m2

Giá bán diện tích căn hộ 66m² tại dự án Lavida Plus với phòng ngủ đang có giá khoảng 3.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 13:59:23 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 66 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN66m²3.7 tỷ

Giá bán căn hộ Lavida Plus 75 m2

Giá bán diện tích căn hộ 75m² tại dự án Lavida Plus với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 14:02:19 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 75 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN75m²2.8 tỷ
#2 PN75m²2.8 tỷ
#2 PN75m²2.8 tỷ
# PN75m²2.8 tỷ
#2 PN75m²2.8 tỷ
#2 PN75m²2.85 tỷ
#2 PN75m²3.5 tỷ

Giá bán căn hộ Lavida Plus 76 m2

Giá bán diện tích căn hộ 76m² tại dự án Lavida Plus với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 14:04:34 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 76 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN76m²3 tỷ

Giá bán căn hộ Lavida Plus 80 m2

Giá bán diện tích căn hộ 80m² tại dự án Lavida Plus với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 15:00:26 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 80 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN80m²3.3 tỷ
# PN80m²3.8 tỷ

Giá bán căn hộ Lavida Plus 96 m2

Giá bán diện tích căn hộ 96m² tại dự án Lavida Plus với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lavida Plus vào 14:02:14 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lavida Plus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 96 m2 tại dự án Lavida Plus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN96m²4.1 tỷ
#3 PN96m²4.3 tỷ

Tác giả bài viết