Cập nhật Giá bán căn hộ chung cư La Astoria tại đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2, thông tin về Giá bán căn hộ chung cư La Astoria tại quận 2 được xemgianha.com cập nhật 24/24 mới nhất và liên tục cho quý khách hàng.

Khu căn hộ chung cư La Astoria tại quận 2
Khu căn hộ chung cư La Astoria tại quận 2

 

Giá bán căn hộ La Astoria 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án La Astoria với diện tích 42m² đang có giá khoảng 1.45 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án La Astoria vào 10:47:27 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án La Astoria bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ La Astoria 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN42m²1.45 tỷ
#1 PN45m²1.45 tỷ
#1 PN45m²1.45 tỷ
#1 PN45m²1.45 tỷ
#1 PN45m²1.5 tỷ
#1 PN45m²1.5 tỷ
#1 PN45m²1.5 tỷ
#1 PN42m²1.52 tỷ
#1 PN45m²1.55 tỷ
#1 PN45m²1.55 tỷ

Giá bán căn hộ La Astoria 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án La Astoria với diện tích 55m² đang có giá khoảng 2.4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án La Astoria vào 11:38:32 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án La Astoria bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ La Astoria 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN67m²2.2 tỷ
#2 PN67m²2.3 tỷ
#2 PN67m²2.3 tỷ
#2 PN67m²2.33 tỷ
#2 PN55m²2.35 tỷ
#2 PN66m²2.35 tỷ
#2 PN66m²2.35 tỷ
#2 PN55m²2.4 tỷ
#2 PN55m²2.45 tỷ
#2 PN66m²3 tỷ

Giá bán căn hộ La Astoria 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án La Astoria với diện tích 82m² đang có giá khoảng 2.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án La Astoria vào 10:47:53 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án La Astoria bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ La Astoria 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN82m²2.54 tỷ
#3 PN82m²2.54 triệu
#3 PN82m²2.6 tỷ
#3 PN82m²2.6 tỷ
#3 PN82m²2.65 tỷ
#3 PN82m²2.75 tỷ
#3 PN85m²2.75 tỷ
#3 PN89m²2.85 tỷ
#3 PN89m²2.89 tỷ
#3 PN92m²2.95 tỷ

Giá bán căn hộ La Astoria 4 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 4 phòng ngủ tại dự án La Astoria với diện tích 255m² đang có giá khoảng 9.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án La Astoria vào 10:47:18 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án La Astoria bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ La Astoria 4 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN255m²9.5 tỷ

Giá bán căn hộ La Astoria 42 m2

Giá bán diện tích căn hộ 42m² tại dự án La Astoria với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.45 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án La Astoria vào 10:47:27 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án La Astoria bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 42 m2 tại dự án La Astoria có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN42m²1.45 tỷ
#1 PN42m²1.52 tỷ

Giá bán căn hộ La Astoria 45 m2

Giá bán diện tích căn hộ 45m² tại dự án La Astoria với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.55 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án La Astoria vào 10:47:58 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án La Astoria bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 45 m2 tại dự án La Astoria có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN45m²1.45 tỷ
#1 PN45m²1.45 tỷ
#1 PN45m²1.45 tỷ
#1 PN45m²1.5 tỷ
#1 PN45m²1.5 tỷ
#1 PN45m²1.5 tỷ
#1 PN45m²1.55 tỷ
#1 PN45m²1.55 tỷ

Giá bán căn hộ La Astoria 50 m2

Giá bán diện tích căn hộ 50m² tại dự án La Astoria với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.85 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án La Astoria vào 10:46:38 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án La Astoria bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 50 m2 tại dự án La Astoria có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN50m²1.85 tỷ

Giá bán căn hộ La Astoria 55 m2

Giá bán diện tích căn hộ 55m² tại dự án La Astoria với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án La Astoria vào 11:38:32 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án La Astoria bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 55 m2 tại dự án La Astoria có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN55m²2.35 tỷ
#2 PN55m²2.4 tỷ
#2 PN55m²2.45 tỷ
#3 PN55m²3 tỷ

Giá bán căn hộ La Astoria 66 m2

Giá bán diện tích căn hộ 66m² tại dự án La Astoria với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.35 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án La Astoria vào 10:44:34 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án La Astoria bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 66 m2 tại dự án La Astoria có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN66m²2.35 tỷ
#2 PN66m²2.35 tỷ
#2 PN66m²3 tỷ

Giá bán căn hộ La Astoria 67 m2

Giá bán diện tích căn hộ 67m² tại dự án La Astoria với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án La Astoria vào 10:47:08 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án La Astoria bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 67 m2 tại dự án La Astoria có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN67m²2.2 tỷ
#2 PN67m²2.3 tỷ
#2 PN67m²2.3 tỷ
#2 PN67m²2.33 tỷ
# PN67m²2.35 tỷ

Giá bán căn hộ La Astoria 71 m2

Giá bán diện tích căn hộ 71m² tại dự án La Astoria với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án La Astoria vào 10:46:59 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án La Astoria bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 71 m2 tại dự án La Astoria có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN71m²3 tỷ

Giá bán căn hộ La Astoria 82 m2

Giá bán diện tích căn hộ 82m² tại dự án La Astoria với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án La Astoria vào 10:47:53 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án La Astoria bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 82 m2 tại dự án La Astoria có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN82m²2.54 triệu
#3 PN82m²2.54 tỷ
#3 PN82m²2.6 tỷ
#3 PN82m²2.6 tỷ
#3 PN82m²2.65 tỷ
#3 PN82m²2.75 tỷ

Giá bán căn hộ La Astoria 85 m2

Giá bán diện tích căn hộ 85m² tại dự án La Astoria với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.055 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án La Astoria vào 10:54:14 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án La Astoria bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 85 m2 tại dự án La Astoria có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN85m²2.75 tỷ
#3 PN85m²3 tỷ
#3 PN85m²3.055 tỷ

Giá bán căn hộ La Astoria 88 m2

Giá bán diện tích căn hộ 88m² tại dự án La Astoria với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án La Astoria vào 10:54:25 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án La Astoria bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 88 m2 tại dự án La Astoria có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN88m²3.6 tỷ

Giá bán căn hộ La Astoria 89 m2

Giá bán diện tích căn hộ 89m² tại dự án La Astoria với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 30.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án La Astoria vào 11:38:06 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án La Astoria bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 89 m2 tại dự án La Astoria có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN89m²2.85 tỷ
#3 PN89m²2.89 tỷ
#3 PN89m²2.95 tỷ
#3 PN89m²2.99 tỷ
#3 PN89m²3.03 tỷ
#3 PN89m²3.05 tỷ
#3 PN89m²30.3 tỷ

Giá bán căn hộ La Astoria 92 m2

Giá bán diện tích căn hộ 92m² tại dự án La Astoria với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.95 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án La Astoria vào 10:54:41 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án La Astoria bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 92 m2 tại dự án La Astoria có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN92m²2.95 tỷ

Giá bán căn hộ La Astoria 140 m2

Giá bán diện tích căn hộ 140m² tại dự án La Astoria với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án La Astoria vào 11:39:30 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án La Astoria bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 140 m2 tại dự án La Astoria có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN140m²3.9 tỷ
#3 PN140m²3.9 tỷ

Giá bán căn hộ La Astoria 255 m2

Giá bán diện tích căn hộ 255m² tại dự án La Astoria với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 9.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án La Astoria vào 10:47:18 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án La Astoria bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 255 m2 tại dự án La Astoria có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN255m²9.5 tỷ

Giá bán căn hộ La Astoria 272 m2

Giá bán diện tích căn hộ 272m² tại dự án La Astoria với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án La Astoria vào 10:54:58 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án La Astoria bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 272 m2 tại dự án La Astoria có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN272m²10 tỷ

Tác giả bài viết