Giá bán căn hộ chung cư Jamila Khang Điền tại quận 9 chính xác nhất, được xemgianha.com cập nhật liên tục 24/24, giá bán căn hộ Jamila Khang Điền tại quận 9 là giá thịt trường chuyển nhượng hiện tại.

Giá bán căn hộ chung cư Jamila Khang Điền tại quận 9
Giá bán căn hộ chung cư Jamila Khang Điền tại quận 9

 

Giá bán căn hộ Jamila Khang Điền 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Jamila Khang Điền với diện tích 70m² đang có giá khoảng 2.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Jamila Khang Điền vào 16:57:47 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Jamila Khang Điền bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Jamila Khang Điền 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN70m²2.4 tỷ
#2 PN70m²2.65 tỷ
#2 PN70m²2.65 tỷ
#2 PN69m²2.65 tỷ
#2 PN70m²2.65 tỷ
#2 PN76.18m²2.65 tỷ
#2 PN70m²2.65 tỷ
#2 PN71m²2.65 tỷ
#2 PN70m²2.7 tỷ
#2 PN76.18m²2.75 tỷ

Giá bán căn hộ Jamila Khang Điền 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Jamila Khang Điền với diện tích 99m² đang có giá khoảng 4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Jamila Khang Điền vào 16:59:18 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Jamila Khang Điền bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Jamila Khang Điền 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN75m²2.9 tỷ
#3 PN100m²3.5 tỷ
#3 PN88m²3.5 tỷ
#3 PN89m²3.7 tỷ
#3 PN99m²4 tỷ
#3 PN99m²4 tỷ
#3 PN99m²4 tỷ
#3 PN99m²4.15 tỷ

Giá bán căn hộ Jamila Khang Điền 69 m2

Giá bán diện tích căn hộ 69m² tại dự án Jamila Khang Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.65 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Jamila Khang Điền vào 16:58:46 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Jamila Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 69 m2 tại dự án Jamila Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN69m²2.65 tỷ

Giá bán căn hộ Jamila Khang Điền 70 m2

Giá bán diện tích căn hộ 70m² tại dự án Jamila Khang Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Jamila Khang Điền vào 16:57:47 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Jamila Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 70 m2 tại dự án Jamila Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN70m²2.4 tỷ
#2 PN70m²2.65 tỷ
#2 PN70m²2.65 tỷ
#2 PN70m²2.65 tỷ
#2 PN70m²2.65 tỷ
#2 PN70m²2.7 tỷ
#2 PN70m²2.9 tỷ
#2 PN70m²2.95 tỷ

Giá bán căn hộ Jamila Khang Điền 71 m2

Giá bán diện tích căn hộ 71m² tại dự án Jamila Khang Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.65 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Jamila Khang Điền vào 16:58:41 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Jamila Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 71 m2 tại dự án Jamila Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN71m²2.65 tỷ

Giá bán căn hộ Jamila Khang Điền 75 m2

Giá bán diện tích căn hộ 75m² tại dự án Jamila Khang Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.85 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Jamila Khang Điền vào 17:21:18 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Jamila Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 75 m2 tại dự án Jamila Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN75m²2.8 tỷ
#2 PN75m²2.8 tỷ
#2 PN75m²2.8 tỷ
#2 PN75m²2.85 tỷ
#2 PN75m²2.85 tỷ
#2 PN75m²2.85 tỷ
# PN75m²2.85 tỷ
#2 PN75m²2.85 tỷ
#2 PN75m²2.89 tỷ
#2 PN75m²2.9 tỷ

Giá bán căn hộ Jamila Khang Điền 76 m2

Giá bán diện tích căn hộ 76m² tại dự án Jamila Khang Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.03 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Jamila Khang Điền vào 17:21:45 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Jamila Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 76 m2 tại dự án Jamila Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN76m²2.8 tỷ
#2 PN76m²2.8 tỷ
#2 PN76m²2.85 tỷ
#2 PN76m²2.9 tỷ
#2 PN76m²3.03 tỷ

Giá bán căn hộ Jamila Khang Điền 76.18 m2

Giá bán diện tích căn hộ 76.18m² tại dự án Jamila Khang Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.75 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Jamila Khang Điền vào 17:04:35 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Jamila Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 76.18 m2 tại dự án Jamila Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN76.18m²2.65 tỷ
#2 PN76.18m²2.75 tỷ

Giá bán căn hộ Jamila Khang Điền 77 m2

Giá bán diện tích căn hộ 77m² tại dự án Jamila Khang Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Jamila Khang Điền vào 16:57:03 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Jamila Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 77 m2 tại dự án Jamila Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN77m²2.9 tỷ

Giá bán căn hộ Jamila Khang Điền 88 m2

Giá bán diện tích căn hộ 88m² tại dự án Jamila Khang Điền với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Jamila Khang Điền vào 16:57:52 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Jamila Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 88 m2 tại dự án Jamila Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN88m²3.5 tỷ

Giá bán căn hộ Jamila Khang Điền 89 m2

Giá bán diện tích căn hộ 89m² tại dự án Jamila Khang Điền với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Jamila Khang Điền vào 16:57:33 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Jamila Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 89 m2 tại dự án Jamila Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN89m²3.7 tỷ

Giá bán căn hộ Jamila Khang Điền 99 m2

Giá bán diện tích căn hộ 99m² tại dự án Jamila Khang Điền với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Jamila Khang Điền vào 16:59:18 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Jamila Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 99 m2 tại dự án Jamila Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN99m²4 tỷ
#3 PN99m²4 tỷ
#3 PN99m²4 tỷ
#3 PN99m²4.15 tỷ

Giá bán căn hộ Jamila Khang Điền 100 m2

Giá bán diện tích căn hộ 100m² tại dự án Jamila Khang Điền với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Jamila Khang Điền vào 16:57:21 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Jamila Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 100 m2 tại dự án Jamila Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN100m²3.5 tỷ

Tác giả bài viết