Cập nhật bảng Giá bán căn hộ chung cư Estella Heights tại quận 2 mới nhất từ xemgianha.com, thông tin Giá bán căn hộ chung cư Estella Heights tại quận 2 là giá thị trường cập nhật liên tục 24/24 chính xác nhất.

Khu căn hộ Estella Heights
Khu căn hộ Estella Heights

Giá bán căn hộ Estella Heights 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Estella Heights với diện tích 60m² đang có giá khoảng 4.85 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Estella Heights vào 11:30:16 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Estella Heights bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Estella Heights 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN60m²4.85 tỷ

Giá bán căn hộ Estella Heights 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Estella Heights với diện tích 106m² đang có giá khoảng 7.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Estella Heights vào 11:42:20 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Estella Heights bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Estella Heights 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN104m²6 tỷ
#2 PN90m²6.55 tỷ
#2 PN90m²6.6 tỷ
#2 PN90m²6.6 tỷ
#2 PN89m²6.7 tỷ
#2 PN90m²6.7 tỷ
#2 PN89m²6.7 tỷ
#2 PN90m²6.75 tỷ
#2 PN90m²6.8 tỷ
#2 PN90m²7 tỷ

Giá bán căn hộ Estella Heights 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Estella Heights với diện tích 123m² đang có giá khoảng 9.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Estella Heights vào 11:28:46 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Estella Heights bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Estella Heights 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN125m²7.8 tỷ
#3 PN123m²8.3 tỷ
#3 PN123m²9.3 tỷ
#3 PN125m²9.5 tỷ
#3 PN130m²11.5 tỷ
#3 PN130m²11.5 tỷ
#3 PN150m²11.6 tỷ
#3 PN125m²11.9 tỷ
#3 PN125m²12.4 tỷ
#3 PN125m²12.5 tỷ

Giá bán căn hộ Estella Heights 4 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 4 phòng ngủ tại dự án Estella Heights với diện tích 180m² đang có giá khoảng 16.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Estella Heights vào 11:51:41 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Estella Heights bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Estella Heights 4 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN180m²13 tỷ
#4 PN180m²16.8 tỷ
#4 PN180m²16.9 tỷ

Giá bán căn hộ Estella Heights 60 m2

Giá bán diện tích căn hộ 60m² tại dự án Estella Heights với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.85 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Estella Heights vào 11:30:16 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Estella Heights bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 60 m2 tại dự án Estella Heights có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN60m²4.85 tỷ

Giá bán căn hộ Estella Heights 89 m2

Giá bán diện tích căn hộ 89m² tại dự án Estella Heights với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7.1 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Estella Heights vào 11:34:04 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Estella Heights bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 89 m2 tại dự án Estella Heights có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN89m²6.7 tỷ
#2 PN89m²6.7 tỷ
#2 PN89m²7.1 tỷ

Giá bán căn hộ Estella Heights 90 m2

Giá bán diện tích căn hộ 90m² tại dự án Estella Heights với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Estella Heights vào 11:36:06 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Estella Heights bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 90 m2 tại dự án Estella Heights có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN90m²6.55 tỷ
#2 PN90m²6.6 tỷ
#2 PN90m²6.6 tỷ
#2 PN90m²6.7 tỷ
#2 PN90m²6.75 tỷ
#2 PN90m²6.8 tỷ
#2 PN90m²7 tỷ

Giá bán căn hộ Estella Heights 102 m2

Giá bán diện tích căn hộ 102m² tại dự án Estella Heights với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 8.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Estella Heights vào 11:51:57 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Estella Heights bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 102 m2 tại dự án Estella Heights có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN102m²8.6 tỷ

Giá bán căn hộ Estella Heights 104 m2

Giá bán diện tích căn hộ 104m² tại dự án Estella Heights với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Estella Heights vào 11:33:29 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Estella Heights bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 104 m2 tại dự án Estella Heights có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN104m²6 tỷ
#2 PN104m²7.5 tỷ

Giá bán căn hộ Estella Heights 106 m2

Giá bán diện tích căn hộ 106m² tại dự án Estella Heights với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Estella Heights vào 11:42:20 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Estella Heights bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 106 m2 tại dự án Estella Heights có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN106m²7.2 tỷ
#2 PN106m²7.2 tỷ
#2 PN106m²7.5 tỷ

Giá bán căn hộ Estella Heights 123 m2

Giá bán diện tích căn hộ 123m² tại dự án Estella Heights với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 9.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Estella Heights vào 11:28:46 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Estella Heights bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 123 m2 tại dự án Estella Heights có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN123m²8.3 tỷ
#3 PN123m²9.3 tỷ

Giá bán căn hộ Estella Heights 125 m2

Giá bán diện tích căn hộ 125m² tại dự án Estella Heights với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 11.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Estella Heights vào 11:30:28 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Estella Heights bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 125 m2 tại dự án Estella Heights có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN125m²7.8 tỷ
#3 PN125m²9.5 tỷ
#3 PN125m²11.9 tỷ
#3 PN125m²12.4 tỷ
#3 PN125m²12.5 tỷ

Giá bán căn hộ Estella Heights 130 m2

Giá bán diện tích căn hộ 130m² tại dự án Estella Heights với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 11.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Estella Heights vào 11:43:20 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Estella Heights bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 130 m2 tại dự án Estella Heights có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN130m²11.5 tỷ
#3 PN130m²11.5 tỷ
#3 PN130m²12.5 tỷ

Giá bán căn hộ Estella Heights 136 m2

Giá bán diện tích căn hộ 136m² tại dự án Estella Heights với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Estella Heights vào 11:42:04 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Estella Heights bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 136 m2 tại dự án Estella Heights có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán

Giá bán căn hộ Estella Heights 150 m2

Giá bán diện tích căn hộ 150m² tại dự án Estella Heights với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Estella Heights vào 11:51:26 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Estella Heights bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 150 m2 tại dự án Estella Heights có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN150m²11.6 tỷ
#3 PN150m²15 tỷ
#3 PN150m²15 tỷ
#3 PN150m²16 tỷ

Giá bán căn hộ Estella Heights 152 m2

Giá bán diện tích căn hộ 152m² tại dự án Estella Heights với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 13 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Estella Heights vào 11:42:09 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Estella Heights bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 152 m2 tại dự án Estella Heights có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN152m²13 tỷ

Giá bán căn hộ Estella Heights 154 m2

Giá bán diện tích căn hộ 154m² tại dự án Estella Heights với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 15.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Estella Heights vào 11:38:07 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Estella Heights bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 154 m2 tại dự án Estella Heights có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN154m²15.2 tỷ

Giá bán căn hộ Estella Heights 156 m2

Giá bán diện tích căn hộ 156m² tại dự án Estella Heights với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Estella Heights vào 11:33:06 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Estella Heights bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 156 m2 tại dự án Estella Heights có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN156m²16 tỷ

Giá bán căn hộ Estella Heights 180 m2

Giá bán diện tích căn hộ 180m² tại dự án Estella Heights với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 16.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Estella Heights vào 11:51:41 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Estella Heights bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 180 m2 tại dự án Estella Heights có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN180m²13 tỷ
#4 PN180m²16.8 tỷ
#4 PN180m²16.9 tỷ

Giá bán căn hộ Estella Heights 240 m2

Giá bán diện tích căn hộ 240m² tại dự án Estella Heights với phòng ngủ đang có giá khoảng 30 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Estella Heights vào 11:28:35 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Estella Heights bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 240 m2 tại dự án Estella Heights có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN240m²30 tỷ

Tác giả bài viết