Bảng Giá bán căn hộ chung cư Eco Green Sài Gòn tại quận 7 được xemgianha.com cập nhật mới nhất 24/24, Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn tại quận 7 là giá chính xác theo thị trường.

Khu căn hộ chung cư Eco Green Sài Gòn
Khu căn hộ chung cư Eco Green Sài Gòn

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Eco Green Sài Gòn với diện tích 44m² đang có giá khoảng 2.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:44:10 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN44m²2.8 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Eco Green Sài Gòn với diện tích 52m² đang có giá khoảng 2.98 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:11:03 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN45m²2.69 tỷ
#2 PN45m²2.69 tỷ
#2 PN45m²2.69 tỷ
#2 PN65m²2.7 tỷ
#2 PN52m²2.88 tỷ
#2 PN52m²2.886 tỷ
#2 PN52m²2.886 tỷ
#2 PN52m²2.89 tỷ
#2 PN55m²2.9 tỷ
#2 PN52m²2.9 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Eco Green Sài Gòn với diện tích 87m² đang có giá khoảng 5.15 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:44:52 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN81m²4.1 tỷ
#3 PN80m²4.1 tỷ
#3 PN95m²4.2 tỷ
#3 PN80.64m²4.2 tỷ
#3 PN87m²4.3 tỷ
#3 PN80m²4.3 tỷ
#3 PN87m²4.38 tỷ
#3 PN86m²4.5 tỷ
#3 PN86m²4.5 tỷ
#3 PN97m²4.6 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 44 m2

Giá bán diện tích căn hộ 44m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:44:10 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 44 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN44m²2.8 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 45 m2

Giá bán diện tích căn hộ 45m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.69 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:16:14 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 45 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN45m²2.69 tỷ
#2 PN45m²2.69 tỷ
#2 PN45m²2.69 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 52 m2

Giá bán diện tích căn hộ 52m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.98 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:11:03 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 52 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN52m²2.88 tỷ
#2 PN52m²2.886 tỷ
#2 PN52m²2.886 tỷ
#2 PN52m²2.89 tỷ
#2 PN52m²2.9 tỷ
#2 PN52m²2.9 tỷ
#2 PN52m²2.95 tỷ
#2 PN52m²2.98 tỷ
#2 PN52m²2.98 tỷ
#2 PN52m²3.05 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 55 m2

Giá bán diện tích căn hộ 55m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:16:18 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 55 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN55m²2.9 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 56 m2

Giá bán diện tích căn hộ 56m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.95 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:16:05 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 56 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN56m²2.95 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 60 m2

Giá bán diện tích căn hộ 60m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:16:43 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 60 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN60m²3.6 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 60.7 m2

Giá bán diện tích căn hộ 60.7m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.706 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:00:08 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 60.7 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN60.7m²3.7 tỷ
#2 PN60.7m²3.706 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 61 m2

Giá bán diện tích căn hộ 61m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.35 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:44:47 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 61 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN61m²3.35 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 64.7 m2

Giá bán diện tích căn hộ 64.7m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:23:33 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 64.7 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN64.7m²4.2 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 65 m2

Giá bán diện tích căn hộ 65m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.29 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:41:37 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 65 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN65m²2.7 tỷ
#2 PN65m²3.25 tỷ
#2 PN65m²3.25 tỷ
#2 PN65m²3.25 tỷ
#2 PN65m²3.26 tỷ
#2 PN65m²3.26 tỷ
#2 PN65m²3.29 tỷ
#2 PN65m²3.29 tỷ
#2 PN65m²3.29 tỷ
#2 PN65m²3.29 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 65.55 m2

Giá bán diện tích căn hộ 65.55m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.55 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:45:09 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 65.55 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN65.55m²3.55 tỷ
#2 PN65.55m²3.61 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 66 m2

Giá bán diện tích căn hộ 66m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:15:22 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 66 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN66m²3.25 tỷ
#2 PN66m²3.263 tỷ
#2 PN66m²3.263 tỷ
#2 PN66m²3.27 tỷ
#2 PN66m²3.3 tỷ
#2 PN66m²3.34 tỷ
#2 PN66m²3.34 tỷ
#2 PN66m²3.34 tỷ
#2 PN66m²3.35 tỷ
#2 PN66m²3.45 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 66.57 m2

Giá bán diện tích căn hộ 66.57m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:23:29 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 66.57 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN66.57m²3.26 tỷ
#2 PN66.57m²3.5 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 67 m2

Giá bán diện tích căn hộ 67m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:22:12 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 67 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN67m²3.35 tỷ
#2 PN67m²3.35 tỷ
#2 PN67m²3.35 tỷ
#2 PN67m²3.45 tỷ
#2 PN67m²3.49 tỷ
#2 PN67m²3.5 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 68 m2

Giá bán diện tích căn hộ 68m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.865 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:42:32 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 68 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN68m²3.839 tỷ
#2 PN68m²3.865 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 72 m2

Giá bán diện tích căn hộ 72m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.99 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:11:12 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 72 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN72m²3.99 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 73 m2

Giá bán diện tích căn hộ 73m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.02 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:41:32 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 73 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN73m²3.75 tỷ
#2 PN73m²4.02 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 80 m2

Giá bán diện tích căn hộ 80m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:42:46 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 80 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN80m²4.1 tỷ
#3 PN80m²4.3 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 80.64 m2

Giá bán diện tích căn hộ 80.64m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:42:05 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 80.64 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN80.64m²4.2 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 81 m2

Giá bán diện tích căn hộ 81m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:16:23 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 81 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN81m²4.1 tỷ
#2 PN81m²4.3 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 82 m2

Giá bán diện tích căn hộ 82m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:22:36 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 82 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN82m²4.8 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 84 m2

Giá bán diện tích căn hộ 84m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:17:13 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 84 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 86 m2

Giá bán diện tích căn hộ 86m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:41:51 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 86 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN86m²4.5 tỷ
#3 PN86m²4.5 tỷ
#3 PN86m²5 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 87 m2

Giá bán diện tích căn hộ 87m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.15 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:44:52 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 87 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN87m²4.3 tỷ
#3 PN87m²4.38 tỷ
#3 PN87m²5.15 tỷ
#3 PN87m²5.17 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 89.2 m2

Giá bán diện tích căn hộ 89.2m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 51 triệu/m², giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:59:57 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 89.2 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN89.2m²51 triệu/m²

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 94 m2

Giá bán diện tích căn hộ 94m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với phòng ngủ đang có giá khoảng 5.4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:22:47 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 94 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN94m²5.4 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 94.74 m2

Giá bán diện tích căn hộ 94.74m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.654 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:39:17 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 94.74 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN94.74m²5.654 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 95 m2

Giá bán diện tích căn hộ 95m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.89 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:13:38 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 95 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN95m²4.2 tỷ
#3 PN95m²4.8 tỷ
#3 PN95m²4.89 tỷ
#3 PN95m²4.9 tỷ
#3 PN95m²5.2 tỷ

Giá bán căn hộ Eco Green Sài Gòn 97 m2

Giá bán diện tích căn hộ 97m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:43:23 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 97 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN97m²4.6 tỷ

Tác giả bài viết