Bảng Giá bán căn hộ chung cư Diamond Lotus Phúc Khang tại quận 8 mới nhất, chính xác nhất được cập nhật bởi xemgianha.com, bạn đang tìm Giá bán căn hộ Diamond Lotus Phúc Khang tại quận 8 phải không?

Khu căn hộ chung cư Diamond Lotus Phúc Khang tại quận 8
Khu căn hộ chung cư Diamond Lotus Phúc Khang tại quận 8

Giá bán căn hộ Diamond Lotus 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Diamond Lotus với diện tích 50m² đang có giá khoảng 2.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Lotus vào 20:48:00 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Lotus bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Diamond Lotus 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN49m²2.26 tỷ
#1 PN50m²2.3 tỷ
#1 PN50m²2.3 tỷ
#1 PN50m²2.35 tỷ
#1 PN49m²2.35 tỷ
#1 PN62m²3.02 tỷ

Giá bán căn hộ Diamond Lotus 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Diamond Lotus với diện tích 62m² đang có giá khoảng 2.98 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Lotus vào 20:46:56 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Lotus bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Diamond Lotus 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN57m²2.75 tỷ
#2 PN62m²2.98 tỷ
#2 PN58m²3.2 tỷ
#2 PN63m²3.4 tỷ
#2 PN79m²3.53 tỷ

Giá bán căn hộ Diamond Lotus 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Diamond Lotus với diện tích 91m² đang có giá khoảng 3.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Lotus vào 21:19:16 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Lotus bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Diamond Lotus 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN91m²3.8 tỷ

Giá bán căn hộ Diamond Lotus 49 m2

Giá bán diện tích căn hộ 49m² tại dự án Diamond Lotus với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.35 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Lotus vào 20:49:11 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Lotus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 49 m2 tại dự án Diamond Lotus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN49m²2.26 tỷ
#1 PN49m²2.35 tỷ

Giá bán căn hộ Diamond Lotus 50 m2

Giá bán diện tích căn hộ 50m² tại dự án Diamond Lotus với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Lotus vào 20:48:00 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Lotus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 50 m2 tại dự án Diamond Lotus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN50m²2.3 tỷ
#1 PN50m²2.3 tỷ
#1 PN50m²2.35 tỷ

Giá bán căn hộ Diamond Lotus 57 m2

Giá bán diện tích căn hộ 57m² tại dự án Diamond Lotus với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.75 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Lotus vào 21:25:33 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Lotus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 57 m2 tại dự án Diamond Lotus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN57m²2.75 tỷ

Giá bán căn hộ Diamond Lotus 58 m2

Giá bán diện tích căn hộ 58m² tại dự án Diamond Lotus với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Lotus vào 21:22:58 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Lotus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 58 m2 tại dự án Diamond Lotus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN58m²3.2 tỷ

Giá bán căn hộ Diamond Lotus 62 m2

Giá bán diện tích căn hộ 62m² tại dự án Diamond Lotus với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.98 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Lotus vào 20:46:56 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Lotus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 62 m2 tại dự án Diamond Lotus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN62m²2.98 tỷ
#1 PN62m²3.02 tỷ

Giá bán căn hộ Diamond Lotus 63 m2

Giá bán diện tích căn hộ 63m² tại dự án Diamond Lotus với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Lotus vào 21:19:00 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Lotus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 63 m2 tại dự án Diamond Lotus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN63m²3.4 tỷ

Giá bán căn hộ Diamond Lotus 79 m2

Giá bán diện tích căn hộ 79m² tại dự án Diamond Lotus với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.53 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Lotus vào 21:19:05 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Lotus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 79 m2 tại dự án Diamond Lotus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN79m²3.53 tỷ
# PN79m²3.75 tỷ

Giá bán căn hộ Diamond Lotus 91 m2

Giá bán diện tích căn hộ 91m² tại dự án Diamond Lotus với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Diamond Lotus vào 21:19:16 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Diamond Lotus bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 91 m2 tại dự án Diamond Lotus có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN91m²3.8 tỷ

Tác giả bài viết