Cập nhật Giá bán căn hộ Charmington La Pointe Cao Thắng mới nhất, chính xác nhất từ xemgianha.com, thông tin về Giá bán căn hộ Charmington La Pointe Cao Thắng là giá thị trường chuyển nhượng hiện tại.

Khu căn hộ Charmington La Pointe Cao Thắng
Khu căn hộ Charmington La Pointe Cao Thắng

Giá bán căn hộ Charmington La Pointe 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Charmington La Pointe với diện tích 30m² đang có giá khoảng 1.4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Charmington La Pointe vào 12:19:31 ngày 14 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Charmington La Pointe bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Charmington La Pointe 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN30m²1.4 tỷ
#1 PN30m²1.4 tỷ
#1 PN30m²1.4 tỷ
#1 PN31m²1.4 tỷ
#1 PN31m²1.4 tỷ
#1 PN31m²1.4 tỷ
#1 PN31m²1.4 tỷ
#1 PN31m²1.4 tỷ
#1 PN30m²1.45 tỷ
#1 PN31m²1.45 tỷ

Giá bán căn hộ Charmington La Pointe 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Charmington La Pointe với diện tích 72m² đang có giá khoảng 3.05 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Charmington La Pointe vào 22:25:07 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Charmington La Pointe bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Charmington La Pointe 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN72m²3.05 tỷ

Giá bán căn hộ Charmington La Pointe 30 m2

Giá bán diện tích căn hộ 30m² tại dự án Charmington La Pointe với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Charmington La Pointe vào 12:19:31 ngày 14 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Charmington La Pointe bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 30 m2 tại dự án Charmington La Pointe có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN30m²1.4 tỷ
#1 PN30m²1.4 tỷ
#1 PN30m²1.4 tỷ
#1 PN30m²1.45 tỷ
#1 PN30m²1.45 tỷ

Giá bán căn hộ Charmington La Pointe 31 m2

Giá bán diện tích căn hộ 31m² tại dự án Charmington La Pointe với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Charmington La Pointe vào 12:33:01 ngày 11 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Charmington La Pointe bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 31 m2 tại dự án Charmington La Pointe có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN31m²1.4 tỷ
#1 PN31m²1.4 tỷ
# PN31m²1.4 tỷ
#1 PN31m²1.4 tỷ
#1 PN31m²1.4 tỷ
# PN31m²1.4 tỷ
# PN31m²1.4 tỷ
# PN31m²1.4 tỷ
# PN31m²1.4 tỷ
#1 PN31m²1.4 tỷ

Giá bán căn hộ Charmington La Pointe 32 m2

Giá bán diện tích căn hộ 32m² tại dự án Charmington La Pointe với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Charmington La Pointe vào 12:33:22 ngày 11 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Charmington La Pointe bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 32 m2 tại dự án Charmington La Pointe có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN32m²1.5 tỷ

Giá bán căn hộ Charmington La Pointe 33 m2

Giá bán diện tích căn hộ 33m² tại dự án Charmington La Pointe với phòng ngủ đang có giá khoảng 1.55 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Charmington La Pointe vào 22:26:10 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Charmington La Pointe bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 33 m2 tại dự án Charmington La Pointe có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN33m²1.55 tỷ

Giá bán căn hộ Charmington La Pointe 35 m2

Giá bán diện tích căn hộ 35m² tại dự án Charmington La Pointe với phòng ngủ đang có giá khoảng 1.48 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Charmington La Pointe vào 12:33:28 ngày 11 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Charmington La Pointe bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 35 m2 tại dự án Charmington La Pointe có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN35m²1.45 tỷ
# PN35m²1.48 tỷ
# PN35m²1.49 tỷ
# PN35m²1.5 tỷ
#1 PN35m²1.5 tỷ
#1 PN35m²1.5 tỷ
#1 PN35m²1.6 tỷ

Giá bán căn hộ Charmington La Pointe 45 m2

Giá bán diện tích căn hộ 45m² tại dự án Charmington La Pointe với phòng ngủ đang có giá khoảng 1.83 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Charmington La Pointe vào 22:26:53 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Charmington La Pointe bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 45 m2 tại dự án Charmington La Pointe có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN45m²1.8 tỷ
# PN45m²1.83 tỷ
#1 PN45m²1.85 tỷ
# PN45m²2.02 tỷ

Giá bán căn hộ Charmington La Pointe 51 m2

Giá bán diện tích căn hộ 51m² tại dự án Charmington La Pointe với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Charmington La Pointe vào 22:25:59 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Charmington La Pointe bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 51 m2 tại dự án Charmington La Pointe có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN51m²2.5 tỷ

Giá bán căn hộ Charmington La Pointe 72 m2

Giá bán diện tích căn hộ 72m² tại dự án Charmington La Pointe với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.05 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Charmington La Pointe vào 22:25:07 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Charmington La Pointe bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 72 m2 tại dự án Charmington La Pointe có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN72m²3.05 tỷ

Tác giả bài viết