Giá cho thuê căn hộ chung cư Vinhomes Grand Park tại quận 9 cập nhật mới nhất từ xemgianha.com, bảng giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park tại quận 9 là bảng giá thị trường do các bạn môi giới đăng.

Giá cho thuê căn hộ chung cư Vinhomes Grand Park tại quận 9
Giá cho thuê căn hộ chung cư Vinhomes Grand Park tại quận 9

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Vinhomes Grand Park với diện tích 30m² đang có giá khoảng 3.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Grand Park vào 16:34:48 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Grand Park bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN30m²3.5 triệu/tháng
#1 PN30m²3.5 triệu/tháng
#1 PN30m²3.5 triệu/tháng
#1 PN30m²3.5 triệu/tháng
#1 PN47m²4.5 triệu/tháng
#1 PN47m²4.5 triệu/tháng
#1 PN59m²4.5 triệu/tháng
#1 PN52m²5 triệu/tháng
#1 PN47m²5 triệu/tháng
#1 PN50m²5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Vinhomes Grand Park với diện tích 59m² đang có giá khoảng 5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Grand Park vào 16:53:06 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Grand Park bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN59m²5 triệu/tháng
#2 PN59m²5 triệu/tháng
#2 PN67m²5 triệu/tháng
#2 PN59m²5.5 triệu/tháng
#2 PN59m²5.5 triệu/tháng
#2 PN67m²6 triệu/tháng
#2 PN69m²7 triệu/tháng
#2 PN69m²7 triệu/tháng
#2 PN59m²7 triệu/tháng
#2 PN59m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Vinhomes Grand Park với diện tích 81m² đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Grand Park vào 17:05:37 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Grand Park bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN81.5m²6 triệu/tháng
#3 PN81.5m²6.5 triệu/tháng
#3 PN70m²9 triệu/tháng
#3 PN81m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 30 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 30m² tại dự án Vinhomes Grand Park với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Grand Park vào 16:34:48 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Grand Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 30 m2 tại dự án Vinhomes Grand Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN30m²3.3 triệu/tháng
#1 PN30m²3.5 triệu/tháng
#1 PN30m²3.5 triệu/tháng
#1 PN30m²3.5 triệu/tháng
#1 PN30m²3.5 triệu/tháng
# PN30m²3.8 triệu/tháng
# PN30m²4 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 31 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 31m² tại dự án Vinhomes Grand Park với phòng ngủ đang có giá khoảng 5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Grand Park vào 16:33:06 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Grand Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 31 m2 tại dự án Vinhomes Grand Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN31m²5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 33 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 33m² tại dự án Vinhomes Grand Park với phòng ngủ đang có giá khoảng 3.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Grand Park vào 16:33:59 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Grand Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 33 m2 tại dự án Vinhomes Grand Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN33m²3.5 triệu/tháng
# PN33m²3.5 triệu/tháng
# PN33m²4 triệu/tháng
# PN33m²5.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 37 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 37m² tại dự án Vinhomes Grand Park với phòng ngủ đang có giá khoảng 3.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Grand Park vào 17:05:25 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Grand Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 37 m2 tại dự án Vinhomes Grand Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN37m²3.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 47 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 47m² tại dự án Vinhomes Grand Park với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Grand Park vào 16:33:50 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Grand Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 47 m2 tại dự án Vinhomes Grand Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN47m²4 triệu/tháng
#1 PN47m²4.5 triệu/tháng
#1 PN47m²4.5 triệu/tháng
#1 PN47m²5 triệu/tháng
#1 PN47m²5.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 50 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 50m² tại dự án Vinhomes Grand Park với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Grand Park vào 17:07:15 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Grand Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 50 m2 tại dự án Vinhomes Grand Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN50m²5 triệu/tháng
#1 PN50m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 51.7 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 51.7m² tại dự án Vinhomes Grand Park với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 6 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Grand Park vào 16:32:56 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Grand Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 51.7 m2 tại dự án Vinhomes Grand Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN51.7m²6 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 52 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 52m² tại dự án Vinhomes Grand Park với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Grand Park vào 16:33:20 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Grand Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 52 m2 tại dự án Vinhomes Grand Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN52m²5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 59 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 59m² tại dự án Vinhomes Grand Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Grand Park vào 16:53:06 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Grand Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 59 m2 tại dự án Vinhomes Grand Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN59m²4.5 triệu/tháng
#2 PN59m²5 triệu/tháng
#2 PN59m²5 triệu/tháng
#2 PN59m²5.5 triệu/tháng
#2 PN59m²5.5 triệu/tháng
#1 PN59m²6 triệu/tháng
#2 PN59m²7 triệu/tháng
#2 PN59m²7 triệu/tháng
#2 PN59m²7 triệu/tháng
#2 PN59m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 60 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 60m² tại dự án Vinhomes Grand Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Grand Park vào 17:12:32 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Grand Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 60 m2 tại dự án Vinhomes Grand Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN60m²7 triệu/tháng
#2 PN60m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 63 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 63m² tại dự án Vinhomes Grand Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Grand Park vào 16:33:20 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Grand Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 63 m2 tại dự án Vinhomes Grand Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN63m²7 triệu/tháng
#2 PN63m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 65 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 65m² tại dự án Vinhomes Grand Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Grand Park vào 17:11:06 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Grand Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 65 m2 tại dự án Vinhomes Grand Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN65m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 67 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 67m² tại dự án Vinhomes Grand Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 6 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Grand Park vào 16:47:33 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Grand Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 67 m2 tại dự án Vinhomes Grand Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN67m²5 triệu/tháng
#2 PN67m²6 triệu/tháng
#2 PN67m²8 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 69 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 69m² tại dự án Vinhomes Grand Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Grand Park vào 16:32:17 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Grand Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 69 m2 tại dự án Vinhomes Grand Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN69m²6 triệu/tháng
#2 PN69m²7 triệu/tháng
#2 PN69m²7 triệu/tháng
#2 PN69m²7 triệu/tháng
#2 PN69m²7 triệu/tháng
#1 PN69m²7.5 triệu/tháng
#2 PN69m²7.5 triệu/tháng
#2 PN69m²8 triệu/tháng
#2 PN69m²8 triệu/tháng
#2 PN69m²8.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 70 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 70m² tại dự án Vinhomes Grand Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Grand Park vào 16:34:23 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Grand Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 70 m2 tại dự án Vinhomes Grand Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN70m²7.5 triệu/tháng
#2 PN70m²8 triệu/tháng
#2 PN70m²8 triệu/tháng
#3 PN70m²9 triệu/tháng
#2 PN70m²9.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 81 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 81m² tại dự án Vinhomes Grand Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Grand Park vào 17:05:37 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Grand Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 81 m2 tại dự án Vinhomes Grand Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN81m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 81.5 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 81.5m² tại dự án Vinhomes Grand Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Vinhomes Grand Park vào 16:28:05 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Vinhomes Grand Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 81.5 m2 tại dự án Vinhomes Grand Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN81.5m²6 triệu/tháng
#3 PN81.5m²6.5 triệu/tháng

Tác giả bài viết