Chuyên cho thuê căn hộ chung cư The Era Town tại quận 7, cập nhật những căn hộ The Era Town tại quận 7 theo thị trường mới nhất 24/24, bảng giá cho thuê căn hộ The Era Town tại quận 7 được cung cấp bởi xemgianha.com

Cho thuê căn hộ chung cư The Era Town tại quận 7
Cho thuê căn hộ chung cư The Era Town tại quận 7

Giá cho thuê căn hộ The Era Town 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án The Era Town với diện tích 48m² đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Era Town vào 00:01:58 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Era Town bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ The Era Town 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN48m²6 triệu/tháng
#1 PN48m²6.8 triệu/tháng
#1 PN48m²6.8 triệu/tháng
#1 PN48m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Era Town 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án The Era Town với diện tích 90m² đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Era Town vào 23:39:27 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Era Town bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ The Era Town 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN67m²7 triệu/tháng
#2 PN85m²7 triệu/tháng
#2 PN85m²7 triệu/tháng
#2 PN85m²7.5 triệu/tháng
#2 PN85m²7.5 triệu/tháng
#2 PN67m²7.5 triệu/tháng
#2 PN90m²7.5 triệu/tháng
#2 PN90m²8 triệu/tháng
#2 PN85m²8 triệu/tháng
#2 PN84m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Era Town 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án The Era Town với diện tích 97m² đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Era Town vào 00:04:43 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Era Town bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ The Era Town 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN97m²8 triệu/tháng
#3 PN97m²8 triệu/tháng
#3 PN97m²8 triệu/tháng
#3 PN97m²9 triệu/tháng
#3 PN135m²9.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Era Town 4 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 4 phòng ngủ tại dự án The Era Town với diện tích 161m² đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Era Town vào 00:03:51 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Era Town bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ The Era Town 4 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#4 PN161m²10 triệu/tháng
#4 PN161m²11 triệu/tháng
#4 PN161m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Era Town 48 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 48m² tại dự án The Era Town với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Era Town vào 00:01:58 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Era Town bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 48 m2 tại dự án The Era Town có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN48m²6 triệu/tháng
#1 PN48m²6.8 triệu/tháng
#1 PN48m²6.8 triệu/tháng
#1 PN48m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Era Town 67 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 67m² tại dự án The Era Town với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Era Town vào 23:41:17 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Era Town bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 67 m2 tại dự án The Era Town có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN67m²7 triệu/tháng
# PN67m²7.5 triệu/tháng
#2 PN67m²7.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Era Town 84 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 84m² tại dự án The Era Town với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Era Town vào 23:39:09 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Era Town bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 84 m2 tại dự án The Era Town có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN84m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Era Town 85 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 85m² tại dự án The Era Town với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Era Town vào 23:41:04 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Era Town bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 85 m2 tại dự án The Era Town có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN85m²7 triệu/tháng
#2 PN85m²7 triệu/tháng
#2 PN85m²7.5 triệu/tháng
#2 PN85m²7.5 triệu/tháng
#2 PN85m²8 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Era Town 90 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 90m² tại dự án The Era Town với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Era Town vào 23:39:27 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Era Town bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 90 m2 tại dự án The Era Town có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN90m²7.5 triệu/tháng
#2 PN90m²8 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Era Town 97 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 97m² tại dự án The Era Town với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Era Town vào 00:04:43 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Era Town bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 97 m2 tại dự án The Era Town có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN97m²8 triệu/tháng
#3 PN97m²8 triệu/tháng
#3 PN97m²8 triệu/tháng
#3 PN97m²9 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Era Town 135 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 135m² tại dự án The Era Town với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 9.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Era Town vào 23:38:08 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Era Town bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 135 m2 tại dự án The Era Town có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN135m²9.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Era Town 161 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 161m² tại dự án The Era Town với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Era Town vào 00:03:51 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Era Town bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 161 m2 tại dự án The Era Town có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#4 PN161m²10 triệu/tháng
# PN161m²11 triệu/tháng
#4 PN161m²11 triệu/tháng
#4 PN161m²11 triệu/tháng

Tác giả bài viết