Bảng giá cho thuê căn hộ chung cư Belleza Apartment tại quận 7 cập nhật 24/24 thông tin chính xác nhất được cung cấp bởi xemgianha.com, giá cho thuê căn hộ Belleza Apartment tại quận 7 được tổng hợp từ giá cả thị trường.

Giá cho thuê căn hộ chung cư Belleza Apartment tại quận 7
Giá cho thuê căn hộ chung cư Belleza Apartment tại quận 7

Giá cho thuê căn hộ Belleza Apartment 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Belleza Apartment với diện tích 50m² đang có giá khoảng 6 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Belleza Apartment vào 23:38:56 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Belleza Apartment bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Belleza Apartment 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN50m²6 triệu/tháng
#1 PN45m²6.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Belleza Apartment 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Belleza Apartment với diện tích 76m² đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Belleza Apartment vào 23:37:09 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Belleza Apartment bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Belleza Apartment 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN76m²7 triệu/tháng
#2 PN82m²7 triệu/tháng
#2 PN78m²7 triệu/tháng
#2 PN88m²8 triệu/tháng
#2 PN88m²8 triệu/tháng
#2 PN76m²8 triệu/tháng
#2 PN80m²8 triệu/tháng
#2 PN88m²8.5 triệu/tháng
#2 PN124m²10 triệu/tháng
#2 PN88m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Belleza Apartment 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Belleza Apartment với diện tích 189m² đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Belleza Apartment vào 23:38:18 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Belleza Apartment bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Belleza Apartment 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN102m²9.5 triệu/tháng
#3 PN124m²10 triệu/tháng
#3 PN124m²10 triệu/tháng
#3 PN127m²10 triệu/tháng
#3 PN105m²10.5 triệu/tháng
#3 PN189m²14 triệu/tháng
#3 PN189m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Belleza Apartment 45 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 45m² tại dự án Belleza Apartment với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Belleza Apartment vào 23:37:28 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Belleza Apartment bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 45 m2 tại dự án Belleza Apartment có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN45m²6.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Belleza Apartment 50 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 50m² tại dự án Belleza Apartment với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 6 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Belleza Apartment vào 23:38:56 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Belleza Apartment bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 50 m2 tại dự án Belleza Apartment có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN50m²6 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Belleza Apartment 76 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 76m² tại dự án Belleza Apartment với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Belleza Apartment vào 23:37:09 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Belleza Apartment bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 76 m2 tại dự án Belleza Apartment có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN76m²7 triệu/tháng
#2 PN76m²8 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Belleza Apartment 78 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 78m² tại dự án Belleza Apartment với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Belleza Apartment vào 23:37:23 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Belleza Apartment bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 78 m2 tại dự án Belleza Apartment có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN78m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Belleza Apartment 80 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 80m² tại dự án Belleza Apartment với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Belleza Apartment vào 23:37:19 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Belleza Apartment bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 80 m2 tại dự án Belleza Apartment có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN80m²8 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Belleza Apartment 82 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 82m² tại dự án Belleza Apartment với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Belleza Apartment vào 23:38:33 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Belleza Apartment bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 82 m2 tại dự án Belleza Apartment có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN82m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Belleza Apartment 88 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 88m² tại dự án Belleza Apartment với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 8.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Belleza Apartment vào 00:03:44 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Belleza Apartment bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 88 m2 tại dự án Belleza Apartment có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN88m²8 triệu/tháng
#2 PN88m²8 triệu/tháng
#2 PN88m²8.5 triệu/tháng
#2 PN88m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Belleza Apartment 102 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 102m² tại dự án Belleza Apartment với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Belleza Apartment vào 23:38:28 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Belleza Apartment bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 102 m2 tại dự án Belleza Apartment có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN102m²9.5 triệu/tháng
#2 PN102m²10.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Belleza Apartment 105 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 105m² tại dự án Belleza Apartment với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 10.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Belleza Apartment vào 00:03:20 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Belleza Apartment bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 105 m2 tại dự án Belleza Apartment có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN105m²10.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Belleza Apartment 124 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 124m² tại dự án Belleza Apartment với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Belleza Apartment vào 23:39:57 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Belleza Apartment bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 124 m2 tại dự án Belleza Apartment có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN124m²10 triệu/tháng
#3 PN124m²10 triệu/tháng
#3 PN124m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Belleza Apartment 127 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 127m² tại dự án Belleza Apartment với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Belleza Apartment vào 00:03:37 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Belleza Apartment bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 127 m2 tại dự án Belleza Apartment có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN127m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Belleza Apartment 189 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 189m² tại dự án Belleza Apartment với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Belleza Apartment vào 23:38:18 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Belleza Apartment bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 189 m2 tại dự án Belleza Apartment có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN189m²14 triệu/tháng
#3 PN189m²14 triệu/tháng

Tác giả bài viết