Cập nhật Bảng giá cho thuê căn hộ Thủ Thiêm Dragon tại quận 2 mới nhất và chính xác nhất theo thông tin thị trường, giá cho thuê căn hộ Thủ Thiêm Dragon tại quận 2 bởi xemgianha.com, thông tin chúng tôi cập nhật 24/24.

Khu căn hộ Thủ Thiêm Dragon tại quận 2
Khu căn hộ Thủ Thiêm Dragon tại quận 2

Giá cho thuê căn hộ Thủ Thiêm Dragon 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Thủ Thiêm Dragon với diện tích 35m² đang có giá khoảng 5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Thủ Thiêm Dragon vào 22:58:32 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Thủ Thiêm Dragon bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Thủ Thiêm Dragon 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN35m²5 triệu/tháng
#1 PN35m²5 triệu/tháng
#1 PN35m²5 triệu/tháng
#1 PN35m²6.5 triệu/tháng
#1 PN45m²7.5 triệu/tháng
#1 PN45m²8 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Thủ Thiêm Dragon 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Thủ Thiêm Dragon với diện tích 79m² đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Thủ Thiêm Dragon vào 22:58:02 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Thủ Thiêm Dragon bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Thủ Thiêm Dragon 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN79.5m²8 triệu/tháng
#2 PN79.5m²8 triệu/tháng
#2 PN79m²8.5 triệu/tháng
#2 PN79m²8.5 triệu/tháng
#2 PN79m²8.5 triệu/tháng
#2 PN79m²8.5 triệu/tháng
#2 PN80m²9 triệu/tháng
#2 PN79.5m²9.5 triệu/tháng
#2 PN79m²10 triệu/tháng
#2 PN79m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Thủ Thiêm Dragon 35 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 35m² tại dự án Thủ Thiêm Dragon với phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Thủ Thiêm Dragon vào 23:19:04 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Thủ Thiêm Dragon bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 35 m2 tại dự án Thủ Thiêm Dragon có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN35m²5 triệu/tháng
#1 PN35m²5 triệu/tháng
#1 PN35m²5 triệu/tháng
#1 PN35m²6.5 triệu/tháng
# PN35m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Thủ Thiêm Dragon 45 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 45m² tại dự án Thủ Thiêm Dragon với phòng ngủ đang có giá khoảng 6 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Thủ Thiêm Dragon vào 23:18:53 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Thủ Thiêm Dragon bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 45 m2 tại dự án Thủ Thiêm Dragon có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN45m²6 triệu/tháng
#1 PN45m²7.5 triệu/tháng
#1 PN45m²8 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Thủ Thiêm Dragon 79 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 79m² tại dự án Thủ Thiêm Dragon với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Thủ Thiêm Dragon vào 22:58:02 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Thủ Thiêm Dragon bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 79 m2 tại dự án Thủ Thiêm Dragon có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN79m²8.5 triệu/tháng
#2 PN79m²8.5 triệu/tháng
#2 PN79m²8.5 triệu/tháng
#2 PN79m²8.5 triệu/tháng
#2 PN79m²10 triệu/tháng
#2 PN79m²10 triệu/tháng
#2 PN79m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Thủ Thiêm Dragon 79.5 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 79.5m² tại dự án Thủ Thiêm Dragon với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Thủ Thiêm Dragon vào 23:18:18 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Thủ Thiêm Dragon bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 79.5 m2 tại dự án Thủ Thiêm Dragon có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN79.5m²8 triệu/tháng
#2 PN79.5m²8 triệu/tháng
#2 PN79.5m²9.5 triệu/tháng
#2 PN79.5m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Thủ Thiêm Dragon 80 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 80m² tại dự án Thủ Thiêm Dragon với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Thủ Thiêm Dragon vào 23:19:19 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Thủ Thiêm Dragon bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 80 m2 tại dự án Thủ Thiêm Dragon có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN80m²9 triệu/tháng
#2 PN80m²10 triệu/tháng
#2 PN80m²10 triệu/tháng
#2 PN80m²10 triệu/tháng
#2 PN80m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Thủ Thiêm Dragon 80.5 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 80.5m² tại dự án Thủ Thiêm Dragon với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Thủ Thiêm Dragon vào 23:19:35 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Thủ Thiêm Dragon bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 80.5 m2 tại dự án Thủ Thiêm Dragon có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN80.5m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Thủ Thiêm Dragon 82 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 82m² tại dự án Thủ Thiêm Dragon với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Thủ Thiêm Dragon vào 23:19:24 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Thủ Thiêm Dragon bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 82 m2 tại dự án Thủ Thiêm Dragon có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN82m²10 triệu/tháng

Tác giả bài viết