Tổng hợp gảng giá cho thuê căn hộ chung cư The Park Residence tại Nhà Bè mới nhất 2021 bởi https://xemgianha.com/, website cung cấp thông tin giá cho thuê căn hộ The Park Residence tại Nhà Bè chính xác nhất.

Bảng giá cho thuê căn hộ chung cư The Park Residence tại Nhà Bè
Bảng giá cho thuê căn hộ chung cư The Park Residence tại Nhà Bè

 

Giá cho thuê căn hộ The Park Residence 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án The Park Residence với diện tích 52m² đang có giá khoảng 6 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Park Residence vào 13:59:26 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Park Residence bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ The Park Residence 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN52m²5.5 triệu/tháng
#1 PN52m²5.5 triệu/tháng
#1 PN52m²5.5 triệu/tháng
#1 PN52m²5.5 triệu/tháng
#1 PN52m²5.5 triệu/tháng
#1 PN52m²5.5 triệu/tháng
#1 PN52m²5.5 triệu/tháng
#1 PN52m²6 triệu/tháng
#1 PN53m²6 triệu/tháng
#1 PN52m²6 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Park Residence 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án The Park Residence với diện tích 63m² đang có giá khoảng 7.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Park Residence vào 13:59:21 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Park Residence bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ The Park Residence 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN62m²7 triệu/tháng
#2 PN62m²7 triệu/tháng
#2 PN62m²7 triệu/tháng
#2 PN61m²7 triệu/tháng
#2 PN62m²7 triệu/tháng
#2 PN62m²7 triệu/tháng
#2 PN63m²7 triệu/tháng
#2 PN61m²7 triệu/tháng
#2 PN74m²7 triệu/tháng
#2 PN63m²7.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Park Residence 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án The Park Residence với diện tích 106m² đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Park Residence vào 14:08:21 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Park Residence bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ The Park Residence 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN106m²9 triệu/tháng
#3 PN106m²9 triệu/tháng
#3 PN106m²9 triệu/tháng
#3 PN106m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Park Residence 52 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 52m² tại dự án The Park Residence với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 6 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Park Residence vào 13:59:26 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Park Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 52 m2 tại dự án The Park Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN52m²5.5 triệu/tháng
# PN52m²5.5 triệu/tháng
#1 PN52m²5.5 triệu/tháng
#1 PN52m²5.5 triệu/tháng
#1 PN52m²5.5 triệu/tháng
#1 PN52m²5.5 triệu/tháng
#1 PN52m²5.5 triệu/tháng
#1 PN52m²5.5 triệu/tháng
#1 PN52m²6 triệu/tháng
#1 PN52m²6 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Park Residence 53 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 53m² tại dự án The Park Residence với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 6 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Park Residence vào 14:07:24 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Park Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 53 m2 tại dự án The Park Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN53m²6 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Park Residence 58 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 58m² tại dự án The Park Residence với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Park Residence vào 14:06:33 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Park Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 58 m2 tại dự án The Park Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN58m²7 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Park Residence 61 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 61m² tại dự án The Park Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Park Residence vào 14:09:09 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Park Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 61 m2 tại dự án The Park Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN61m²7 triệu/tháng
#2 PN61m²7 triệu/tháng
#2 PN61m²9 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Park Residence 62 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 62m² tại dự án The Park Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Park Residence vào 13:55:16 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Park Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 62 m2 tại dự án The Park Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN62m²6.5 triệu/tháng
#2 PN62m²7 triệu/tháng
#2 PN62m²7 triệu/tháng
#2 PN62m²7 triệu/tháng
#2 PN62m²7 triệu/tháng
#2 PN62m²7 triệu/tháng
#2 PN62m²7.5 triệu/tháng
# PN62m²8 triệu/tháng
#2 PN62m²8 triệu/tháng
#2 PN62m²9.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Park Residence 63 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 63m² tại dự án The Park Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Park Residence vào 13:59:21 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Park Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 63 m2 tại dự án The Park Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN63m²7 triệu/tháng
#2 PN63m²7.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Park Residence 73 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 73m² tại dự án The Park Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Park Residence vào 13:58:43 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Park Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 73 m2 tại dự án The Park Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN73m²9.5 triệu/tháng
#2 PN73m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Park Residence 74 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 74m² tại dự án The Park Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 7.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Park Residence vào 13:55:57 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Park Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 74 m2 tại dự án The Park Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN74m²7 triệu/tháng
#2 PN74m²7.5 triệu/tháng
#2 PN74m²7.5 triệu/tháng
#2 PN74m²7.5 triệu/tháng
#2 PN74m²8 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Park Residence 84 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 84m² tại dự án The Park Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 9.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Park Residence vào 14:59:23 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Park Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 84 m2 tại dự án The Park Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN84m²8 triệu/tháng
#2 PN84m²9.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ The Park Residence 106 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 106m² tại dự án The Park Residence với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Park Residence vào 14:08:21 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án The Park Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 106 m2 tại dự án The Park Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN106m²9 triệu/tháng
#3 PN106m²9 triệu/tháng
#3 PN106m²9 triệu/tháng
#3 PN106m²11 triệu/tháng

Tác giả bài viết