Cập nhật bảng giá cho thuê căn hộ chung cư Saigon Pearl tại Bình Thạnh mới nhất realtime 24/24, thông tin chính xác theo thị trường giá cho thuê căn hộ Saigon Pearl tại Bình Thạnh. Quý khách hàng xem chi tiết vào bên dưới nhé.

Khu căn hộ chung cư Saigon Pearl
Khu căn hộ chung cư Saigon Pearl

 

Giá cho thuê căn hộ Saigon Pearl 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Saigon Pearl với diện tích 84m² đang có giá khoảng 13 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:16:52 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Saigon Pearl 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN84m²13 triệu/tháng
#2 PN92m²14 triệu/tháng
#2 PN90m²14 triệu/tháng
#2 PN90m²14 triệu/tháng
#2 PN90m²14 triệu/tháng
#2 PN86m²14 triệu/tháng
#2 PN86m²14 triệu/tháng
#2 PN90m²14.5 triệu/tháng
#2 PN84m²15 triệu/tháng
#2 PN86m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Pearl 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Saigon Pearl với diện tích 143m² đang có giá khoảng 34 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:12:57 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Saigon Pearl 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN100m²18 triệu/tháng
#3 PN135.75m²20 triệu/tháng
#3 PN135m²20 triệu/tháng
#3 PN100m²20 triệu/tháng
#3 PN98m²21 triệu/tháng
#3 PN136m²24 triệu/tháng
#3 PN135m²24 triệu/tháng
#3 PN140m²24 triệu/tháng
#3 PN135m²24 triệu/tháng
#3 PN135m²24 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Pearl 84 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 84m² tại dự án Saigon Pearl với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 13 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:16:52 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 84 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN84m²13 triệu/tháng
#2 PN84m²15 triệu/tháng
#2 PN84m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Pearl 86 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 86m² tại dự án Saigon Pearl với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:29:04 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 86 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN86m²14 triệu/tháng
#2 PN86m²14 triệu/tháng
#2 PN86m²15 triệu/tháng
#2 PN86m²15 triệu/tháng
#2 PN86m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Pearl 90 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 90m² tại dự án Saigon Pearl với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:44:52 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 90 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN90m²14 triệu/tháng
#2 PN90m²14 triệu/tháng
#2 PN90m²14 triệu/tháng
#2 PN90m²14 triệu/tháng
# PN90m²14 triệu/tháng
#2 PN90m²14.5 triệu/tháng
#2 PN90m²15 triệu/tháng
#2 PN90m²15 triệu/tháng
#2 PN90m²15 triệu/tháng
#2 PN90m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Pearl 92 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 92m² tại dự án Saigon Pearl với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:27:51 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 92 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN92m²14 triệu/tháng
#2 PN92m²18 triệu/tháng
#2 PN92m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Pearl 98 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 98m² tại dự án Saigon Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 21 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:45:27 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 98 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN98m²21 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Pearl 100 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 100m² tại dự án Saigon Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:43:49 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 100 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN100m²18 triệu/tháng
#3 PN100m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Pearl 133 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 133m² tại dự án Saigon Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 25 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:43:34 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 133 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN133m²25 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Pearl 135 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 135m² tại dự án Saigon Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 24 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:12:29 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 135 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN135m²20 triệu/tháng
#3 PN135m²24 triệu/tháng
#3 PN135m²24 triệu/tháng
#3 PN135m²24 triệu/tháng
#3 PN135m²25 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Pearl 135.75 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 135.75m² tại dự án Saigon Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 20 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:41:48 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 135.75 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN135.75m²20 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Pearl 136 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 136m² tại dự án Saigon Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 24 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:15:42 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 136 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN136m²24 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Pearl 140 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 140m² tại dự án Saigon Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 24 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:25:13 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 140 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN140m²24 triệu/tháng
#3 PN140m²24 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Saigon Pearl 143 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 143m² tại dự án Saigon Pearl với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 34 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Saigon Pearl vào 15:12:57 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Saigon Pearl bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 143 m2 tại dự án Saigon Pearl có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN143m²34 triệu/tháng

Tác giả bài viết