Cập nhật bảng giá cho thuê căn hộ chung cư Căn hộ Riva Park tại quận 4 mới nhất, thông tin về Bảng giá cho thuê căn hộ Riva Park tại quận 4 được xemgianha.com cập nhật liên tục 24/24 theo thông tin thị trường, cập nhật chính xác nhất.

Khu căn hộ chung cư Căn hộ Riva Park tại quận 4
Khu căn hộ chung cư Căn hộ Riva Park tại quận 4

Giá cho thuê căn hộ Riva Park 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Riva Park với diện tích 86m² đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:53:44 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Riva Park 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN86m²10 triệu/tháng
#2 PN80m²10 triệu/tháng
#2 PN82m²11 triệu/tháng
#2 PN81m²11 triệu/tháng
#2 PN83m²12 triệu/tháng
#2 PN86m²12 triệu/tháng
#2 PN82m²13 triệu/tháng
#2 PN82m²13 triệu/tháng
#2 PN82m²13 triệu/tháng
#2 PN80m²13.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Riva Park 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Riva Park với diện tích 120m² đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:53:50 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Riva Park 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN90m²12.5 triệu/tháng
#3 PN110m²14 triệu/tháng
#3 PN120m²15 triệu/tháng
#3 PN107m²15 triệu/tháng
#3 PN105m²17 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Riva Park 70 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 70m² tại dự án Riva Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:54:22 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 70 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN70m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Riva Park 80 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 80m² tại dự án Riva Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:53:33 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 80 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN80m²10 triệu/tháng
#2 PN80m²13.5 triệu/tháng
#2 PN80m²14 triệu/tháng
#2 PN80m²15 triệu/tháng
#2 PN80m²15 triệu/tháng
#2 PN80m²15 triệu/tháng
#2 PN80m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Riva Park 81 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 81m² tại dự án Riva Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:53:22 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 81 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN81m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Riva Park 82 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 82m² tại dự án Riva Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:53:27 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 82 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN82m²11 triệu/tháng
#2 PN82m²13 triệu/tháng
#2 PN82m²13 triệu/tháng
#2 PN82m²13 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Riva Park 83 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 83m² tại dự án Riva Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:54:32 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 83 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN83m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Riva Park 86 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 86m² tại dự án Riva Park với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:53:44 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 86 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN86m²10 triệu/tháng
#2 PN86m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Riva Park 90 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 90m² tại dự án Riva Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 12.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:54:27 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 90 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN90m²12.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Riva Park 105 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 105m² tại dự án Riva Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 17 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:54:43 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 105 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN105m²17 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Riva Park 107 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 107m² tại dự án Riva Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:53:39 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 107 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN107m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Riva Park 110 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 110m² tại dự án Riva Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 14 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:54:05 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 110 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN110m²14 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Riva Park 120 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 120m² tại dự án Riva Park với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Riva Park vào 09:53:50 ngày 13 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Riva Park bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 120 m2 tại dự án Riva Park có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN120m²15 triệu/tháng

Tác giả bài viết