Bảng giá cho thuê căn hộ chung cư Masteri Millennium tại quận 4 được cập nhật mới nhất bởi https://xemgianha.com/, chúng tôi cập nhật giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium theo thị trường cho thuê hiện tại, thông tin được cập nhật 24/24

Bảng giá cho thuê căn hộ chung cư Masteri Millennium tại quận 4
Bảng giá cho thuê căn hộ chung cư Masteri Millennium tại quận 4

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 1 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Masteri Millennium với diện tích 32m² đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:45:55 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Masteri Millennium 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN53m²3.65 triệu/tháng
#1 PN30m²8.5 triệu/tháng
#1 PN32m²8.5 triệu/tháng
#1 PN32m²9 triệu/tháng
#1 PN35m²9 triệu/tháng
#1 PN30m²9 triệu/tháng
#1 PN32m²10 triệu/tháng
#1 PN32m²10 triệu/tháng
#1 PN32m²10 triệu/tháng
#1 PN32m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Masteri Millennium với diện tích 74m² đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:41:34 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Masteri Millennium 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN72m²5.2 triệu/tháng
#2 PN65m²14 triệu/tháng
#2 PN70m²14 triệu/tháng
#2 PN70m²14 triệu/tháng
#2 PN70m²15 triệu/tháng
#2 PN50m²15 triệu/tháng
#2 PN70m²15 triệu/tháng
#2 PN50m²15 triệu/tháng
#2 PN74m²15 triệu/tháng
#2 PN65m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Masteri Millennium với diện tích 300m² đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:45:22 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Masteri Millennium 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN107m²23 triệu/tháng
#3 PN98m²23 triệu/tháng
#3 PN100m²23 triệu/tháng
#3 PN100m²24 triệu/tháng
#3 PN105m²25 triệu/tháng
#3 PN108m²25 triệu/tháng
#3 PN108m²25 triệu/tháng
#3 PN108m²25 triệu/tháng
#3 PN98m²26 triệu/tháng
#3 PN109m²28 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 4 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 4 phòng ngủ tại dự án Masteri Millennium với diện tích 148m² đang có giá khoảng 40 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:42:07 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Masteri Millennium 4 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#4 PN148m²40 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 30 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 30m² tại dự án Masteri Millennium với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 10.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:46:50 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 30 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN30m²8.5 triệu/tháng
#1 PN30m²9 triệu/tháng
#1 PN30m²10 triệu/tháng
#1 PN30m²10 triệu/tháng
# PN30m²10 triệu/tháng
#1 PN30m²10.5 triệu/tháng
#1 PN30m²10.5 triệu/tháng
#1 PN30m²10.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 32 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 32m² tại dự án Masteri Millennium với phòng ngủ đang có giá khoảng 10.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:48:18 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 32 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN32m²8.5 triệu/tháng
# PN32m²8.5 triệu/tháng
#1 PN32m²9 triệu/tháng
#1 PN32m²10 triệu/tháng
#1 PN32m²10 triệu/tháng
#1 PN32m²10 triệu/tháng
#1 PN32m²10 triệu/tháng
# PN32m²10 triệu/tháng
#1 PN32m²10 triệu/tháng
#1 PN32m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 33 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 33m² tại dự án Masteri Millennium với phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 01:19:25 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 33 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN33m²10 triệu/tháng
# PN33m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 35 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 35m² tại dự án Masteri Millennium với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 01:15:25 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 35 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN35m²9 triệu/tháng
# PN35m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 38 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 38m² tại dự án Masteri Millennium với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 10.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 01:14:28 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 38 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN38m²10.5 triệu/tháng
#1 PN38m²11 triệu/tháng
# PN38m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 40 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 40m² tại dự án Masteri Millennium với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 01:19:53 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 40 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN40m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 42 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 42m² tại dự án Masteri Millennium với phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:48:43 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 42 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN42m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 50 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 50m² tại dự án Masteri Millennium với phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:47:29 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 50 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN50m²9 triệu/tháng
# PN50m²10 triệu/tháng
# PN50m²11 triệu/tháng
# PN50m²11 triệu/tháng
#1 PN50m²13 triệu/tháng
#2 PN50m²15 triệu/tháng
#2 PN50m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 53 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 53m² tại dự án Masteri Millennium với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 14.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:47:55 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 53 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN53m²3.65 triệu/tháng
#1 PN53m²14 triệu/tháng
# PN53m²14 triệu/tháng
#1 PN53m²14 triệu/tháng
#1 PN53m²14.5 triệu/tháng
#1 PN53m²15 triệu/tháng
#1 PN53m²15 triệu/tháng
#1 PN53m²15 triệu/tháng
#1 PN53m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 53.66 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 53.66m² tại dự án Masteri Millennium với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:40:08 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 53.66 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN53.66m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 54 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 54m² tại dự án Masteri Millennium với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:42:43 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 54 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN54m²14.5 triệu/tháng
#1 PN54m²14.5 triệu/tháng
#1 PN54m²16 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 56 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 56m² tại dự án Masteri Millennium với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 14.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:44:06 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 56 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#1 PN56m²12 triệu/tháng
#1 PN56m²14.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 60 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 60m² tại dự án Masteri Millennium với phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:41:09 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 60 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN60m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 65 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 65m² tại dự án Masteri Millennium với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 01:19:44 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 65 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN65m²14 triệu/tháng
#2 PN65m²16 triệu/tháng
#2 PN65m²16 triệu/tháng
#2 PN65m²16 triệu/tháng
#2 PN65m²17 triệu/tháng
#2 PN65m²17 triệu/tháng
#2 PN65m²18 triệu/tháng
#2 PN65m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 70 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 70m² tại dự án Masteri Millennium với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 01:20:07 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 70 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN70m²14 triệu/tháng
#2 PN70m²14 triệu/tháng
#2 PN70m²15 triệu/tháng
#2 PN70m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 72 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 72m² tại dự án Masteri Millennium với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:45:12 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 72 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN72m²5.2 triệu/tháng
#2 PN72m²17 triệu/tháng
#2 PN72m²17 triệu/tháng
#2 PN72m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 73 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 73m² tại dự án Masteri Millennium với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 23 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 01:14:33 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 73 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN73m²23 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 74 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 74m² tại dự án Masteri Millennium với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:41:34 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 74 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN74m²15 triệu/tháng
#2 PN74m²17 triệu/tháng
#2 PN74m²17 triệu/tháng
#2 PN74m²17 triệu/tháng
#2 PN74m²17 triệu/tháng
#2 PN74m²17 triệu/tháng
#2 PN74m²18 triệu/tháng
#2 PN74m²18 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 75 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 75m² tại dự án Masteri Millennium với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 18 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:45:22 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 75 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN75m²18 triệu/tháng
#2 PN75m²19 triệu/tháng
#2 PN75m²19 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 98 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 98m² tại dự án Masteri Millennium với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 26 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:49:03 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 98 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN98m²23 triệu/tháng
#3 PN98m²26 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 100 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 100m² tại dự án Masteri Millennium với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 23 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:44:15 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 100 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN100m²23 triệu/tháng
#3 PN100m²24 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 105 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 105m² tại dự án Masteri Millennium với phòng ngủ đang có giá khoảng 25 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:40:45 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 105 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN105m²25 triệu/tháng
# PN105m²25 triệu/tháng
#3 PN105m²25 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 107 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 107m² tại dự án Masteri Millennium với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 23 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:45:42 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 107 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN107m²23 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 108 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 108m² tại dự án Masteri Millennium với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 25 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:39:21 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 108 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN108m²25 triệu/tháng
#3 PN108m²25 triệu/tháng
#3 PN108m²25 triệu/tháng
#3 PN108m²28 triệu/tháng
#3 PN108m²28 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 109 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 109m² tại dự án Masteri Millennium với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 28 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:45:08 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 109 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN109m²28 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 148 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 148m² tại dự án Masteri Millennium với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 40 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:42:07 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 148 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#4 PN148m²40 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Masteri Millennium 300 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 300m² tại dự án Masteri Millennium với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Millennium vào 00:45:22 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Millennium bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 300 m2 tại dự án Masteri Millennium có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN300m²100 triệu/tháng

Tác giả bài viết