Cập nhật Bảng giá cho thuê căn hộ chung cư Eco Green Sài Gòn tại quận 7 mới nhất, chính xác theo giá thị trường, Bảng giá cho thuê căn hộ chung cư Eco Green Sài Gòn tại quận 7 được cung cấp bởi xemgianha.com.

Khu căn hộ chung cư Eco Green Sài Gòn
Khu căn hộ chung cư Eco Green Sài Gòn

Giá cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Eco Green Sài Gòn với diện tích 52m² đang có giá khoảng 8.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:10:45 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN52m²7 triệu/tháng
#2 PN52m²7 triệu/tháng
#2 PN65m²8 triệu/tháng
#2 PN52m²8 triệu/tháng
#2 PN52m²8 triệu/tháng
#2 PN52m²8 triệu/tháng
#2 PN52m²8 triệu/tháng
#2 PN65m²8 triệu/tháng
#2 PN52m²8 triệu/tháng
#2 PN52m²8 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Eco Green Sài Gòn với diện tích 88m² đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:58:23 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN87m²10 triệu/tháng
#3 PN80m²10.5 triệu/tháng
#3 PN80m²10.5 triệu/tháng
#3 PN88m²11 triệu/tháng
#3 PN80m²11 triệu/tháng
#3 PN87m²11 triệu/tháng
#3 PN80m²11 triệu/tháng
#3 PN80m²11 triệu/tháng
#3 PN81m²11 triệu/tháng
#3 PN80m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 52 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 52m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 8.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:10:45 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 52 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN52m²7 triệu/tháng
#2 PN52m²7 triệu/tháng
#2 PN52m²8 triệu/tháng
#2 PN52m²8 triệu/tháng
#2 PN52m²8 triệu/tháng
#2 PN52m²8 triệu/tháng
#2 PN52m²8 triệu/tháng
#2 PN52m²8 triệu/tháng
#2 PN52m²8 triệu/tháng
#2 PN52m²8 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 53 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 53m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 8.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:11:27 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 53 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN53m²8 triệu/tháng
#2 PN53m²8.5 triệu/tháng
#2 PN53m²9 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 55 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 55m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 8.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:12:58 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 55 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN55m²8.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 60 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 60m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:02:43 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 60 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN60m²8.5 triệu/tháng
#2 PN60m²10 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 64 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 64m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:46:17 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 64 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN64m²9 triệu/tháng
#2 PN64m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 65 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 65m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:18:10 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 65 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN65m²8 triệu/tháng
#2 PN65m²8 triệu/tháng
#2 PN65m²8.5 triệu/tháng
#2 PN65m²8.5 triệu/tháng
#2 PN65m²8.5 triệu/tháng
#2 PN65m²8.5 triệu/tháng
#2 PN65m²8.5 triệu/tháng
#2 PN65m²8.5 triệu/tháng
#2 PN65m²8.5 triệu/tháng
#2 PN65m²8.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 66 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 66m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:15:14 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 66 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN66m²9 triệu/tháng
#2 PN66m²9 triệu/tháng
#2 PN66m²9 triệu/tháng
#2 PN66m²9 triệu/tháng
#2 PN66m²9 triệu/tháng
#2 PN66m²9 triệu/tháng
#2 PN66m²10 triệu/tháng
# PN66m²10 triệu/tháng
# PN66m²10 triệu/tháng
#2 PN66m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 67 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 67m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:22:31 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 67 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN67m²11 triệu/tháng
#2 PN67m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 70 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 70m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:15:52 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 70 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
# PN70m²8.5 triệu/tháng
#2 PN70m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 71 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 71m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 12 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:59:33 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 71 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN71m²11 triệu/tháng
#2 PN71m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 72 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 72m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:24:08 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 72 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN72m²10 triệu/tháng
#2 PN72m²10 triệu/tháng
#2 PN72m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 80 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 80m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:22:17 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 80 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN80m²10.5 triệu/tháng
#3 PN80m²10.5 triệu/tháng
#3 PN80m²11 triệu/tháng
#3 PN80m²11 triệu/tháng
#3 PN80m²11 triệu/tháng
#3 PN80m²11 triệu/tháng
#3 PN80m²11 triệu/tháng
#3 PN80m²11 triệu/tháng
#3 PN80m²11 triệu/tháng
#3 PN80m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 81 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 81m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:40:05 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 81 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN81m²11 triệu/tháng
#3 PN81m²11 triệu/tháng
#3 PN81m²12 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 86 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 86m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:25:52 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 86 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN86m²13 triệu/tháng
#3 PN86m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 87 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 87m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:12:53 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 87 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN87m²10 triệu/tháng
#3 PN87m²11 triệu/tháng
#3 PN87m²11 triệu/tháng
#3 PN87m²13.5 triệu/tháng
#3 PN87m²14 triệu/tháng
#3 PN87m²14 triệu/tháng
#3 PN87m²15 triệu/tháng
#3 PN87m²16 triệu/tháng
#3 PN87m²16.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 88 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 88m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 15 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:58:23 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 88 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN88m²11 triệu/tháng
#3 PN88m²15 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 94.57 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 94.57m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 10:23:46 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 94.57 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN94.57m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn 95 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 95m² tại dự án Eco Green Sài Gòn với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 13 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Eco Green Sài Gòn vào 09:46:21 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Eco Green Sài Gòn bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 95 m2 tại dự án Eco Green Sài Gòn có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN95m²13 triệu/tháng
#3 PN95m²13 triệu/tháng
#3 PN95m²13 triệu/tháng
#3 PN95m²13.5 triệu/tháng
#3 PN95m²14 triệu/tháng
#3 PN95m²14 triệu/tháng
#3 PN95m²14 triệu/tháng
#3 PN95m²14 triệu/tháng
#3 PN95m²14.5 triệu/tháng

Tác giả bài viết