Cập nhật bảng giá cho thuê căn hộ chung cư Chung cư Goldora Plaza tại Nhà Bè mới nhất 2021 bởi https://xemgianha.com, giá cho thuê căn hộ Goldora Plaza tại Nhà Bè  là giá thị trường chính xác và mới nhất.

Bảng giá cho thuê căn hộ chung cư Chung cư Goldora Plaza tại Nhà Bè
Bảng giá cho thuê căn hộ chung cư Chung cư Goldora Plaza tại Nhà Bè

Giá cho thuê căn hộ Goldora Plaza 2 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Goldora Plaza với diện tích 68m² đang có giá khoảng 9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Goldora Plaza vào 14:59:27 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Goldora Plaza bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Goldora Plaza 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#2 PN68m²9 triệu/tháng
#2 PN68m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Goldora Plaza 3 phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Goldora Plaza với diện tích 75m² đang có giá khoảng 9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Goldora Plaza vào 14:05:19 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Goldora Plaza bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Goldora Plaza 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN75m²9 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Goldora Plaza 41 m² phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 41 m² phòng ngủ tại dự án Goldora Plaza với diện tích 41m² đang có giá khoảng 6 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Goldora Plaza vào 13:46:46 ngày 12 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Goldora Plaza bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Goldora Plaza 41 m² phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#41 m² PN41m²6 triệu/tháng
#41 m² PN41m²6 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Goldora Plaza 48 m² phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 48 m² phòng ngủ tại dự án Goldora Plaza với diện tích 48m² đang có giá khoảng 6 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Goldora Plaza vào 13:46:35 ngày 12 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Goldora Plaza bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Goldora Plaza 48 m² phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#48 m² PN48m²6 triệu/tháng
#48 m² PN48m²6 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Goldora Plaza 58 m² phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 58 m² phòng ngủ tại dự án Goldora Plaza với diện tích 58m² đang có giá khoảng 7.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Goldora Plaza vào 13:47:03 ngày 12 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Goldora Plaza bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Goldora Plaza 58 m² phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#58 m² PN58m²7.5 triệu/tháng
#58 m² PN58m²7.5 triệu/tháng
#58 m² PN58m²8 triệu/tháng
#58 m² PN58m²10 triệu/tháng
#58 m² PN58m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Goldora Plaza 60 m² phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 60 m² phòng ngủ tại dự án Goldora Plaza với diện tích 60m² đang có giá khoảng 9.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Goldora Plaza vào 13:58:12 ngày 09 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Goldora Plaza bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Goldora Plaza 60 m² phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#60 m² PN60m²9.5 triệu/tháng
#60 m² PN60m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Goldora Plaza 62 m² phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 62 m² phòng ngủ tại dự án Goldora Plaza với diện tích 62m² đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Goldora Plaza vào 13:46:04 ngày 12 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Goldora Plaza bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Goldora Plaza 62 m² phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#62 m² PN62m²7 triệu/tháng
#62 m² PN62m²7.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Goldora Plaza 68 m² phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 68 m² phòng ngủ tại dự án Goldora Plaza với diện tích 68m² đang có giá khoảng 8 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Goldora Plaza vào 13:47:24 ngày 12 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Goldora Plaza bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Goldora Plaza 68 m² phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#68 m² PN68m²8 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Goldora Plaza 70 m² phòng ngủ

Giá cho thuê căn hộ 70 m² phòng ngủ tại dự án Goldora Plaza với diện tích 70m² đang có giá khoảng 7.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Goldora Plaza vào 13:47:18 ngày 12 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Goldora Plaza bên dưới đây

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ Goldora Plaza 70 m² phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#70 m² PN70m²7.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Goldora Plaza 41 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 41m² tại dự án Goldora Plaza với 41 m² phòng ngủ đang có giá khoảng 6 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Goldora Plaza vào 13:46:46 ngày 12 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Goldora Plaza bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 41 m2 tại dự án Goldora Plaza có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#41 m² PN41m²6 triệu/tháng
#41 m² PN41m²6 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Goldora Plaza 48 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 48m² tại dự án Goldora Plaza với 48 m² phòng ngủ đang có giá khoảng 6 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Goldora Plaza vào 13:46:35 ngày 12 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Goldora Plaza bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 48 m2 tại dự án Goldora Plaza có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#48 m² PN48m²6 triệu/tháng
#48 m² PN48m²6 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Goldora Plaza 58 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 58m² tại dự án Goldora Plaza với 58 m² phòng ngủ đang có giá khoảng 7.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Goldora Plaza vào 13:47:03 ngày 12 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Goldora Plaza bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 58 m2 tại dự án Goldora Plaza có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#58 m² PN58m²7.5 triệu/tháng
#58 m² PN58m²7.5 triệu/tháng
#58 m² PN58m²8 triệu/tháng
#58 m² PN58m²10 triệu/tháng
#58 m² PN58m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Goldora Plaza 60 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 60m² tại dự án Goldora Plaza với 60 m² phòng ngủ đang có giá khoảng 9.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Goldora Plaza vào 13:58:12 ngày 09 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Goldora Plaza bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 60 m2 tại dự án Goldora Plaza có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#60 m² PN60m²9.5 triệu/tháng
#60 m² PN60m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Goldora Plaza 62 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 62m² tại dự án Goldora Plaza với 62 m² phòng ngủ đang có giá khoảng 7 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Goldora Plaza vào 13:46:04 ngày 12 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Goldora Plaza bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 62 m2 tại dự án Goldora Plaza có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#62 m² PN62m²7 triệu/tháng
#62 m² PN62m²7.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Goldora Plaza 68 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 68m² tại dự án Goldora Plaza với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Goldora Plaza vào 14:59:27 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Goldora Plaza bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 68 m2 tại dự án Goldora Plaza có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#68 m² PN68m²8 triệu/tháng
#2 PN68m²9 triệu/tháng
#2 PN68m²11 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Goldora Plaza 70 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 70m² tại dự án Goldora Plaza với 70 m² phòng ngủ đang có giá khoảng 7.5 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Goldora Plaza vào 13:47:18 ngày 12 - 06 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Goldora Plaza bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 70 m2 tại dự án Goldora Plaza có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#70 m² PN70m²7.5 triệu/tháng

Giá cho thuê căn hộ Goldora Plaza 75 m2

Giá cho thuê diện tích căn hộ 75m² tại dự án Goldora Plaza với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 triệu/tháng, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Goldora Plaza vào 14:05:19 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá cho thuê căn hộ mới nhất tại dự án Goldora Plaza bên dưới đây.

Top 10 tin đăng cho thuê căn hộ 75 m2 tại dự án Goldora Plaza có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá cho thuê
#3 PN75m²9 triệu/tháng

Tác giả bài viết