Bảng giá căn hộ mở bán 2021, cập nhật liên tục

Bảng giá căn hộ mở bán 2021, cập nhật liên tục bởi xemgianha.com, đây là các khu căn hộ mở bán từ cuối năm 2020 đến năm 2021, hầu như các khu căn hộ này đang xây dựng. Bảng giá cập nhật với các căn có diện tích thấp nhất và sắp xếp giá căn hộ mở bán 2021 theo giá trung bình. Bảng giá căn hộ mở bán 2021 là bảng giá khảo sát tương đối, chung tôi luôn cập nhật giá mới nhất.

Những lưu ý khi xem bảng giá căn hộ mở bán 2021

Tình trạng căn hộ mở bán 2021 ?

Hầu như các khu này đang xây dựng

Làm sao để kiểm tra giỏ hàng căn hộ mở bán 2021?

Bạn phải liên hệ hotline chủ đầu tư mới kiểm tra được.

Phối cảnh căn hộ The Antonia
Phối cảnh căn hộ The Antonia – một khu căn hộ vừa mở bán

Dưới đây là bảng giá căn hộ mở bán 2021 được chúng tôi cập nhật liên tục:

Sắp xếp theo giá trung bình /m2 thấp nhất (ngày cập nhật: 01/02/2023)

STT DỰ ÁN CĂN NHỎ NHẤT (*) GIÁ TB (**)
GIÁ DIỆN TÍCH
1 The Origami (!!) 1.75 tỷ 29 m² - 1 PN 51.2 triệu/m²
2 Celesta Rise 2.8 tỷ 50 m² - 1 PN 53.2 triệu/m²
3 Celesta Heights 2.6 tỷ 50 m² - 1 PN 54.1 triệu/m²
4 The 9 Stellars (!!) 2.49 tỷ 47.07 m² - 1 PN 54.5 triệu/m²
5 Masteri Centre Point (!!) 3.2 tỷ 50 m² - 2 PN 57.6 triệu/m²
6 The Antonia (!) 5 tỷ 76 m² - 2 PN 70 triệu/m²
7 Cardinal Court (!) 5.5 tỷ 75 m² - 2 PN 71.8 triệu/m²
8 The River Thủ Thiêm 7.8 tỷ 60 m² - PN 139.3 triệu/m²
9 The Metropole Thủ Thiêm 6.25 tỷ 50 m² - 1 PN 164.1 triệu/m²

Sắp xếp theo giá trị căn rẻ nhất (ngày cập nhật: 01/02/2023)

STT DỰ ÁN CĂN NHỎ NHẤT (*) GIÁ TB (**)
GIÁ DIỆN TÍCH
1 The Origami (!!) 1.75 tỷ 29 m² - 1 PN 51.2 triệu/m²
2 The 9 Stellars (!!) 2.49 tỷ 47.07 m² - 1 PN 54.5 triệu/m²
3 Celesta Heights 2.6 tỷ 50 m² - 1 PN 54.1 triệu/m²
4 Celesta Rise 2.8 tỷ 50 m² - 1 PN 53.2 triệu/m²
5 Masteri Centre Point (!!) 3.2 tỷ 50 m² - 2 PN 57.6 triệu/m²
6 The Antonia (!) 5 tỷ 76 m² - 2 PN 70 triệu/m²
7 Cardinal Court (!) 5.5 tỷ 75 m² - 2 PN 71.8 triệu/m²
8 The Metropole Thủ Thiêm 6.25 tỷ 50 m² - 1 PN 164.1 triệu/m²
9 The River Thủ Thiêm 7.8 tỷ 60 m² - PN 139.3 triệu/m²

(*) Căn có diện tích nhỏ nhất kèm giá bán.

(**) Giá trung bình tất cả các loại căn trong dự án.

(!) (!!) Đang xây dựng.


0906 59 58 98