Cập nhật Bảng giá bán căn hộ chung cư The Sun Avenue tại quận 2 mới nhất, chính xác nhất bởi xemgianha.com, Bảng giá bán căn hộ chung cư The Sun Avenue tại quận 2 là giá thị trường cập nhật 24/24.

Khu căn hộ chung cư The Sun Avenue tại quận 2
Khu căn hộ chung cư The Sun Avenue tại quận 2

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án The Sun Avenue với diện tích 43m² đang có giá khoảng 2.1 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 22:48:59 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ The Sun Avenue 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN30m²1.85 tỷ
#1 PN51m²2 tỷ
#1 PN43m²2.1 tỷ
#1 PN32m²2.1 tỷ
#1 PN44m²2.2 tỷ
#1 PN43m²2.3 tỷ
#1 PN43m²2.3 tỷ
#1 PN48m²2.3 tỷ
#1 PN51m²2.6 tỷ
#1 PN51m²2.6 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án The Sun Avenue với diện tích 76m² đang có giá khoảng 4.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 23:31:04 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ The Sun Avenue 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN73m²2.95 tỷ
#2 PN56m²3.15 tỷ
#2 PN56m²3.15 tỷ
#2 PN55m²3.38 tỷ
#2 PN55m²3.4 tỷ
#2 PN55m²3.4 tỷ
#2 PN55m²3.4 tỷ
#2 PN56m²3.4 tỷ
#2 PN74m²3.613 tỷ
#2 PN74m²3.62 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án The Sun Avenue với diện tích 96m² đang có giá khoảng 4.75 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 22:55:17 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ The Sun Avenue 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN73m²3.85 tỷ
#3 PN79m²3.9 tỷ
#3 PN79m²4.2 tỷ
#3 PN86m²4.2 tỷ
#3 PN90m²4.27 tỷ
#3 PN90m²4.3 tỷ
#3 PN90m²4.3 tỷ
#3 PN90m²4.3 tỷ
#3 PN89m²4.3 tỷ
#3 PN89m²4.3 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 30 m2

Giá bán diện tích căn hộ 30m² tại dự án The Sun Avenue với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.85 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 23:31:42 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 30 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN30m²1.85 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 32 m2

Giá bán diện tích căn hộ 32m² tại dự án The Sun Avenue với phòng ngủ đang có giá khoảng 1.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 22:59:29 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 32 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN32m²1.7 tỷ
#1 PN32m²2.1 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 35 m2

Giá bán diện tích căn hộ 35m² tại dự án The Sun Avenue với phòng ngủ đang có giá khoảng 1.75 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 22:48:10 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 35 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN35m²1.75 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 40 m2

Giá bán diện tích căn hộ 40m² tại dự án The Sun Avenue với phòng ngủ đang có giá khoảng 2.25 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 23:01:00 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 40 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN40m²2.25 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 43 m2

Giá bán diện tích căn hộ 43m² tại dự án The Sun Avenue với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.1 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 22:48:59 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 43 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN43m²2.1 tỷ
# PN43m²2.15 tỷ
#1 PN43m²2.3 tỷ
#1 PN43m²2.3 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 44 m2

Giá bán diện tích căn hộ 44m² tại dự án The Sun Avenue với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 22:55:14 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 44 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN44m²2.2 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 47 m2

Giá bán diện tích căn hộ 47m² tại dự án The Sun Avenue với phòng ngủ đang có giá khoảng 1.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 22:59:05 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 47 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN47m²1.8 tỷ
# PN47m²2.3 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 48 m2

Giá bán diện tích căn hộ 48m² tại dự án The Sun Avenue với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 22:48:17 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 48 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN48m²2.3 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 51 m2

Giá bán diện tích căn hộ 51m² tại dự án The Sun Avenue với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 22:53:14 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 51 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN51m²2 tỷ
#1 PN51m²2.6 tỷ
#1 PN51m²2.6 tỷ
#1 PN51m²2.6 tỷ
#1 PN51m²2.7 tỷ
#1 PN51m²3.4 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 55 m2

Giá bán diện tích căn hộ 55m² tại dự án The Sun Avenue với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 23:30:43 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 55 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN55m²3.38 tỷ
#2 PN55m²3.4 tỷ
#2 PN55m²3.4 tỷ
#2 PN55m²3.4 tỷ
# PN55m²3.5 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 56 m2

Giá bán diện tích căn hộ 56m² tại dự án The Sun Avenue với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.15 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 22:53:53 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 56 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN56m²3.1 tỷ
#2 PN56m²3.15 tỷ
#2 PN56m²3.15 tỷ
# PN56m²3.3 tỷ
#2 PN56m²3.4 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 73 m2

Giá bán diện tích căn hộ 73m² tại dự án The Sun Avenue với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 22:58:27 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 73 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN73m²2.95 tỷ
#2 PN73m²3.7 tỷ
#2 PN73m²3.7 tỷ
#2 PN73m²3.75 tỷ
#2 PN73m²3.8 tỷ
#2 PN73m²3.85 tỷ
#3 PN73m²3.85 tỷ
#2 PN73m²3.85 tỷ
#2 PN73m²3.9 tỷ
# PN73m²3.9 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 74 m2

Giá bán diện tích căn hộ 74m² tại dự án The Sun Avenue với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 22:52:03 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 74 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN74m²3.613 tỷ
#2 PN74m²3.62 tỷ
#2 PN74m²3.7 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 75 m2

Giá bán diện tích căn hộ 75m² tại dự án The Sun Avenue với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.95 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 23:28:50 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 75 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN75m²3.75 tỷ
#2 PN75m²3.75 tỷ
#2 PN75m²3.85 tỷ
#2 PN75m²3.85 tỷ
#2 PN75m²3.85 tỷ
#2 PN75m²3.88 tỷ
#2 PN75m²3.9 tỷ
#2 PN75m²3.9 tỷ
#2 PN75m²3.95 tỷ
#2 PN75m²3.95 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 76 m2

Giá bán diện tích căn hộ 76m² tại dự án The Sun Avenue với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 23:31:04 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 76 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN76m²3.72 tỷ
#2 PN76m²3.8 tỷ
#2 PN76m²3.8 tỷ
#2 PN76m²3.85 tỷ
#2 PN76m²3.95 tỷ
#2 PN76m²4.2 tỷ
#2 PN76m²4.2 tỷ
#2 PN76m²4.25 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 79 m2

Giá bán diện tích căn hộ 79m² tại dự án The Sun Avenue với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 22:50:07 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 79 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN79m²3.75 tỷ
#2 PN79m²3.8 tỷ
# PN79m²3.9 tỷ
#3 PN79m²3.9 tỷ
#3 PN79m²4.2 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 80 m2

Giá bán diện tích căn hộ 80m² tại dự án The Sun Avenue với phòng ngủ đang có giá khoảng 3.95 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 23:27:33 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 80 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN80m²3.95 tỷ
#2 PN80m²4.05 tỷ
# PN80m²4.15 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 86 m2

Giá bán diện tích căn hộ 86m² tại dự án The Sun Avenue với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 23:30:53 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 86 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN86m²4.2 tỷ
#3 PN86m²4.2 tỷ
#3 PN86m²4.32 tỷ
# PN86m²4.32 tỷ
#3 PN86m²4.5 tỷ
#3 PN86m²4.9 tỷ
#3 PN86m²4.9 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 89 m2

Giá bán diện tích căn hộ 89m² tại dự án The Sun Avenue với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 23:00:47 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 89 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN89m²4.3 tỷ
#3 PN89m²4.3 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 90 m2

Giá bán diện tích căn hộ 90m² tại dự án The Sun Avenue với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.27 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 23:28:25 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 90 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN90m²4.27 tỷ
#3 PN90m²4.3 tỷ
#3 PN90m²4.3 tỷ
#3 PN90m²4.3 tỷ
#3 PN90m²4.3 tỷ
#3 PN90m²4.4 tỷ
#3 PN90m²4.5 tỷ
#3 PN90m²4.5 tỷ
#3 PN90m²4.55 tỷ
#3 PN90m²53.333 triệu/m²

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 96 m2

Giá bán diện tích căn hộ 96m² tại dự án The Sun Avenue với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.75 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 22:55:17 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 96 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN96m²4.5 tỷ
#3 PN96m²4.6 tỷ
#3 PN96m²4.75 tỷ
#3 PN96m²4.75 tỷ
#3 PN96m²4.8 tỷ
#3 PN96m²4.8 tỷ
#3 PN96m²4.8 tỷ
#3 PN96m²4.8 tỷ
#3 PN96m²4.85 tỷ
#3 PN96m²5 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 104 m2

Giá bán diện tích căn hộ 104m² tại dự án The Sun Avenue với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 22:49:55 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 104 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN104m²5.6 tỷ

Giá bán căn hộ The Sun Avenue 109 m2

Giá bán diện tích căn hộ 109m² tại dự án The Sun Avenue với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Sun Avenue vào 22:56:14 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Sun Avenue bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 109 m2 tại dự án The Sun Avenue có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN109m²5.18 tỷ
#3 PN109m²5.18 tỷ
#3 PN109m²5.3 tỷ
#3 PN109m²5.3 tỷ
#3 PN109m²5.3 tỷ
#3 PN109m²5.3 tỷ
#3 PN109m²5.3 tỷ

Tác giả bài viết