Cập nhật Bảng giá bán căn hộ chung cư The Manor tại TP. Hồ Chí Minh bởi xemgianha.com mới nhất, thông tin chính xác về Bảng giá bán căn hộ The Manor tại TP. Hồ Chí Minh gửi đến quý khách hàng quan tâm.

Chung cư The Manor HCM
Chung cư The Manor HCM

 

Giá bán căn hộ The Manor 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án The Manor với diện tích 100m² đang có giá khoảng 4.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:33:14 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ The Manor 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN74m²1.6 tỷ
#2 PN74m²1.6 tỷ
#2 PN73m²3.8 tỷ
#2 PN101m²4.5 tỷ
#2 PN100m²4.6 tỷ
#2 PN101m²4.7 tỷ

Giá bán căn hộ The Manor 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án The Manor với diện tích 157m² đang có giá khoảng 7.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:32:42 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ The Manor 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN100m²4.3 tỷ
#3 PN150m²7 tỷ
#3 PN164m²7.25 tỷ
#3 PN157m²7.3 tỷ
#3 PN157m²7.3 tỷ

Giá bán căn hộ The Manor 4 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 4 phòng ngủ tại dự án The Manor với diện tích 190m² đang có giá khoảng 10 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:40:38 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ The Manor 4 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN190m²10 tỷ
#4 PN190m²10 tỷ

Giá bán căn hộ The Manor 34 m2

Giá bán diện tích căn hộ 34m² tại dự án The Manor với phòng ngủ đang có giá khoảng 2.1 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:33:51 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 34 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN34m²2.1 tỷ

Giá bán căn hộ The Manor 73 m2

Giá bán diện tích căn hộ 73m² tại dự án The Manor với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:34:00 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 73 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN73m²3.8 tỷ

Giá bán căn hộ The Manor 74 m2

Giá bán diện tích căn hộ 74m² tại dự án The Manor với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:33:13 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 74 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN74m²1.6 tỷ
#2 PN74m²1.6 tỷ

Giá bán căn hộ The Manor 86 m2

Giá bán diện tích căn hộ 86m² tại dự án The Manor với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:39:41 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 86 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán

Giá bán căn hộ The Manor 100 m2

Giá bán diện tích căn hộ 100m² tại dự án The Manor với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:33:14 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 100 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN100m²4.3 tỷ
#2 PN100m²4.6 tỷ

Giá bán căn hộ The Manor 101 m2

Giá bán diện tích căn hộ 101m² tại dự án The Manor với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:33:18 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 101 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN101m²4.5 tỷ
#2 PN101m²4.7 tỷ

Giá bán căn hộ The Manor 150 m2

Giá bán diện tích căn hộ 150m² tại dự án The Manor với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:34:05 ngày 10 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 150 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN150m²7 tỷ

Giá bán căn hộ The Manor 157 m2

Giá bán diện tích căn hộ 157m² tại dự án The Manor với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 7.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:32:42 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 157 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN157m²7.3 tỷ
#3 PN157m²7.3 tỷ

Giá bán căn hộ The Manor 158 m2

Giá bán diện tích căn hộ 158m² tại dự án The Manor với phòng ngủ đang có giá khoảng 16.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:31:49 ngày 04 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 158 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN158m²16.5 tỷ

Giá bán căn hộ The Manor 164 m2

Giá bán diện tích căn hộ 164m² tại dự án The Manor với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 7.25 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:40:33 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 164 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN164m²7.25 tỷ

Giá bán căn hộ The Manor 190 m2

Giá bán diện tích căn hộ 190m² tại dự án The Manor với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 10 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án The Manor vào 16:40:38 ngày 07 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án The Manor bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 190 m2 tại dự án The Manor có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN190m²10 tỷ
#4 PN190m²10 tỷ

Tác giả bài viết